Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 30.03.2011 року № 25 «Про затвердження Плану зонування території міста Хмельницького»

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 30.03.2011 року № 25 «Про затвердження Плану зонування території міста Хмельницького»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення міської ради від 30.03.2011 р. № 25 «Про затвердження Плану зонування території міста Хмельницького».

Відстеження здійснено управлінням архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття регуляторного акту:

а) визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

б) формування самодостатньої суспільно-територіальної системи;

в) раціональне та ефективне використання території міста;

г) створення містобудівних умов для розвитку підприємництва всіх форм власності;

д) забезпечення норм санітарного і екологічного благополуччя населення.

Затвердження плану зонування території м. Хмельницького (далі - зонінгу) обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста та у зв’язку із змінами нормативно-правової бази (прийняття Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Статтею 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що документація із землеустрою розробляється з урахуванням положень плану зонування та/або детального плану території.

Частиною 3 статті 24 даного Закону, що набирала чинності з 1 січня 2013 року, встановлено заборону на передачу (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб та, у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог Закону.

Окрім того, на підставі Зонінгу визначаються містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок на території населених пунктів (частина 1 та 3 статті 18, частина 2 статті 24, частина 5 статті 29, частина 1 статі 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Слід відмітити, що відсутність Зонінгу фактично унеможливлювала б надання Хмельницькою міською радою земельних ділянок у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб, а також надання управлінням архітектури та містобудування Хмельницької міської ради містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки необхідних для здійснення проектування об’єктів будівництва.

Відсутність Зонінгу могла негативно вплинути на соціально-економічний розвиток міста, зменшила інвестиційну привабливість території населеного пункту.

Строк виконання заходів з відстеження: з 21.02.2021 року до 16.03.2021 рік

Тип відстеження: періодичний.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акта здійснювався аналіз даних відділу генерального плану управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

Кількісні значення показників наступні:

Показник результативності

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Кількість виданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

316

379

340

Якісні значення показників наступні: з моменту набрання чинності регуляторного акта, управлінням архітектури та містобудування надаються містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для здійснення містобудівної діяльності фізичними та юридичними особами.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: рішення міської ради від 30.03.2011 року № 25 «Про затвердження Плану зонування території міста Хмельницького», яке є нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує надання земельних ділянок у власність/користування фізичним та юридичним особам та надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Враховуючи вищевикладене, доходимо до висновку, що затвердження Плану зонування території м. Хмельницького забезпечило сталий економічний і комплексний розвиток міста, підвищило рівень його благоустрою, умови праці, побуту і відпочинку населення.

 

З повагою

в. о. начальника управління                                                                     Максим ДРУЖИНІН