Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення четвертої сесії Хмельницької міської ради від 17.02.2021 року № 40 «Про затвердження нормативних документів з питань оренди та визначення додаткової умови оренди майна Хмельницьк

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення четвертої сесії Хмельницької міської ради від 17.02.2021 року № 40 «Про затвердження нормативних документів з питань оренди та визначення додаткової умови оренди майна Хмельницької міської територіальної громади (крім землі)»

Вид та назва регуляторного акта, номер та дата його прийняття: рішення четвертої сесії Хмельницької міської ради від 17.02.2021 року № 40 “Про затвердження нормативних документів з питань оренди та визначення додаткової умови оренди майна Хмельницької міської територіальної громади (крім землі)”

Виконавець заходів з відстеження: управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:  забезпечення правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ; реалізація норм вказаного Закону, зокрема, передача в оренду об’єктів комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади (крім землі) на конкурентних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду з врахуванням особливостей оренди комунального майна; врахування інтересів Хмельницької міської територіальної громади щодо  максимізації доходів від оренди комунального майна; забезпечення високого рівня відкритості, доступності інформації щодо передачі комунального майна в оренду, виключення корупційних ризиків при передачі майна в оренду.

Строк виконання заходів з відстеження: з 28.03.2022 року по 31.03.2022 року.

Тип відстеження: повторне.

Метод одержання результатів відстеження: статистичний.

Способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акта здійснювався аналіз даних, отриманих від балансоутримувачів комунального майна (отримувачів коштів від оренди нерухомого майна).

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

Якісні показники:

- забезпечення правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ;

- можливість реалізації норм вказаного Закону, зокрема, передачі в оренду об’єктів комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади (крім землі) способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду з врахуванням особливостей оренди комунального майна;

- врахування інтересів Хмельницької міської територіальної громади щодо  максимізації доходів від оренди комунального майна;

- забезпечення високого рівня відкритості, доступності інформації щодо передачі комунального майна в оренду, виключення корупційних ризиків при передачі майна в оренду.

Кількісні показники:

Показник

 

Березень 2020 – лютий 2021

Березень 2021 – лютий 2022

Кількість площ, що перебувають в оренді (на останній місяць періоду), тис. кв.м

84,9

87,65

Розмір нарахованої орендної плати, тис. грн.

21 052,2

26 678,5

Розмір надходжень  орендної плати, тис. грн.

20 595,2

27 545,8

Розрахований середній розмір нарахованої орендної плати за 1 кв.м, грн.

247,96

304,38

Розрахований середній розмір отриманої орендної плати за 1 кв.м, грн.

242,58

314,27

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: Рішення четвертої сесії Хмельницької міської ради від 17.02.2021 року № 40 “Про затвердження нормативних документів з питань оренди та визначення додаткової умови оренди майна Хмельницької міської територіальної громади (крім землі)” є нормативно-правовим документом локальної дії, забезпечує правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна громади; дає змогу реалізувати норми Закону України «Про оренду державного та комунального майна», зокрема: передавати в оренду об’єкти комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади та продовжувати договори оренди на електронних аукціонах, укладати договори оренди згідно з затвердженим примірним договором, застосовувати для розрахунку орендної плати за комунальне майно затверджену Методику та орендні ставки; забезпечує врахування інтересів Хмельницької міської територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна шляхом застосування обмеженої кількості кроків на зниження стартової орендної плати; забезпечує високий рівень відкритості, доступності інформації щодо передачі комунального майна в оренду (вся інформація розміщується не лише на сайті міської ради, а й в електронній торговій системі Прозорро.Продажі), виключені корупційні ризики при передачі майна в оренду. Після прийняття регуляторного акта спостерігається значне збільшення надходжень орендної плати.

Таким чином, цілі, визначені при розробці регуляторного акта, досягнуто.

 

 

Заступник директора департаменту

інфраструктури міста – начальник

управління житлової політики і майна                                                    Н. ВІТКОВСЬКА

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]