Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення 2-ї сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2010 р. №20 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Хмельницького»

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення 2-ї сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2010 р. №20 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Хмельницького».

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення 2-ї сесії міської ради від 15.12.2010 р. №20 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Хмельницького».

Відстеження здійснено: управлінням земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

Цілі прийняття регуляторного акту: Метою прийняття рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Хмельницького» є:

  • виконання ст. 18 Закону України «Про оцінку земель»;
  • створення рівних умов розвитку об’єктів права оренди земельних ділянок на території міста;
  • збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Строк виконання заходів з відстеження: з 23.11.2020 р. по 12.12.2020 р.

Тип відстеження : періодичне.

Методи одержання результатів відстеження : статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акту здійснювався аналіз надходжень коштів по сплаті земельного податку та орендної плати за землю у 2017-2019 р.р.

Кількісні та якісні значення показників: за період дії нормативної грошової оцінки було здійснено перерахунок орендної плати до діючих догорів оренди та при укладанні нових договорів також застосовувалась діюча нормативно грошова оцінка.

Надходження коштів до бюджету від сплати орендної плати та земельного податку

Показник

Земельний податок, млн. грн.

Орендна плата, млн. грн.

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Юридичні особи

38,133

36,766

43,144

78,969

85,884

90,321

Фізичні особи

1,929

2,149

1,954

21,928

24,137

24,932

Оцінка реалізації регуляторного акту:

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок: надходження від орендної плати та земельного податку за 2019 р. в порівнянні з 2017 р.-2018 р. зросли, що, відповідно, призвело до зросту надходжень до бюджету міста.

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що затвердження нормативної грошової оцінки призвело до збільшення надходжень до бюджету. Рішення 2-ої сесії міської ради від 15.12.2010 р. № 20 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Хмельницького», являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує порядок сплати орендної плати за землю на території м. Хмельницького.

Враховуючи вищевикладене, доходимо до висновку, що затвердження нормативної грошової оцінки призвело до збільшення доходної частини міського бюджету.

 

В.о. начальника управління земельних                                Людмила МАТВЕЄВА

ресурсів та земельної реформи

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua