Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.09.2017 року № 695 «Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами)

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.09.2017 року № 695 «Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.09.2017 року № 695 «Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому».

Назва виконавця заходів з відстеження: управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта: Визначення порядку проїзду пасажирів і його оплати.

Встановлення прав і обов’язків для пасажирів та перевізників всіх форм власності, їх взаємовідносини.

Запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів автомобільними перевізниками міста.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.08.2021 року по 01.09.2021 року.

Тип відстеження: періодичне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.

Дані та показники, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання таких даних: дані, що наявні в управлінні транспорту та зв’язку.

Кількісні та якісні значення показників:

Якісні показники:

1) Збільшення відповідальності перевізника за порушення умов договору, умов конкурсу та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом. Можливість прийняття рішення про дострокове розірвання договору на перевезення за ініціативи Організатора.

2) У разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду:

- максимальна прозорість та точність обліку фактично наданих послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів;

- отримання повної, достовірної та деталізованої інформації про виконану транспортну роботу для вирішення задач аналізу та планування пасажирських перевезень;

- виключення можливості використання фальшивих проїзних документів;

- зменшення експлуатаційних витрат перевізників на організацію та контроль збору виручки;

- підвищення економічних показників роботи транспортних підприємств за рахунок використання зібраної в системі інформації для запровадження та підтримки гнучкої системи тарифів, впровадження нових продуктів та способів оплати.

3) Покращення транспортного обслуговування гостей та жителів міста. Зростання дисциплінованого середовища серед учасників транспортного процесу.

Кількісні показники:

 

Кількісні показники

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Кількість скарг та зауважень по роботі перевізників

100

96

89

Кількість перевезених пасажирів (в т.ч. пільгових категорій)

140 млн.

пасажирів

115 млн.

пасажирів

45 млн.

пасажирів

Кількість складених документів по притягненню перевізників до відповідальності

32

13

2

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: прийняття регуляторного акта дало змогу визначити порядок проїзду пасажирів і його оплати, права та обов’язки пасажирів, взаємовідносини перевізників всіх форм власності, пасажирів та інших осіб, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг, їх взаємні права та обов'язки враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

 

З повагою

в.о. начальника управління                                                                      Сергій ШЕПУРЕВ

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]