Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення сесії міської ради від 30.10.2013 р. № 11 “Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького”

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта, номер та дата його прийняття:

рішення Хмельницької міської ради від 30.10.2013 року №11 “Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького”.

Виконавець заходів з відстеження: управління комунального майна Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:  нормативно-правове врегулювання управління об’єктами комунальної власності, шляхом визначення меж управління об’єктами комунальної власності, коло суб’єктів, які мають повноваження щодо управління цими об’єктами, формування прозорих відносин при наданні об’єктів комунальної власності в користування.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.12.2017 року по 08.12.2017 року.

Тип відстеження: повторне відстеження.

Метод одержання результатів відстеження: статистичний.

Способи одержання даних: дані зібрані управлінням комунального майна.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта: 

Якісні:

- нормативно-правове врегулювання управління об’єктами комунальної власності, шляхом визначення меж управління об’єктами комунальної власності, коло суб’єктів, які мають повноваження щодо управління цими об’єктами;

- формування прозорих відносин при наданні об’єктів комунальної власності в користування.

 

Кількісні показники

за 2015 рік

за 2016 рік

Кількість  рішень сесії міської ради, виконавчого комітету щодо надання дозволу на укладення договорів оренди.

333

252

Кількість  рішень сесії міської ради, виконавчого комітету щодо надання дозволу на укладення договорів тимчасове користування.

47

77

Розмір площ переданих у користування (оренду)

105,7 тис. кв.м

105,7 тис. кв.м

Надходження коштів від орендної плати

13 млн. 997,4 тис. грн.

14 млн. 642,5 тис. грн.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: цілі, визначені при розробці регуляторного акта, досягнуто.

Протягом терміну дії регуляторного акта вносились не значні зміни, проте, наразі регуляторний акт перегляду в цілому не потребує.

 

           Начальник  управління                                                           М. Трещов

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 econom_prom@rada.khmelnytsky.com
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 n_sakharova@rada.khmelnytsky.com