Звіт про базове відстеження результативності проекту рішення сесії Хмельницької міської «Про затвердження Порядку часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету»

Звіт

про базове відстеження результативності проекту рішення сесії Хмельницької міської

«Про затвердження Порядку часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету»

 

Назва документу: проект рішення сесії Хмельницької міської ради «Про затвердження Порядку часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету».

Тип відстеження: базове.

Відстеження здійснено: управлінням економіки міської ради.

Цілі прийняття акта: визначення умов та механізму надання фінансової підтримки місцевим товаровиробникам шляхом часткового відшкодування з міського бюджету участі у ярмарково-виставкових заходах в рамках Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки.

Строк виконання заходів з відстеження: з 06 по 15 березня 2019 року.

Тип відстеження: базове.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод, аналітичний.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: результативність регуляторного акту відстежуватиметься на підставі статистичних та аналітичних даних.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показник

2018 рік

1.

Кількість місцевих товаровиробників, які отримали часткове відшкодування участі у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету

-

2.

Обсяг надходжень до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) від суб’єктів підприємництва, тис. грн.

1429257,6

3

Зростання обсягів експорту продукції місцевих товаровиробників, %

25,6

Основні показники результативності дії регуляторного акта буде відстежено на підставі статистичних, аналітичних даних, а також даних одержаних від місцевих товаровиробників, які отримали в установленому порядку фінансову підтримку.

Рівень поінформованості місцевих товаровиробників щодо основних положень регуляторного акта є достатнім. На виконання вимог статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомлення про оприлюднення, розроблений проект регуляторного акта з аналізом регуляторного впливу до нього розміщений на на офіційному веб-сайті міської ради.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: регуляторний акт визначає умови та механізм надання фінансової підтримки місцевим товаровиробникам шляхом часткового відшкодування з міського бюджету участі у ярмарково-виставкових заходах.

 

 

Начальник управління економіки                                                                                   О. Новодон