Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від від 24.06.2021 № 608 «Про затвердження Правил користування електричним тран

Звіт  про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від від 24.06.2021 № 608 «Про затвердження Правил користування електричним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 24.06.2021 № 608 «Про затвердження Правил користування електричним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади»

Назва виконавця заходів з відстеження: Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс».

Цілі прийняття акта:

  • виконання вимог чинного законодавства;
  • ефективне регулювання взаємовідносин між учасниками транспортного процесу, деталізація та уточнення їх прав та обов’язків у сфері пасажирських перевезень;
  • зменшення кількості конфліктних ситуацій між учасниками транспортного процесу;
  • забезпечення гарантованого та ефективного задоволення потреб мешканців територіальної громади у безпечних і якісних послугах з перевезень;
  • зменшення кількості звернень громадян на роботу пасажирського транспорту в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.07.2022 року по 20.07.2022 року.

Тип відстеження: повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний аналіз.

Дані та показники, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання таких даних: дані, що наявні у ХКП «Електротранс», інформація наявна в управлінні транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради,  показники місцевих податків і зборів, що надходять до Хмельницької міської територіальної громади.

Кількісні та якісні значення показників:

Якісні показники:

а) зменшення  виявлених безквиткових пасажирів;

в) покращання фінансово-господарської діяльності ХКП «Електротранс» та зменшення навантаження на бюджет Хмельницької міської ради.

Кількісні показники:

Кількісні показники

2021рік

2022 рік

Кількість перевізників, що працюють на ринку надання послуг пасажирських перевезень

1

1

Кількість звернень громадян зі скаргами на роботу  електротранспорту

53 звернень громадян

25 звернень

громадян

Кількість  виявлених безквиткових пасажирів

-

1688

Кількість надходжень до міського бюджету від

стягнень адміністративних штрафів

за безквитковий проїзд

-

2760 грн*

Кількість надходжень  в бюджет ХКП «Електротранс»

від застосування цивільно-правової відповідальності,

передбаченої умовами публічного договору

-

202560 грн*

*Примітка: на час воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року до 14 липня 2022 року стягнення адміністративних штрафів за безквитковий проїзд та застосування цивільно-правової відповідальності, передбаченої умовами публічного договору не відбувалось.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: прийняття регуляторного акта дало змогу забезпечити виконання вимог чинного законодавства щодо врегулювання відносин, що виникають у кола осіб при користуванні послугами пасажирського електричного транспорту (визначення порядку проїзду пасажирів електричним транспортом і його оплати, права та обов’язки пасажирів, взаємовідносини перевізника, пасажирів та інших осіб, які  задіяні у процесі організації пасажирського перевезення).

 

Директор                                   Сергій БОБУХ