Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення сесії міської ради від 26.12.2013 р. № 905

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта, номер та дата його прийняття:

рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 26.12.2013 року № 905 “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності (крім земельних ділянок)”.

Виконавець заходів з відстеження: управління комунального майна Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:  приведення діючих положень, що регулюють відносини в сфері відбору суб’єктів оціночної діяльності, у відповідність до вимог чинного законодавства з метою оперативного вирішення питань щодо продажу майна комунальної власності територіальної громади міста, щодо передачі майна комунальної власності в оренду; встановлення чіткого механізму відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів комунальної власності.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.12.2017 року по 08.12.2017 року.

Тип відстеження: повторне відстеження.

Метод одержання результатів відстеження: статистичний.

Способи одержання даних: дані надані конкурсною комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта: 

Якісні:

- нормативно-правове врегулювання відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності (крім земельних ділянок);

- формування прозорих відносин при здійсненні відбору суб’єктів оціночної діяльності (відбір суб’єктів оціночної діяльності на конкурентних засадах).

 

За даними, наданими конкурсною комісією по проведенню конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності (крім земельних ділянок), кількісні показники становлять:

 

Кількісні показники

за 2015 рік

за 2016 рік

кількість проведених конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

25

28

кількість суб’єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсних засадах

276

268

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: цілі, визначені при розробці регуляторного акта, досягнуто.

Прийняття регуляторного акта забезпечило приведення положень, що регулюють відносини в сфері незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності, у відповідність до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1891; забезпечено незалежний, конкурентний відбір суб’єктів оціночної діяльності з найкращими для територіальної громади міста умовами проведення оцінки; сформовано прозорі відносини при здійсненні відбору суб’єктів оціночної діяльності (чітко визначено процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, вимоги до претендентів на участь у конкурсі, пакет конкурсної документації, критерії відбору суб’єктів оціночної діяльності).

 

           Начальник  управління                                                           М. Трещов

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 econom_prom@rada.khmelnytsky.com
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 n_sakharova@rada.khmelnytsky.com