Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення 9-ї сесії міської ради від 26.10.2016 №41 «Про внесення змін до рішення 20-ї сесії від 31.10.2012 р. №20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельн

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення 9-ї сесії міської ради від 26.10.2016 №41 «Про внесення змін до рішення 20-ї сесії від 31.10.2012 р. №20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому».

     Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення 9-ї сесії міської ради від 26.10.2016р. №41 «Про внесення змін до рішення 20-ї сесії від 31.10.2012р. №20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому».

     Відстеження здійснено: управлінням земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

   Цілі прийняття регуляторного акту: метою прийняття рішення «Про внесення змін до рішення 20-ї сесії від 31.10.2012р. №20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому» є:

  • спрощення процедури виплати винагороди;
  • заощадження коштів міського бюджету;
  • збільшення надходжень до міського бюджету.

     Строк виконання заходів з відстеження: з 23.11.2020р. по 12.12.2020р.

     Тип відстеження: періодичне.

     Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

     Дані та показники, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акту здійснювався аналіз даних відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та земельної реформи щодо проведених торгів, кількість проданих прав оренди та власності на земельні ділянки, розмір надходжень коштів до місцевого бюджету, та витрати, що сплачувались виконавцю торгів.

     Кількісні та якісні значення показників: за період відстеження дії регуляторного акту було проведено 5 аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок та 1 аукціон з продажу земельних ділянок у власність.

Інформація про земельні аукціони

з/п

Показник

Станом на

31.12.2017р.

Станом на

31.12.2018р.

Станом на

31.12.2019р.

1

Кількість проведених аукціонів, од.

1

2

2

2

Сума коштів, що була витрачена на винагороду виконавцю, грн.

0

0

0

3

Сума коштів, що була зекономлена, грн.

34000,00

0

0

4

Сума коштів, що надійшла до міського бюджету від продажу права оренди, грн.

310028,22

1838799,40

87892,01

      Оцінка реалізації регуляторного акту: рішення Хмельницької міської ради «Про внесення змін до рішення 20-ї сесії від 31.10.2012 р. №20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому», являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує заощадження коштів міського бюджету, спрощення процедури виплати винагороди та збільшення надходжень до міського бюджету.

    

 

В.о. начальника управління земельних                                        Людмила МАТВЕЄВА

ресурсів та земельної реформи

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua