Рішення міської ради

Про затвердження Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних діля

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення двадцять третьої сесії

№31 від 27.02.2013 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 28-ї сесії міської ради від 30.10.201325

рішенням 37-ї сесії міської ради від 30.04.201469

рішенням 51-ї сесії міської ради від 15.07.2015 №47

рішенням 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №71

 

Про затвердження Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель

 

З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства, розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель згідно з додатком.

2. Встановити, що проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок до підготовки проектів рішень міської ради підлягають обов’язковій перевірці відділом інформації та кадастрів Управління земельних ресурсів на відповідність інформації, яка була внесена до бази персональних даних “База реєстрації перевірки правильності виконання польових геодезичних робіт” під час виконання вимог, передбачених вищезазначеним Порядком.

3. Встановити, що технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, замовлена та розроблена до набрання чинності Законом України “Про Державний земельний кадастр”, а саме, до 01.01.2013р., та подана до Управління земельних ресурсів не пізніше 31.03.2013р., розглядається міською радою у порядку, який діяв до набрання чинності Законом України “Про Державний земельний кадастр”.

4. Уповноважити начальника Управління земельних ресурсів, а у разі його відсутності – його заступника, який виконує обов’язки начальника управління, від імені Хмельницької міської ради вчиняти дії, необхідні для державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на земельні ділянки та обтяжень таких прав, в межах повноважень, визначених довіреністю.

5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення 32-ї сесії міської ради від 23.12.2009р. №26 “Про порядок надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та утворення комісії з розгляду питань, пов’язаних із погодженням документації із землеустрою”, рішення 33-ї сесії міської ради від 26.02.2010р. №39 “Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії міської ради №26 від 23.12.2009р.”, рішення 36-ї сесії міської ради від 26.05.2010р. №43 “Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії міської ради №26 від 23.12.2009р. та втрату чинності пункту рішення тридцять третьої сесії міської ради №39 від 26.02.2010р.”

6. Відповідальність за виконання рішення покласти на профільного заступника міського голови, відповідно до визначеного розподілу обов’язків, начальника управління земельних ресурсів та начальника управління архітектури та містобудування.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова С.Мельник

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 27.02.2013р. №31

Порядок

розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель

Порядок розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов'язаних із наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, матеріалів інвентаризації земель (надалі - Порядок) розроблений з метою забезпечення чіткого та врегульованого розгляду звернень та прийняття відповідних рішень з приводу вищезазначених питань.

Порядок розроблений відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр” та інших нормативно-правових актів.

 

1. Подання документів, необхідних для надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

1.1. Підготовка проекту рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, здійснюється на підставі клопотання фізичної або юридичної особи (згідно додатків 1 та 2 до Порядку) та наступних графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, і, які виготовлені на замовлення заявника суб’єктами, що мають право на виконання землевпорядних робіт, у тому числі:

- план меж земельної ділянки, або кадастровий план земельної ділянки з відображенням зон обмежень, обтяжень, сервітутів – у випадку їх наявності, погоджений із суміжними землевласниками та землекористувачами;

- каталог координат земельної ділянки;

- документи, які підтверджують право власності заявника на будинок, будівлю або споруду - у випадку наявності їх на відповідній земельній ділянці;

- документи, які підтверджують відповідність рішенню 29-ї сесії міської ради №20 від 28.10.2009р. “Про землі для ведення особистого селянського господарства та городництва, право розпорядження якими належить Хмельницькій міській раді” - у випадку, коли клопотання стосується земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства або городництва;

- схема місця розташування земельної ділянки (виготовляється відділом інформації та кадастрів Управління земельних ресурсів та погоджується Управлінням земельних ресурсів).

1.2. Якщо передачу земельної ділянки комунальної власності у власність чи користування, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, передбачається здійснити на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), то така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку без надання дозволу міською радою.

1.3. Особа, яка бажає отримати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки подає через Центр надання адміністративних послуг клопотання разом із матеріалами, передбаченими п.п.1.1 п.1 до відділу інформації та кадастрів Управління земельних ресурсів (далі - департамент).

1.4. Після надходження графічних матеріалів до департаменту вони передаються до відділу інформації та кадастрів Управління земельних ресурсів для проведення перевірки графічних матеріалів на відсутність перетинів та розривів між суміжними земельними ділянками, дотримання вимог законодавства щодо прибережних захисних смуг, охоронних зон ліній електропередач, інших та друку схеми місця розташування земельної ділянки.

1.5. Для проведення перевірки графічних матеріалів відділ інформації та кадастрів Управління земельних ресурсів використовує базу персональних даних “База реєстрації перевірки правильності виконання польових геодезичних робіт”, до якої заносить наступну інформацію:

- координати земельної ділянки, у тому числі у системі координат УСК-2000;

- адреса земельної ділянки;

- площа земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- категорія земель;

- кадастровий номер земельної ділянки (за наявності);

- інформація про заявника - прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи або назва юридичної особи;

- адреса місця реєстрації заявника - фізичної особи, або юридична адреса заявника - юридичної особи;

- номери телефонів (за наявності);

- ідентифікаційний код;

- виконавець землевпорядної документації;

- дата занесення інформації.

1.6. Посадовими особами відділу інформації та кадастрів Управління земельних ресурсів протягом не більше трьох робочих днів забезпечується перевірка графічних матеріалів на відсутність перетинів та розривів між суміжними земельними ділянками, дотримання вимог законодавства щодо прибережних захисних смуг, охоронних зон ліній електропередач, тощо.

1.7. Посадовими особами відділу інформації та кадастрів Управління земельних ресурсів у день завершення перевірки друкується схема місця розташування відповідної земельної ділянки (додаток), яка додається до інших графічних матеріалів.

На схемі місця розташування земельної ділянки зазначається інформація про посадову особу, яка її роздрукувала (прізвище та ініціали, посада), після чого схема завіряється підписом такої особи.

У випадку, якщо перевірка підтверджує наявність помилок у координатах поворотних точок земельної ділянки, посадові особи відділу інформації та кадастрів Управління земельних ресурсів у листі зауважень зазначають характер помилки, а у випадку неможливості у встановлений для перевірки відділом строк виправлення помилки, повертають подані матеріали через Центр надання адміністративних послуг з листом, у якому вказується характер помилки та/або причина такого повернення. При цьому строк розгляду звернення призупиняється до часу повторного подання матеріалів у відділ інформації та кадастрів Управління земельних ресурсів. Після повторного подання матеріалів строк розгляду звернення та строки на здійснення усіх подальших, передбачених технологічною карткою, дій поновлюються, а перевірка матеріалів продовжується з тієї стадії, на якій вона призупинилася.

1.8. Схема місця розташування земельної ділянки разом із іншими графічними матеріалами у день завершення перевірки згідно з супровідним листом передається до Управління архітектури та містобудування, яке протягом не більше трьох робочих днів перевіряє її, відображає на схемі місця розташування земельної ділянки санітарно-захисні зони (у разі їх наявності), після чого завіряє схему підписом начальника управління, печаткою та передає до сектору звернень Управління земельних ресурсів.

Управління архітектури та містобудування здійснює перевірку місця розташування земельної ділянки на його відповідність вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, Генеральному плану територій, що увійшли до Хмельницької міської територіальної громади та Плану зонування відповідних територій, іншій містобудівній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, після чого Управління архітектури та містобудування супровідним листом повертає документацію із землеустрою до Управління земельних ресурсів.

1.9. Після отримання документації із землеустрою посадові особи Управління земельних ресурсів, протягом не більше трьох робочих днів перевіряють її, на відповідність вимогам Земельного кодексу, законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, іншій землевпорядній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, після чого завіряє підписом начальника управління та печаткою управління.

Також Управління земельних ресурсів здійснює перевірку повноти поданого пакету документів та їх відповідність один одному.

1.10. У випадку, коли перевіркою Управління архітектури та містобудування і/або Управління земельних ресурсів виявлено невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генерального плану м.Хмельницького, іншій містобудівній та/або землевпорядній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, на схемі вказується про наявність таких зауважень, а посадовими особами відповідного управління (управлінь) готується обґрунтування відмови у погодженні схеми місця розташування земельної ділянки у вигляді зауважень, які додаються до схеми та є її невід’ємною частиною.

У зауваженнях управління (управлінь) вказується підстава відмови у погодженні схеми місця розташування земельної ділянки із посиланням на вимоги законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генерального плану м.Хмельницького, іншій містобудівній та/або землевпорядній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, які будуть порушені у випадку надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), або вимогам яких з них вони будуть суперечити.

 

2. Підготовка рішень міської ради щодо надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

2.1. Управління земельних ресурсів протягом п’яти робочих днів після погодження схеми місця розташування земельної ділянки, готує проект рішення міської ради про надання дозволу або мотивовану відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та вносить його на розгляд міської ради у порядку, передбаченому Регламентом міської ради.

 

Розділ 3 додатку рішення виключено.

 

Начальник Управління земельних ресурсів Л.МАТВЕЄВА

 

Додаток 1 до Порядку

у редакції рішення 28-ї сесії міської ради

від 30.10.2013 №25

 

Хмельницькій міській раді

Міському голові

С.Мельнику

_______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

_______________________________________

(адреса)

_______________________________________

_______________________________________

(номери контактних телефонів)

 

КЛОПОТАННЯ

Прошу передати у власність, у межах норм безоплатної приватизації, земельну ділянку для

___________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)

___________________________________________________________________

(цільове використання земельної ділянки)

площею _______ га, що розташована за адресою:_____________________________________

 

До клопотання додаються:

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (необхідне підкреслити).

 

Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні та доданих документах.

 

„___” ____________ 20__ р.

 

_____________________________________                    __________________

(прізвище та ініціали)                                                                                     (підпис)

 

Начальник Управління земельних ресурсів Л.МАТВЕЄВА

 

Додаток 2 до Порядку

у редакції рішення 28-ї сесії міської ради

від 30.10.2013 №25

 

Хмельницькій міській раді

Міському голові

С.Мельнику

_______________________________________

(повна назва юридичної особи)

________________________________________

________________________________________

(юридична адреса)

________________________________________

(місце знаходження - адреса офісу)

________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

________________________________________

(адреса)

________________________________________

(номери контактних телефонів)

 

КЛОПОТАННЯ

Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею ________________________________________ га, що розташована за адресою: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)

___________________________________________________________________

(цільове використання земельної ділянки)

та надати її у власність, постійне користування, оренду (необхідне підкреслити).

 

До клопотання додаються графічні матеріали, а саме:

- кадастровий план земельної ділянки, погоджений із суміжними землевласниками та землекористувачами;

- каталог координат земельної ділянки;

- схема розташування земельної ділянки;

- документи, які підтверджують право власності заявника на будинок, будівлю або споруду - у випадку наявності їх на відповідній земельній ділянці;

- документи, які підтверджують відповідність матеріалів рішенню 29-ї сесії міської ради №20 від 28.10.2009р. "Про землі для ведення особистого селянського господарства та городництва, право розпорядження якими належить Хмельницькій міській раді" - у випадку, коли клопотання стосується земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства або городництва.

 

 

Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні та доданих документах.

 

„___” ____________ 20__ р.

 

_____________________________________                    __________________

(прізвище та ініціали)                                                                                     (підпис)

 

 

Уповноважена особа, яка подає клопотання:

___________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Паспорт: серія _____________ N ___________________, виданий “___”

_________________ ______ р.

___________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

___________________________________________________________________

(назва та реквізити документа, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, пов'язаних із наданням земельної ділянки у користування)

 

Начальник Управління земельних ресурсів Л.МАТВЕЄВА

 

(Пункт 6 рішення викладено у новій редакції відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №71)

(Розділ 1 та 2 додатку рішення викладено у новій редакції відповідно до

рішенням 51-ї сесії міської ради від 15.07.2015 №47)

(Пункти 1.8 та 1.9 додатку рішення викладено у новій редакції відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №71)

(Додаток 1 та 2 до Порядку у новій редакції відповідно до

рішенням 28-ї сесії міської ради від 30.10.2013 №25)

(Розділ 3 додатку виключено відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №71)

(Замінено в текстовій частині словосполучення у відповідних відмінках «відділ інформації

та кадастрів департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів» на

словосполучення «відділ інформації та кадастрів Управління земельних ресурсів» у

відповідних відмінках, словосполучення «Управління земельних ресурсів та земельної

реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів» на

словосполучення «Управління земельних ресурсів» відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №71)

(Замінено словосполучення у відповідних відмінках «Департамент архітектури,

містобудування та земельних ресурсів» на словосполучення «Управління земельних

ресурсів», словосполучення «управління архітектури та містобудування департаменту

архітектури, містобудування та земельних ресурсів» на словосполучення « Управління

архітектури та містобудування», словосполучення «Управління земельних ресурсів та

земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів» на

словосполучення «Управління земельних ресурсів», словосполучення «відділ інформації та

кадастрів департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів» на

словосполучення «відділ інформації та кадастрів Управління земельних ресурсів» у

відповідних відмінках відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №71)

File link
Розмір: 101 КБ
Формат: doc