Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення сорок восьмої сесії міської ради від 04.03.2015 р. № 28 «Про внесення змін та доповнень до рішення дев'ятнадцятої сесії міської ради № 64 від 29.08.2012 р. «Про впорядкування орен

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення сорок восьмої сесії міської ради від 04.03.2015 р. № 28 «Про внесення змін та доповнень до рішення дев'ятнадцятої сесії міської ради № 64 від 29.08.2012 р. «Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради»

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення сорок восьмої сесії міської ради від 04.03.2015 р. № 28 «Про внесення змін та доповнень до рішення дев'ятнадцятої сесії міської ради № 64 від 29.08.2012 р. «Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради».

Відстеження здійснено: Управлінням земельних ресурсів.

Цілі прийняття регуляторного акту: метою прийняття рішення сорок восьмої сесії міської ради від 04.03.2015 р. № 28 «Про внесення змін та доповнень до рішення дев'ятнадцятої сесії міської ради № 64 від 29.08.2012 р. «Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради» є: збільшення надходжень коштів до місцевого бюджету за рахунок перегляду розміру відсотків від нормативної грошової оцінки, що враховується для розрахунку річної орендної плати за землю, розширення переліку земельних ділянок, на які розповсюджується регуляторний акт, створення рівних та оптимальних умов для орендарів земельних ділянок; встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку розрахунку орендної плати за землю; вирішення питання впорядкування орендної плати за землю на території міста в межах чинного законодавства.

Строк виконання заходів з відстеження: з 28.03.2022 р. по 01.04.2022 р.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та показники, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акту здійснювався аналіз даних відділу оренди та продажу землі Управління земельних ресурсів та фінансового управління Хмельницької міської ради.

Якісні значення показників: з моменту набрання чинності регуляторного акту застосовуються норми даного рішення, які чітко створили єдиний механізм внесення змін до договорів оренди землі щодо розрахунку річної орендної плати у зв’язку із внесеними змінами до Податкового кодексу України, визначили перелік земельних ділянок, на який розповсюджуються нові відсотки від нормативної грошової оцінки, що враховуються для розрахунку річної орендної плати за землю, забезпечили спрощення процедури і зменшення часу стосовно внесення змін в договори оренди землі щодо перерахунку річної орендної плати та зміни терміну оренди орендованих земельних ділянок, скоротили час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними із внесенням змін до договорів оренди землі щодо розрахунку річної орендної плати.

Кількісні значення показників:

№ п/п

Показники

2019

2020

2021

 

 

 

1.

Надходження коштів до міського бюджету від плати за оренду земельних ділянок – передбачається збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування договірних

відносин та збільшення розміру орендної плати суб’єктів господарювання та

фізичних осіб

 

 

 

115 253 013 грн.

 

 

 

118 088 008 грн.

 

 

 

142 848 014 грн.

 

2.

Орієнтовна кількість укладених додаткових угод на збільшення річної орендної плати відповідно до вказаного рішення

 

272

 

226

 

241

 

3.

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту

 

477

 

424

 

461

 

4.

Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та

фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту

 

0

 

0

 

0

 

 

5.

Час, що витрачається суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

Протягом місяця від дати звернення

 

 

6.

Рівень інформованості-очікується високий рівень інформованості за

рахунок оприлюднення регуляторного акта в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті

Хмельницької міської ради

 

Опублікування регуляторного акта на веб-сайті

Хмельницької міської ради та в газеті міської ради “Проскурів”.

Оцінка реалізації регуляторного акту:

Даний регуляторний акт досяг своєї мети, є ефективним. Рішення сорок восьмої сесії міської ради від 04.03.2015р. № 28 «Про внесення змін та доповнень до рішення дев'ятнадцятої сесії міської ради           № 64 від 29.08.2012 р. «Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради», являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує порядок розрахунку/перерахунку розміру річної орендної плати у відповідності до змін, передбачених Податковим кодексом України.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що даний регуляторний акт забезпечив збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та збільшення розміру орендної плати, збільшив кількість додаткових угод на збільшення річної орендної плати, укладених відповідно до вказаного регуляторного акту.

Також рішення сорок восьмої сесії міської ради від 04.03.2015 р. № 28 «Про внесення змін та доповнень до рішення дев'ятнадцятої сесії міської ради № 64 від 29.08.2012 р. «Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради» призвело до створення рівних та оптимальних умов для орендарів земельних ділянок, встановив прозорий та чітко врегульований порядок розрахунку орендної плати за землю, вирішило питання впорядкування орендної плати за землю на території міста в межах чинного законодавства.

Начальник Управління

земельних ресурсів                                                                                    Людмила МАТВЕЄВА

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]