Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від від 24.06.2021 № 608 «Про затвердження Правил користування електричним тран

Звіт  про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від від 24.06.2021 № 608 «Про затвердження Правил користування електричним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 24.06.2021 № 608 «Про затвердження Правил користування електричним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади»

Назва виконавця заходів з відстеження: Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс».

Цілі прийняття акта:

  • виконання вимог чинного законодавства;
  • ефективне регулювання взаємовідносин між учасниками транспортного процесу, деталізація та уточнення їх прав та обов’язків у сфері пасажирських перевезень;
  • зменшення кількості конфліктних ситуацій між учасниками транспортного процесу;
  • забезпечення гарантованого та ефективного задоволення потреб мешканців територіальної громади у безпечних і якісних послугах з перевезень;
  • зменшення кількості звернень громадян на роботу пасажирського транспорту в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.07.2022 року по 20.07.2022 року.

Тип відстеження: повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний аналіз.

Дані та показники, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання таких даних: дані, що наявні у ХКП «Електротранс», інформація наявна в управлінні транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради,  показники місцевих податків і зборів, що надходять до Хмельницької міської територіальної громади.

Кількісні та якісні значення показників:

Якісні показники:

а) зменшення  виявлених безквиткових пасажирів;

в) покращання фінансово-господарської діяльності ХКП «Електротранс» та зменшення навантаження на бюджет Хмельницької міської ради.

Кількісні показники:

Кількісні показники

2021рік

2022 рік

Кількість перевізників, що працюють на ринку надання послуг пасажирських перевезень

1

1

Кількість звернень громадян зі скаргами на роботу  електротранспорту

53 звернень громадян

25 звернень

громадян

Кількість  виявлених безквиткових пасажирів

-

1688

Кількість надходжень до міського бюджету від

стягнень адміністративних штрафів

за безквитковий проїзд

-

2760 грн*

Кількість надходжень  в бюджет ХКП «Електротранс»

від застосування цивільно-правової відповідальності,

передбаченої умовами публічного договору

-

202560 грн*

*Примітка: на час воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року до 14 липня 2022 року стягнення адміністративних штрафів за безквитковий проїзд та застосування цивільно-правової відповідальності, передбаченої умовами публічного договору не відбувалось.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: прийняття регуляторного акта дало змогу забезпечити виконання вимог чинного законодавства щодо врегулювання відносин, що виникають у кола осіб при користуванні послугами пасажирського електричного транспорту (визначення порядку проїзду пасажирів електричним транспортом і його оплати, права та обов’язки пасажирів, взаємовідносини перевізника, пасажирів та інших осіб, які  задіяні у процесі організації пасажирського перевезення).

 

Директор                                   Сергій БОБУХ

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]