Звіт про періодичне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 08.04.2009 № 30 «Про внесення змін до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, та складу постійно діючої комісії з питань сам

Звіт  про періодичне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 08.04.2009 № 30 «Про внесення змін до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, та складу постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва»

Вид, назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення сесії Хмельницької міської ради від 08.04.2009 № 30 «Про внесення змін до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, та складу постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва».

            Номер документа: рішення сесії Хмельницької міської ради від 08.04.2009 № 30.

            Дата прийняття: 08.04.2009

            Тип відстеження: періодичне.

            Відстеження здійснено: управлінням архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

   Строк виконання заходів з відстеження: з 01.06.2022 по 14.06.2022.

   Дані та показники, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для отримання даних здійснювався аналіз відомостей наявних в управління архітектури та містобудування, фінансового управління.

            Цілі прийняття акта: запровадження контролю над виконанням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відстеження коштів до фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста до прийняття рішення виконавчим комітетом про прийняття об’єктів в експлуатацію.

            Методи  дослідження: статистичний.

            Кількісні та якісні значення показників наступні:

                                  Період                      

Показник

01.01.2019-31.05.2019

01.01.2020-31.05.2020

01.01.2021-31.05.2021

Кількість заяв на розгляд питань на засіданні постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

72

43

123

Кількість проведених засідань постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

1

3

1

Кількість питань, розглянутих на засіданні постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

67

44

95

Кількість підготовлених містобудівних умов та обмежень на  самочинно забудовані земельні ділянки

21

23

15

Кількість підготовлених будівельних паспортів по об’єктам, які побудовані самочинно

4

4

0

Кількість об’єктів, яким за рішенням постійно діючої комісії було відмовлено у вирішенні питань

10

6

11

Кількість об’єктів, по яким постійно діюча комісія прийняла рішення щодо необхідності його знесення

0

0

0

Надходження до фонду соціально-економічного розвитку міста від забудовників, які вели самочинне будівництво

0 грн.

1098,30 грн.

17876,70 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:

 Даний регуляторний акт уточнив кількість замовників на узаконення самочинного будівництва. Водночас, завдяки впровадженню регуляторного акту, просліджується стабільні надходження у міській бюджет коштів до фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста до прийняття рішення виконавчим комітетом про прийняття об’єктів в експлуатацію. Даний регуляторний акт досяг своєї мети щодо посилення контролю за виконанням вимог чинного законодавства та забезпечив стабільне надходження до міського бюджету коштів у цільовий фонд.

 

 

В. о. начальника управління

архітектури та містобудування                                                                 Максим ДРУЖИНІН

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]