Рішення міської ради

Про Угоду між Хмельницькою міською радою та Хмельницькою обласною радою

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п'ятої сесії

№82 від 30.03.2011 р.

 

 

Про Угоду між Хмельницькою міською радою та Хмельницькою обласною радою

 

Розглянувши пропозицію секретаря міської ради В.Лескова, керуючись статтею 140 Конституції України та статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою підвищення ефективності вирішення завдань місцевого самоврядування, взаємодії і координації дій рад щодо забезпечення сталого розвитку території міста, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити текст Угоди між Хмельницькою міською радою та Хмельницькою обласною радою (далі – Угода, додається).

2. Суб’єктами Угоди вважати міську та обласну ради.

3. Доручити міському голові С.Мельнику підписати цю Угоду та надіслати її в Хмельницьку обласну раду.

 

Міський голова С.Мельник

 

Затверджено

рішенням міської ради

від 30 березня 2011 року №82

УГОДА

про співпрацю між Хмельницькою міською та Хмельницькою обласною радами

Ця Угода укладається між Хмельницькою міською та Хмельницькою обласною радами в особі Хмельницького міського голови Мельника С.І. та голови Хмельницької обласної ради Дерикота М.В. на підставі Конституції України і Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням того, що міська та обласна ради представляють спільні інтереси територіальних громад.

 

1. Мета та принципи реалізації Угоди

1.1. Метою укладення Угоди є підвищення ефективності вирішення завдань місцевого самоврядування, взаємодія і координація дій рад щодо забезпечення сталого розвитку території міста.

1.2. Головними принципами реалізації Угоди є:

 • розподіл повноважень;
 • добровільність участі в Угоді;
 • відкритість діяльності в межах Угоди.

 

2. Зобов’язання сторін

Хмельницька міська рада:

 • своєчасно формує та надає для врахування проблемні питання діяльності ради в межах її компетенції;
 • надає необхідну інформацію до обласної ради з питань діяльності ради, яка необхідна для узагальнення або аналізу відповідно до норм чинного законодавства;
 • сприяє обласній раді у здійсненні повноважень з вирішення питань, що представляють спільні інтереси територіальних громад.

 

Хмельницька обласна рада:

 • надає методичну допомогу в питаннях здійснення повноважень міської ради, узагальнення та поширення досвіду її роботи, обмін інформацією;
 • проводить навчання та підвищення кваліфікації депутатів, працівників органів місцевого самоврядування;
 • організовує та проводить обласні та регіональні конференції, семінари, інші заходи з різних аспектів діяльності органів місцевого самоврядування;
 • готує пропозиції до органів державної влади щодо проектів законів та інших нормативних документів;
 • сприяє органам місцевого самоврядування в розширенні зовнішньоекономічних та науковотехнічних зв’язків;
 • надає методичну допомогу міській раді в організації та проведенні виборів, референдумів;
 • здійснює видавництво методичної літератури;
 • сприяє встановленню та здійсненню міжнародних зв’язків органів місцевого самоврядування області з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн.

 

3. Прикінцеві положення

3.1. Дії рад по виконанню Угоди не повинні суперечити законам, що регламентують стосунки між міською та обласною радами.

3.2. Зміни і доповнення до цієї Угоди протягом терміну її дії можуть вноситися за умови взаємної згоди керівників місцевих рад.

3.3. Угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами і діє до припинення повноважень радами поточного скликання.

 

Хмельницький міський голова  С. Мельник

Голова Хмельницької обласної ради М. Дерикот