Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 29.02.2012 року № 23 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького»

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 29.02.2012 року № 23 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького»

Вид та назва регуляторного акта: рішення міської ради від 29.02.2012 року № 23 Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького ”.

Назва виконавців заходів відстеження: управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта: контроль за самочинним розміщенням та розширенням тимчасових споруд; впорядкування розміщення тимчасових споруд у центральній частині міста; врегулювання питання щодо встановлення тимчасових споруд на власних земельних ділянках, або тих, що перебувають в користуванні.

Строк виконання заходів з відстеження: з 25.01.2021 року до 25.12.2021 року.

Методи  одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувались результативність, способи одержання даних: аналіз даних відділу цивільної та промислової забудови управління  архітектури та містобудування, управління адміністративних послуг.

Кількісні значення показників:

                                  Період                      

Показник

   2019 рік

    2020 рік

     2021 рік

Кількість оформлених паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності зі збереженням самочинного розширення, од.

128

95

85

Якісні значення показників: прийняття рішень щодо надання дозволу суб'єктам господарювання на встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на власних земельних ділянках, впорядкування розміщення тимчасових споруд у центральній частині міста шляхом прийняття рішень, щодо їх перенесення; здійснення контролю за самочинним розміщенням та розширенням тимчасових споруд; 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:

рішення міської ради від 29.02.2012 року № 23 Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького, яке є нормативно-правовим документом локальної дії, надало можливість врегулювати алгоритм дій щодо узаконення самочинно розміщених та розширених тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, а також визначило шлях надання дозволів на встановлення тимчасових споруд на власних земельних ділянках та таких, що перебувають у користуванні фізичних та юридичних осіб.

 

В. о. начальника управління

архітектури та містобудування                                                                 Максим ДРУЖИНІН