Новини

Запрошуємо керівників підприємств, установ, організацій міста Хмельницького взяти участь в огляді-конкурсі на кращу організацію роботи з охорони праці

У рамках проведення Дня охорони праці, який відзначається 28 квітня, у Хмельницькому відбудеться щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці, який триватиме впродовж березня-квітня цього року. Створено організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу. Його очолив заступник міського голови Анатолій Нестерук.

Організаційний комітет запрошує керівників підприємств, установ, організацій взяти участь у міському щорічному огляді-конкурсі на кращу організацію роботи з охорони праці, присвяченому Дню охорони праці в Україні.

Документи для участі у конкурсі необхідно подавати з 15 березня до 12 квітня 2019 року до відділу охорони праці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради, за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 71, (третій поверх), каб. № 65, номер телефону для довідок: 65-02-08.

Огляд-конкурс проводиться з метою активізації діяльності роботодавців у частині забезпечення здорових і безпечних умов праці, зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань.

Умови проведення огляду-конкурсу (зразок заяви та таблиця показників діяльності з питань охорони праці) визначені Положенням про проведення щорічного міського огляду -конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці, затвердженого рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 10.11.2016 року №771.

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 10.11.2016 року №771

(із змінами від 13.09.2018 року №731)

Положення

про щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці

 

І. Загальні положення

 1. Щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці, (далі - міський огляд-конкурс) проводиться з метою дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях, закладах різних форм власності та господарювання, що використовують найману працю населення, забезпечення реалізації державних гарантій у сфері охорони праці.
 2. Завданням міського огляду-конкурсу є активізація діяльності роботодавців у частині забезпечення здорових і безпечних умов праці на кожному робочому місці, зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань, використання досвіду переможців міського огляду-конкурсу та проведення на його базі роз'яснювально-пропагандистської і профілактичної роботи з питань охорони праці.
 3. Огляд-конкурс проводиться до Дня охорони праці в Україні в період з березня по квітень щороку.
 4. Організація та проведення міського огляду-конкурсу здійснюється організаційним комітетом, персональний склад якого затверджується розпорядженням міського голови за поданням управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради.
 5. Засновником огляду-конкурсу є Хмельницька міська рада.

 

ІІ. Учасники міського огляду-конкурсу

 1. Учасниками міського огляду-конкурсу мають право бути підприємства, установи, організації, заклади різних форм власності та господарювання, що використовують найману працю та здійснюють свою діяльність на території міста.
 2. Перелік учасників міського огляду-конкурсу формується організаційним комітетом на підставі заяви керівника на ім'я голови організаційного комітету про участь в міському огляді-конкурсі (зразок заяви додаток 1 до Положення) та заповненої таблиці показників діяльності підприємства, установи, організації, закладу з питань охорони праці (додаток 2 до Положення).

 

ІІІ. Підбиття підсумків міського огляду-конкурсу

 1. Підсумки міського огляду-конкурсу підбиваються організаційним комітетом.
 2. Переможці міського огляду-конкурсу визначаються за результатами роботи за попередній рік.
 3. Підбиття підсумків здійснюється на підставі обґрунтованої інформації членів організаційного комітету щодо дотримання вимог законодавства про охорону праці, результатів розслідування нещасних випадків та показників діяльності з питань охорони праці.
 4. Переможці визначаються в номінаціях серед:

- великих підприємств (кількість працюючих понад 500);

- середніх підприємств (кількість працюючих від 100 до 500 чоловік);

- малих підприємств (кількість працюючих до 100 чоловік),

- комунальних підприємств, закладів освіти, культури, охорони здоров’я;

- суб’єктів господарювання сфери торгівлі та послуг.

 

 1. Критеріями оцінювання стану і умов охорони праці є:

- виконання вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону праці», нормативно-правових актів України з питань охорони праці;

- наявність функціонуючої системи управління охороною праці;

- організація, координація і контроль стану охорони праці керівництвом;

- виконання заходів з охорони праці, їх практичне застосування;

- виконання умов колективного договору щодо охорони праці і здоров’я, покращення умов праці та профілактики професійної захворюваності серед працівників;

- наявність оптимальних гігієнічних умов праці;

- результати атестації робочих місць згідно з вимогами чинного законодавства;

-відсутність виробничого травматизму та професійних захворювань.

 1. Рішення організаційного комітету про результати проведення міського огляду-конкурсу затверджується протоколом оргкомітету, який підписує голова, секретар та члени організаційного комітету.
 2. Фінансування заходу здійснюється за рахунок міського бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

 

 

Додаток №1 до Положення

Голові організаційного комітету з проведення щорічного міського огляду-конкурсу

на кращу організацію роботи з охорони праці

Заступнику міського голови Нестеруку А. М.

 

 

З А Я В А

Прошу визнати ____________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, закладу, суб'єкту господарювання)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

як учасника щорічного міського огляду-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці за підсумками 20__ року.

Таблиця показників діяльності з питань охорони праці додається.

З умовами проведення, термінами подання матеріалів щодо участі в огляді-конкурсі та вимогами щодо їх заповнення ознайомлений.

 

_____________________ ____________________ _____________________

 • (підпис) (ПІБ)

 

Дата

 

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці

ТАБЛИЦЯ*
показників діяльності з питань охорони праці

________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, закладу)
_________________________________________________________________________________

(за _____________ рік)

 

 1. Адреса учасника____________________________________________________________________________________________________
 2. Телефон/факс______________________________________________________________________________________________________
 3. Організаційно-правова форма_________________________________________________________________________________________
 4. Основний вид діяльності_____________________________________________________________________________________________
 5. Форма власності____________________________________________________________________________________________________

 

 1. Середньооблікова чисельність працюючих______________________________________________________________________________
 2. Річний фонд оплати праці_____________________________________________________________________________________________
 3. Адреса електронної пошти____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Період, попередній звітному

Звітний період

1

2

3

4

5

1.

Чисельність працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці

чол.

 

 

1.2.

Кількість робочих місць, атестованих за умовами праці

у % до норми

 

 

2.

Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту згідно норм

у % до норми

 

 

3.

Забезпечення працівників санітарно-побутовими засобами та приміщенням

у % до норми

 

 

4.

Дані по травматизму

 

 

 

4.1.

Загальна кількість нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом

чол.

 

 

4.2.

Кількість смертельних нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом

чол.

 

 

4.3.

Кількість осіб, яким встановлено професійне захворювання

чол.

 

 

5.

Кількість спеціалістів по охороні праці:

 

 

 

 

нормативна

чол.

 

 

 

фактична

чол.

 

 

6.

Наявність кабінету (куточка) з охорони праці

є/немає

 

 

7.

Наявність та функціонування СУОП

є/немає

 

 

8.

Виконання Плану-заходів з охорони праці:

 

 

 

8.1.

кількість запланованих заходів

 

 

 

8.2.

з них виконано

 

 

 

9.

Витрати на заходи щодо створення безпечних умов праці (ст.19 ЗУ «Про охорону праці»)

тис. грн. та у %

 

 

10.

Проходження навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників від загальної кількості працюючих в даному році

%

 

 

11.

Проходження періодичного медичного огляду працівників від загальної кількості працюючих в даному році

%

 

 

12.

Організація проведення щозмінного медичного огляду працівників

є/немає

 

 

13.

Наявність розділу "Охорона праці" у колективному договорі

є/немає

 

 

14.

Забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння

у % до норми

 

 

15.

Проведення модернізації та заміни основного технологічного обладнання

тис. грн.

 

 

 

 

*В таблиця зазначаються достовірні данні без виправлень та у вказаних одиницях виміру.

 

 

 

 

Керівник ____________________
(посада)

 

_____________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

 

 

М. П.

________________________
(телефон керівника)

 

 

 

 

Виконавець: ____________________
(посада)

________________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

________________________
(телефон виконавця)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

УВАГА! Погоджує організаційний комітет

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

 

 

управління з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради

Федерація профспілок Хмельницькій області

Хмельницьке міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області

 

 

 

 

________________________
(посада)

________________________
(посада)

________________________
(посада)

 

 

 

 

________________________
(підпис, П. І. Б.)

________________________
(підпис, П. І. Б.)

________________________
(підпис, П. І. Б.)

 

 

 

 

________________________
(дата)

________________________
(дата)

________________________
(дата)

 

 

 

 

М. П.

М. П.

М. П.

 

 

 

                         

 

 

ПОГОДЖЕНО

Управління Держпраці у Хмельницькій області

________________________
(посада)

________________________
(підпис, П. І. Б.)

________________________
(дата)

М. П.