Нормативно-правові документи щодо державної регуляторної політики

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 ( Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF (Постанова КМУ «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»)