Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта Рішення Хмельницької міської ради від 30.10.2013 року №11 «Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького»

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта Рішення Хмельницької міської ради від 30.10.2013 року №11 «Про впорядкування управління обєктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького»

Вид та назва регуляторного акта, номер та дата його прийняття:

рішення Хмельницької міської ради від 30.10.2013 року №11 «Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького».

Виконавець заходів з відстеження: управління комунального майна Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:  нормативно-правове врегулювання управління об’єктами комунальної власності, шляхом визначення меж управління об’єктами комунальної власності, коло суб’єктів, які мають повноваження щодо управління цими об’єктами, формування прозорих відносин при наданні об’єктів комунальної власності в користування.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.12.2020 року по 08.12.2020 року.

Тип відстеження: періодичне відстеження.

Метод одержання результатів відстеження: статистичний.

Способи одержання даних: дані зібрані управлінням комунального майна.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта: 

Якісні:

- нормативно-правове врегулювання управління об’єктами комунальної власності, шляхом визначення меж управління об’єктами комунальної власності, коло суб’єктів, які мають повноваження щодо управління цими об’єктами;

- формування прозорих відносин при наданні об’єктів комунальної власності в користування.

Кількісні показники

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Кількість  рішень сесії міської ради, виконавчого комітету щодо надання дозволу на укладення договорів оренди.

277

396

310

Кількість  рішень сесії міської ради, виконавчого комітету щодо надання дозволу на укладення договорів тимчасове користування.

75

27

43

Розмір площ переданих у користування (оренду)

110,5

 тис. кв.м.

91,6

тис. кв.м

90,1

 тис. кв.м

Надходження коштів від орендної плати

15922,9 тис. грн.

19 532,6 тис. грн. 

21948,2 тис. грн

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: цілі, визначені при розробці регуляторного акта  були досягнуті у звітному періоді – 2017 -2019 р.           

Проте, з 01 лютого 2020 року введено в дію новий Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 р. № 157-IX (далі-Закон) 17.06.2020 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України 03.06.2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», якою затверджено Порядок передачі в оренду державного та комунального майна. Вказаними документами суттєво змінено процедуру передачі майна в оренду, продовження орендних відносин,  засади визначення вартості об’єкта оренди, також розширено коло суб’єктів, які наділені розпорядчими повноваженнями тощо. В зв’язку з чим вказаний регуляторний акт - рішення Хмельницької міської ради від 30.10.2013 року №11 «Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького» та затверджені цим рішенням документи не можуть застосовуватись, оскільки не відповідають, а інколи і суперечать зміненому законодавству з питань оренди комунального майна. Внесення змін до вказаних документів з метою приведення їх у відповідність до зміненого законодавства є недоцільним з огляду на правила нормопроектувальної техніки нормативно-правових документів. Отже, на сьогодні існує необхідність скасування цього регуляторного акту та затвердження передбачених Законом нормативно-правових актів з питань оренди комунального майна Хмельницької міської територіальної громади.

 

          В.о начальника  управління                                                         В. Кшемінська

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua