Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 30.03.2011 року № 25 «Про затвердження Плану зонування території міста Хмельницького»

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 30.03.2011 року № 25 «Про затвердження Плану зонування території міста Хмельницького»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення міської ради від 30.03.2011 р. № 25 «Про затвердження Плану зонування території міста Хмельницького».

Відстеження здійснено управлінням архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття регуляторного акту:

а) визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

б) формування самодостатньої суспільно-територіальної системи;

в) раціональне та ефективне використання території міста;

г) створення містобудівних умов для розвитку підприємництва всіх форм власності;

д) забезпечення норм санітарного і екологічного благополуччя населення.

Затвердження плану зонування території м. Хмельницького (далі - зонінгу) обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста та у зв’язку із змінами нормативно-правової бази (прийняття Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Статтею 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що документація із землеустрою розробляється з урахуванням положень плану зонування та/або детального плану території.

Частиною 3 статті 24 даного Закону, що набирала чинності з 1 січня 2013 року, встановлено заборону на передачу (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб та, у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог Закону.

Окрім того, на підставі Зонінгу визначаються містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок на території населених пунктів (частина 1 та 3 статті 18, частина 2 статті 24, частина 5 статті 29, частина 1 статі 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Слід відмітити, що відсутність Зонінгу фактично унеможливлювала б надання Хмельницькою міською радою земельних ділянок у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб, а також надання управлінням архітектури та містобудування Хмельницької міської ради містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки необхідних для здійснення проектування об’єктів будівництва.

Відсутність Зонінгу могла негативно вплинути на соціально-економічний розвиток міста, зменшила інвестиційну привабливість території населеного пункту.

Строк виконання заходів з відстеження: з 21.02.2021 року до 16.03.2021 рік

Тип відстеження: періодичний.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акта здійснювався аналіз даних відділу генерального плану управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

Кількісні значення показників наступні:

Показник результативності

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Кількість виданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

316

379

340

Якісні значення показників наступні: з моменту набрання чинності регуляторного акта, управлінням архітектури та містобудування надаються містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для здійснення містобудівної діяльності фізичними та юридичними особами.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: рішення міської ради від 30.03.2011 року № 25 «Про затвердження Плану зонування території міста Хмельницького», яке є нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує надання земельних ділянок у власність/користування фізичним та юридичним особам та надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Враховуючи вищевикладене, доходимо до висновку, що затвердження Плану зонування території м. Хмельницького забезпечило сталий економічний і комплексний розвиток міста, підвищило рівень його благоустрою, умови праці, побуту і відпочинку населення.

 

З повагою

в. о. начальника управління                                                                     Максим ДРУЖИНІН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua