Звіт про повторне відстеження результативності рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 26.03.2020 р. № 267 «Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підп

Звіт про повторне відстеження результативності рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради  від 26.03.2020 р. № 267 «Про затвердження комплексних схем розміщення  тимчасових споруд  та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької  діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького»

Дата прийняття: 26.03.2020 року.

Номер документа: рішення  виконавчого комітету  Хмельницької міської ради  № 267.

Назва виконавця заходів з періодичного  відстеження результативності регуляторного акта: управління торгівлі Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:

- покращення торговельного обслуговування населення;

- створення рівних конкурентних умов для провадження підприємницької діяльності;

- кількості укладених договорів між суб’єктом господарювання та балансоутримувачем;

- кількості коштів від переможців торгів, які надійшли за укладеними договорами, які  надійшли до місцевого бюджету;

- кількість суб’єктів господарювання , на яких поширюється дія акта;

- час, що витрачає суб’єкт господарювання , пов'язаний з виконання вимог рішення;

- рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта.

 Строк виконання заходів з відстеження: з 10.02.2021 до 10.03.2021 року

Тип відстеження: повторне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичні.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: результати одержані  на підставі  аналізу даних управління торгівлі,                           КП «Парки і сквери міста Хмельницького»,  управління  архітектури та містобудування.

Кількісні та якісні показники наступні:

Якісні:

Розширення кола  суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – суб’єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на території парків міста Хмельницького, а також інші суб’єкти господарювання,  яких зацікавила можливість здійснювати діяльність на території парків міста  та взяти участь в електронних торгах;

Обсяг часу, який витрачаються суб'єктом господарювання на виконання вимог регуляторного акта, не збільшився, оскільки виконання вимог акта не потребує додаткових  часових витрат;

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними положеннями акта високий, рішення  розміщене на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради, висвітлювалось в місцевих засобах масової інформації, надаються консультації   зацікавленим підприємцям балансоутримувачами парків .

Кількісні показники

І квартал 2020 року

ІІ квартал 2020 року

ІІІ квартал 2020 року

ІV квартал 2020 року

Кількість проведених аукціонів через систему «Прозорро. Продажі»  на право розміщення тимчасових споруд в парку         ім. М Чекмана, од.

22

5

-

-

Кількість укладених договорів на встановлення тимчасових споруд оновленого архітипу, од.

11

3

-

-

Примітка. У ІІІ –ІV кварталі  електронні аукціони не проводились, у зв’язку із закінченням  літнього  періоду обслуговування населення на території парку,   тому відстежити зазначені показники не було змоги.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: вищевикладене свідчить, що даний регуляторний акт є ефективним, результати його дії позитивні.

На підставі відстеження результативності дії рішення виконавчого комітету  Хмельницької міської ради від 26.03.2020 року № 267 «Про затвердження комплексних схем розміщення  тимчасових споруд  та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької  діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького» можна зробити висновок, що шляхом впровадження цього регуляторного акта вдалося досягти цілей, задекларованих при його прийнятті.

  З повагою

заступник начальника управління                                               Світлана ГАВРИЛЮК