Рішення виконавчого комітету

від 08.08.2019 № 660 "Про утворення комісії з використання у 2019 році субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа"

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 08.08.2019 № 660

Про утворення комісії з використання у 2019 році субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей, керуючись Порядком та умовами надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 877, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Утворити комісію з використання у 2019 році субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

2. Затвердити Положення про комісію з використання у 2019 році субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа згідно з додатком 1.

3. Затвердити склад комісії з використання у 2019 році субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа згідно з додатком 2.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Г. Мельник.

 

 Заступник міського голови   А. Нестерук

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 08.08.2019  № 660

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з використання у 2019 році субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

1. Комісія з використання у 2019 році субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – комісія) є консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету Хмельницької міської ради, яка утворюється для прийняття рішень щодо розподілу коштів субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб (далі — грошова компенсація).

2. Головою комісії є заступник міського голови відповідно до розподілу обов'язків, заступником голови комісії — начальник служби у справах дітей Хмельницької міської ради.

3. До складу комісії входять представники управлінь праці та соціального захисту населення, капітального будівництва, комунального майна, житлово-комунального господарства, фінансового управління, департаментів освіти та науки, архітектури, містобудування та земельних ресурсів, відділів обліку та розподілу житлової площі, бухгалтерського обліку, планування та звітності, Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також уповноважені представники громадськості та інших установ (за згодою).

4. До повноважень комісії належить:

формування потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа і підготовка відповідних пропозицій;

уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію;

перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;

перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п’яти років;

з’ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що зберігалося за нею;

перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;

визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

5. Під час прийняття рішення про розподіл коштів субвенції на придбання житла дітям або призначення грошової компенсації комісія враховує такі нормативи:

у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду - 31 кв. метр загальної площі, з яких жила площа на дитину повинна бути не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті;

додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з інвалідністю, особу з їх числа.

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, де буде придбано житло дітям, обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону.

Гранична вартість житла для дітей не може перевищувати вартості спорудження житла, збільшеної у 1,5 раза.

Гранична вартість житла (ГВЖ) для дітей та обсяг грошової компенсації визначається за такою формулою:

ГВЖ = (31 + (10 х Nі)) х Вг х Км,

де Nі — кількість дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю;

Вг — вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому будується або буде придбано житло для дітей;

Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці п’ятому цього пункту.

У разі придбання житлового будинку для дітей враховуються витрати з придбання земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок.

6. Формою роботи комісії є засідання, що скликаються за пропозицією голови комісії, який веде засідання.

7. Засідання комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її загального складу.

8. Рішення приймаються простою більшістю голосів і викладаються у протоколі, який підписується всіма членами комісії.

9. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.

10. Управління праці та соціального захисту населення не пізніше ніж через десять робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить до комісії подання про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації.

11. Комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті у присутності дитини та приймає рішення про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації, яке оформлюється відповідно до пункту 8 Порядку та умов.

У разі неявки дитини розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

12. У рішенні комісії зазначається:

1) прізвище, ім’я та по батькові дитини, дата народження;

2) документи, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

3) факт перебування дитини на квартирному обліку;

4) інформація про:

місце проживання дитини;

наявність/відсутність у дитини житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання;

перебування дитини на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі взяття її на такий облік);

надання раніше дитині житлового приміщення за рахунок бюджетних коштів;

наявність у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа інвалідності, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

технічний стан житла, що придбавається, наявність комунікацій, придатність для проживання в ньому дитини (зазначається тільки в рішенні про придбання житла).

13. Рішення про придбання на вторинному ринку житла дитині приймається комісією з урахуванням рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

14. Комісія відмовляє дитині у придбанні житла або призначенні грошової компенсації у разі:

подання недостовірних відомостей;

прийняття рішення про втрату статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866;

наявності у дитини майнових прав чи права власності на нерухоме майно, що є підставою для зняття з квартирного обліку;

коли дитина не перебуває на квартирному обліку;

коли дитині вже надавалося житлове приміщення.

15. У разі відмови у придбанні житла або призначенні грошової компенсації комісія не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття відповідного рішення надсилає дитині його копію із зазначенням підстав відмови.

16.  Не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття рішення про придбання житла або призначення грошової компенсації комісія надсилає його копію дитині, а також департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю. Сабій

 

В.о. начальника служби у справах дітей   Л. Сувілова

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 08.08.2019 № 660

 

 

СКЛАД

комісії з використання у 2019 році субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

Голова комісії :

Мельник Галина Леонтіївна                                          - заступник міського голови;

 

Заступник голови комісії:

Дика Світлана Михайлівна                                           - начальник служби у справах дітей;

 

Секретар комісії:

Окарська Світлана Павлівна                                         - головний спеціаліст відділу

                                                                                          організаційно-інформаційної роботи

                                                                                          та взаємодії з об’єднаннями

                                                                                          громадян управління праці та

                                                                                          соціального захисту населення.

Члени комісії:

Базилик Олена Петрівна                                                - головний спеціаліст відділу

                                                                                          з благоустрою міста управління

                                                                                          житлово-комунального господарства;

 

Барабаш-Тимофієва Олена Петрівна                            - головний спеціаліст Департаменту

                                                                                          освіти та науки;

 

Богачова Людмила Миколаївна                                    - головний юрисконсульт  управління

                                                                                          комунального майна;

 

Данкевич Іван Тарасович                                              - директор Хмельницького обласного

                                                                                          благодійного фонду «Карітас»

                                                                                          (за згодою);

 

Ільчишин Олег Анатолійович                                      - головний юрисконсульт юридичного

                                                                                          відділу управління праці та

                                                                                          соціального захисту населення;

 

Ковтун Денис Леонідович                                            - начальник бюджетного відділу    фінансового управління;

 

Любецька Мар׳яна Миколаївна                                    - директор Хмельницького

                                                                                          міського Центру соціальних служб

                                                                                          для сім’ї, дітей та молоді;

 

Наумова Раїса Іванівна                                                  - заступник завідувача відділу обліку та розподілу житлової площі;

 

Поліщук Тетяна Миколаївна                                         - начальник управління капітального

                                                                                          будівництва;

 

Стародуб Лідія Володимирівна                                    - завідувач відділу бухгалтерського

                                                                                          обліку, планування та звітності – головний бухгалтер;

 

Чорнієвич Олександр Богданович                               - директор департаменту архітектури,

                                                                                          містобудування та земельних ресурсів.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету    Ю. Сабій

 

В.о. начальника служби у справах дітей    Л. Сувілова