Звіт про повторне відстеження результативності рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 26.03.2020 р. № 267 «Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підп

Звіт про повторне відстеження результативності рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради  від 26.03.2020 р. № 267 «Про затвердження комплексних схем розміщення  тимчасових споруд  та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької  діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького»

Дата прийняття: 26.03.2020 року.

Номер документа: рішення  виконавчого комітету  Хмельницької міської ради  № 267.

Назва виконавця заходів з періодичного  відстеження результативності регуляторного акта: управління торгівлі Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:

- покращення торговельного обслуговування населення;

- створення рівних конкурентних умов для провадження підприємницької діяльності;

- кількості укладених договорів між суб’єктом господарювання та балансоутримувачем;

- кількості коштів від переможців торгів, які надійшли за укладеними договорами, які  надійшли до місцевого бюджету;

- кількість суб’єктів господарювання , на яких поширюється дія акта;

- час, що витрачає суб’єкт господарювання , пов'язаний з виконання вимог рішення;

- рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта.

 Строк виконання заходів з відстеження: з 10.02.2021 до 10.03.2021 року

Тип відстеження: повторне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичні.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: результати одержані  на підставі  аналізу даних управління торгівлі,                           КП «Парки і сквери міста Хмельницького»,  управління  архітектури та містобудування.

Кількісні та якісні показники наступні:

Якісні:

Розширення кола  суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – суб’єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на території парків міста Хмельницького, а також інші суб’єкти господарювання,  яких зацікавила можливість здійснювати діяльність на території парків міста  та взяти участь в електронних торгах;

Обсяг часу, який витрачаються суб'єктом господарювання на виконання вимог регуляторного акта, не збільшився, оскільки виконання вимог акта не потребує додаткових  часових витрат;

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними положеннями акта високий, рішення  розміщене на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради, висвітлювалось в місцевих засобах масової інформації, надаються консультації   зацікавленим підприємцям балансоутримувачами парків .

Кількісні показники

І квартал 2020 року

ІІ квартал 2020 року

ІІІ квартал 2020 року

ІV квартал 2020 року

Кількість проведених аукціонів через систему «Прозорро. Продажі»  на право розміщення тимчасових споруд в парку         ім. М Чекмана, од.

22

5

-

-

Кількість укладених договорів на встановлення тимчасових споруд оновленого архітипу, од.

11

3

-

-

Примітка. У ІІІ –ІV кварталі  електронні аукціони не проводились, у зв’язку із закінченням  літнього  періоду обслуговування населення на території парку,   тому відстежити зазначені показники не було змоги.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: вищевикладене свідчить, що даний регуляторний акт є ефективним, результати його дії позитивні.

На підставі відстеження результативності дії рішення виконавчого комітету  Хмельницької міської ради від 26.03.2020 року № 267 «Про затвердження комплексних схем розміщення  тимчасових споруд  та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької  діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького» можна зробити висновок, що шляхом впровадження цього регуляторного акта вдалося досягти цілей, задекларованих при його прийнятті.

  З повагою

заступник начальника управління                                               Світлана ГАВРИЛЮК

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua