Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 29.02.2012 року № 23 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького»

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 29.02.2012 року № 23 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького»

Вид та назва регуляторного акта: рішення міської ради від 29.02.2012 року № 23 Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького ”.

Назва виконавців заходів відстеження: управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта: контроль за самочинним розміщенням та розширенням тимчасових споруд; впорядкування розміщення тимчасових споруд у центральній частині міста; врегулювання питання щодо встановлення тимчасових споруд на власних земельних ділянках, або тих, що перебувають в користуванні.

Строк виконання заходів з відстеження: з 25.01.2021 року до 25.12.2021 року.

Методи  одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувались результативність, способи одержання даних: аналіз даних відділу цивільної та промислової забудови управління  архітектури та містобудування, управління адміністративних послуг.

Кількісні значення показників:

                                  Період                      

Показник

   2019 рік

    2020 рік

     2021 рік

Кількість оформлених паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності зі збереженням самочинного розширення, од.

128

95

85

Якісні значення показників: прийняття рішень щодо надання дозволу суб'єктам господарювання на встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на власних земельних ділянках, впорядкування розміщення тимчасових споруд у центральній частині міста шляхом прийняття рішень, щодо їх перенесення; здійснення контролю за самочинним розміщенням та розширенням тимчасових споруд; 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:

рішення міської ради від 29.02.2012 року № 23 Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького, яке є нормативно-правовим документом локальної дії, надало можливість врегулювати алгоритм дій щодо узаконення самочинно розміщених та розширених тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, а також визначило шлях надання дозволів на встановлення тимчасових споруд на власних земельних ділянках та таких, що перебувають у користуванні фізичних та юридичних осіб.

 

В. о. начальника управління

архітектури та містобудування                                                                 Максим ДРУЖИНІН

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]