Звіт про повторне відстеження результативності рішення міської ради від 27.05.2015 року №17 “Про затвердження  Порядку приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення комунальної власності територіальної громади міста Хмель

 

Звіт

про повторне відстеження результативності рішення міської ради від 27.05.2015 року №17 “Про затвердження  Порядку приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Рішення Хмельницької міської ради від 27 травня 2015 року № 17 «Про затвердження Порядку приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького»

 

Відстеження здійснено: МКП «Хмельницькводоканал»

 

Цілі прийняття регуляторного акта:

 

а) врегулювання відносин, які виникають між виробниками, власниками водопровідних і каналізаційних мереж та юридичними або фізичними особами (замовниками), у процесі приєднання закінчених будівництвом, реконструйованих, технічно переоснащених об’єктів до водопровідних та каналізаційних мереж, запобігання порушенням у роботі централізованих мереж водопроводу і каналізації, підвищення ефективності роботи цих мереж та безпека їх експлуатації, підвищення дисципліни укладання договорів з юридичними та фізичними особам.

б) запобігання самовільним підключенням до комунальних водопровідних і каналізаційних мереж, усунення неузгодженості з вимогами чинних нормативно-правових актів, прийнятих на загальнодержавному рівні, що регулюють відносини у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а також реалізація принципів державної політики щодо додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб'єктами відносин у сфері водопостачання і водовідведення, невідворотності відповідальності у разі порушення законодавства.

 

Строк виконання заходів з відстеження: з 01 квітня 2019 року по 01 червня 2019 року.

 

Тип відстеження: перідичне.

 

Методи одержання результатів базового відстеження: статистичний.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання таких даних:для результативності регуляторного акту здійснювався аналіз щодо кількості виданих технічних умов на приєднання до систем водопроводу і каналізації  міста Хмельницький; кількість укладених договорів на приєднання до комунальних мереж водопостачання та водовідведення, а також кількість аварійних ситуацій на мережах водопостачання та каналізації.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

   З моменту набрання чинності регуляторного акта урегульовані взаємовідносини між МКП”Хмельницькводоканал” та споживачами під час надання послуг з централізованого водопостачання та  водовідведення. Приведено у відповідність до діючого законодавства договірні відносини між МКП”Хмельницькводоканал” та особами, що мають намір приєднати об’єкти до централізованих мереж водопостачання та водовідведення. Зменшено кількість самовільних приєднань до централізованих мереж водопостачання та водовідведення. Зменшено кількість аварійних ситуацій на мережах водопостачання та каналізації.

 

Н/п

Показники

Одиниця виміру

Фактичні за 2016 р.

Фактичні за 2017 р

Фактичні  2018 рік

1

2

3

4

5

6

1.

Кількість виданих технічних умов на приєднання до централізованих мереж водопостачання та каналізації м. Хмельницький

одиниць

169

574

603

2.

Кількість приєднань споживачів до централізованих мереж водопостачання та каналізації  м. Хмельницький

одиниць

64

230

149

3.

Кількість аварійних ситуацій на мережах водопостачання та каналізації

одиниць

461

640

420

4.

Кількість самовільних приєднань до централізованих мереж водопостачання та каналізації м. Хмельницький, виявлені представниками МКП”Хмельницькводоканал”

одиниць

3

20

13

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: Рішення  Хмельницької міської ради від 27 травня 2015 року № 17 «Про затвердження Порядку приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького» позитивно вплинуло на удосконалення відносин між МКП”Хмельницькводоканал” та споживачами послуг з  водопостачання та водовідведення, сприяло підвищенню ефективності функціонування систем централізованого  водопостачання та водовідведення комунальної власності територіальної громади   м. Хмельницького,  захисту прав МКП”Хмельницькводоканал” та споживачів.

 

 

 

 

 

 

 

                         Директор підприємства                                                     В. Кавун.

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua