Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.09.2017 року № 695 “Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у       

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.09.2017 року № 695 “Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у                  м. Хмельницькому”

 

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.09.2017 року № 695 “Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому”.

Назва виконавця заходів з відстеження: управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта: Визначення порядку проїзду пасажирів і його оплати.

Встановлення прав і обов’язків для пасажирів та перевізників всіх форм власності, їх взаємовідносини.

Запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Забезпечення контролю за роботою перевізників (їх персоналу) та за виконанням пасажирами Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом.

Строк виконання заходів з відстеження: з 03.09.2018 року по 26.09.2018 року.

Тип відстеження: повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.

Дані та показники, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання таких даних: дані, що наявні в управлінні транспорту та зв’язку.

Кількісні та якісні значення показників:

Якісні показники:

1) Збільшення відповідальності перевізника за порушення умов договору, умов конкурсу та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом. Можливість прийняття рішення про дострокове розірвання договору на перевезення за ініціативи Організатора.

2) У разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду:

- максимальна прозорість та точність обліку фактично наданих послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів;

- отримання повної, достовірної та деталізованої інформації про виконану транспортну роботу для вирішення задач аналізу та планування пасажирських перевезень;

- виключення можливості використання фальшивих проїзних документів;

- зменшення експлуатаційних витрат перевізників на організацію та контроль збору виручки;

- підвищення економічних показників роботи транспортних підприємств за рахунок використання зібраної в системі інформації для запровадження та підтримки гнучкої системи тарифів, впровадження нових продуктів та способів оплати.

3) Покращення транспортного обслуговування гостей та жителів міста. Зростання дисциплінованого середовища серед учасників транспортного процесу.

Кількісні показники:

Кількість скарг та зауважень по роботі перевізників - 100.

Кількість перевезених пасажирів (в т.ч. пільгових категорій) - 140 млн. пас.

Кількість складених документів по притягненню перевізників до відповідальності (за період січень-вересень 2018 року) – 32 акти.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: прийняття регуляторного акта дало змогу визначити порядок проїзду пасажирів і його оплати, права та обов’язки пасажирів, взаємовідносини перевізників всіх форм власності, пасажирів та інших осіб, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг, їх взаємні права та обов'язки враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

 

З повагою

 

в.о. начальника управління

транспорту та зв'язку                                                                                             С. Шепурев

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua