Рішення міської ради

Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення двадцять восьмої сесії

№25 від 30.10.2013 р.

 

Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин

 

З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань регулювання земельних відносин, розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель, затвердженого рішенням 23-ої сесії міської ради від 27.02.2013р. №31 «Про затвердження Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель», виклавши розділи 1 та 2 у новій редакції, а саме:

«1. Перелік документів, необхідних для надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, матеріалів інвентаризації земель

1.1 Підготовка проекту рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки або матеріалів інвентаризації земель, здійснюється на підставі клопотання фізичної або юридичної особи (згідно додатків 2 та 3 до Порядку), до якого додаються наступні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, і, які виготовлені на замовлення заявника суб’єктами, що мають право на виконання землевпорядних робіт, у тому числі:

- план меж земельної ділянки, або кадастровий план земельної ділянки з відображенням зон обмежень, обтяжень, сервітутів – у випадку їх наявності, погоджений із суміжними землевласниками та землекористувачами;

- каталог координат земельної ділянки;

- документи, які підтверджують право власності заявника на будинок, будівлю або споруду - у випадку наявності їх на відповідній земельній ділянці;

- документи, які підтверджують відповідність рішенню 29-ї сесії міської ради №20 від 28.10.2009р. “Про землі для ведення особистого селянського господарства та городництва, право розпорядження якими належить Хмельницькій міській раді” - у випадку, коли клопотання стосується земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства або городництва;

- схема розташування земельної ділянки (виготовляється відділом інформації та кадастрів департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів та завіряється управлінням архітектури та містобудування департаменту).

1.2 Виконавець графічних матеріалів з метою підготовки схеми розташування земельної ділянки, за своїм зверненням через Дозвільний центр, подає до департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (далі - департамент):

- план меж земельної ділянки або кадастровий план земельної ділянки з відображенням зон обмежень, обтяжень, сервітутів – у випадку їх наявності, погоджений із суміжними землевласниками та землекористувачами;

- каталог координат земельної ділянки.

1.3 Після надходження графічних матеріалів до департаменту вони передаються до відділу інформації та кадастрів департаменту для проведення перевірки графічних матеріалів на відсутність перетинів та розривів між суміжними земельними ділянками, дотримання вимог законодавства щодо прибережних захисних смуг, охоронних зон ліній електропередач, інших та друку схеми розташування земельної ділянки.

1.4 Посадовими особами відділу інформації та кадастрів департаменту протягом не більше трьох робочих днів забезпечується перевірка графічних матеріалів на відсутність перетинів та розривів між суміжними земельними ділянками, дотримання вимог законодавства щодо прибережних захисних смуг, охоронних зон ліній електропередач та інших.

1.5 Посадовими особами відділу інформації та кадастрів департаменту у день завершення перевірки друкується схема розташування відповідної земельної ділянки, яка додається до інших графічних матеріалів.

На схемі розташування земельної ділянки має бути позначка про посадову особу, яка її роздрукувала.

1.6 Схеми розташування земельної ділянки разом із іншими графічними матеріалами у день завершення перевірки по акту прийому-передачі передаються до управління архітектури та містобудування департаменту, яке протягом не більше трьох робочих днів має перевірити їх, після чого завірити підписом начальника управління, печаткою та передати до відділу звернень та діловодства департаменту.

1.7 Посадові особи відділу звернень та діловодства департаменту протягом наступного робочого дня після отримання за актом прийому-передачі передають графічні матеріали до Дозвільного центру.

Передачу документів проводити у приміщенні відділу звернень та діловодства.

1.8 У випадку, коли перевірка підтверджує наявність помилок у координатах поворотних точок земельної ділянки, посадові особи відділу інформації та кадастрів департаменту у листі зауважень зазначають характер помилки.

За зверненням виконавця графічних матеріалів та з метою виправлення помилок йому можуть бути надані відомості щодо земельних ділянок, у тому числі каталог координат поворотних точок меж земельної ділянки.

1.9 Для проведення перевірки графічних матеріалів відділ інформації та кадастрів департаменту використовує базу персональних даних “База реєстрації перевірки правильності виконання польових геодезичних робіт”, до якої має заносити наступну інформацію:

- координати земельної ділянки, у тому числі у системі координат УСК2000;

- адреса земельної ділянки;

- площа земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- категорія земель;

- кадастровий номер земельної ділянки (за наявності);

- інформація про заявника прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи або назва юридичної особи;

- адреса місця реєстрації заявника фізичної особи, або юридична адреса заявника - юридичної особи;

- номери телефонів (за наявності);

- ідентифікаційний код;

- виконавець землевпорядної документації;

- дата занесення інформації.

2. Підготовка рішень міської ради щодо надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки або матеріалів інвентаризації земель

2.1. Клопотання громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (згідно додатку 1 до Порядку) про передачу земельних ділянок у власність, або надання у користування/оренду та додані до них графічні матеріали, зазначені у п.1.1 цього Порядку, протягом не більше одного робочого дня після надходження до відділу звернень та діловодства департаменту від Центру надання адміністративних послуг або Дозвільного центру, або відділу роботи із зверненнями громадян, або загального відділу передаються до управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту.

2.2. Протягом не більше семи робочих днів після надходження клопотань із доданими графічними матеріалами управління земельних ресурсів та земельної реформи спільно із управлінням архітектури та містобудування забезпечує перевірку графічних матеріалів на відповідність місця розташування земельної ділянки генеральному плану м.Хмельницького та плану зонування території міста Хмельницького, іншій містобудівній документації (відповідальне управління архітектури та містобудування), вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель.

2.3. Перевірка проводиться за участі представника управління Держземагентства в Хмельницькому районі (за згодою).

2.4. За результатами перевірки складається відповідний висновок згідно додатку 4 до Порядку, який підписується начальниками управління земельних ресурсів та земельної реформи, управління архітектури та містобудування, представником управління Держземагентства в Хмельницькому районі, завіряється печатками та подається на перевірку директору департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, після чого реєструється у відділі звернень та діловодства департаменту у спеціальній книзі реєстрації.

2.5. Висновок, передбачений п.2.4 цього Порядку, виготовляється у двох примірниках, один із яких додається до клопотання та доданих графічних матеріалів, а другий зберігається у відділі звернень та діловодства департаменту.

2.6. У випадку, коли місце розташування земельної ділянки не відповідає вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральному плану м.Хмельницького, плану зонування території міста Хмельницького, іншій містобудівній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, у висновку, до його підписання, відповідною посадовою особою зазначається про таку невідповідність із посиланням на відповідні норми цих документів.

2.7. Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту протягом п’яти робочих днів після складання висновку, передбаченого п.2.4 Порядку, готує проект рішення міської ради про надання або мотивовану відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, або матеріалів інвентаризації земель та вносить його на розгляд міської ради у порядку, передбаченому Регламентом міської ради».

2. Додаток 1 до Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель викласти у новій редакції згідно додатку 1.

3. Додаток 2 до Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель викласти у новій редакції згідно додатку 2.

4. Внести доповнення до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Хмельницькому, затвердженого рішенням 20-ої сесії міської ради №20 від 31.10.2012 р. «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Хмельницькому», доповнивши пунктами 3.1.1 – 3.1.5 наступного змісту:

3.1.1 Під час проведення добору земельної ділянки, яка, або права, на яку виставляються на земельні торги, складається Акт добору земельної ділянки, яка або права на яку виставляються на земельні торги (далі – Акт добору) за формою, затвердженою міською радою.

3.1.2 Викопіювання з плану м.Хмельницького М1:2000 та викопіювання з плану зонування території м.Хмельницького М1:5000 є невід’ємними частинами Акта добору.

3.1.3 Викопіювання з плану м.Хмельницького М1:2000 та викопіювання з плану зонування території м.Хмельницького М1:5000 та Акт добору виготовляються та заповнюються комунальним архітектурно-планувальним підприємством на замовлення управління земельних ресурсів та земельної реформи.

3.1.4 Акт добору із позитивним висновком є підставою для підготовки проекту рішення міської ради про визначення переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги з подальшим внесенням його на розгляд постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та міської ради".

3.1.5.Витяг з земельного Державного кадастру про земельну ділянку, якщо вона була відведена (сформована), є підставою для підготовки проекту рішення міської ради про визначення переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги з подальшим внесенням його на розгляд постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та міської ради.

5. Затвердити форму Акта добору земельної ділянки, яка, або права, на яку виставляються на земельні торги згідно додатку 3.

6. Зобов’язати управління архітектури та містобудування департаменту забезпечити погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок шляхом надання висновку про його погодження, або про відмову у такому погодженні протягом десяти робочих днів з дня надходження від розробника копії проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 39-ої сесії міської ради №4 від 14.09.2010 р. «Про утворення комісії з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні, або продажу права оренди на них».

8. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця, начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи С.Самишкіна.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова С.Мельник

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 30.10.2013р. №25

 

Хмельницькій міській раді

Міському голові

С.Мельнику

_______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

_______________________________________

(адреса)

_______________________________________

_______________________________________

(номери контактних телефонів)

 

КЛОПОТАННЯ

Прошу передати у власність, у межах норм безоплатної приватизації, земельну ділянку для

___________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)

___________________________________________________________________

(цільове використання земельної ділянки)

площею _______ га, що розташована за адресою: _____________________________________

 

До клопотання додаються:

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (необхідне підкреслити).

 

Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні та доданих документах.

 

„___” ____________ 20__ р.

 

_____________________________________                    __________________

(прізвище та ініціали)                                                                                     (підпис)

 

Директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швець

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 30.10.2013р. №25

 

Хмельницькій міській раді

Міському голові

С.Мельнику

_______________________________________

(повна назва юридичної особи)

________________________________________

________________________________________

(юридична адреса)

________________________________________

(місце знаходження - адреса офісу)

________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

________________________________________

(адреса)

________________________________________

(номери контактних телефонів)

 

КЛОПОТАННЯ

Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею ________________________________________ га, що розташована за адресою: ______________________________________________________

___________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)

___________________________________________________________________

(цільове використання земельної ділянки)

та надати її у власність, постійне користування, оренду (необхідне підкреслити).

 

До клопотання додаються графічні матеріали, а саме:

- кадастровий план земельної ділянки, погоджений із суміжними землевласниками та землекористувачами;

- каталог координат земельної ділянки;

- схема розташування земельної ділянки;

- документи, які підтверджують право власності заявника на будинок, будівлю або споруду - у випадку наявності їх на відповідній земельній ділянці;

- документи, які підтверджують відповідність матеріалів рішенню 29-ї сесії міської ради №20 від 28.10.2009р. "Про землі для ведення особистого селянського господарства та городництва, право розпорядження якими належить Хмельницькій міській раді" - у випадку, коли клопотання стосується земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства або городництва.

 

Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні та доданих документах.

 

„___” ____________ 20__ р.

 

_____________________________________                    __________________

(прізвище та ініціали)                                                                                     (підпис)

 

 

Уповноважена особа, яка подає клопотання:

___________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Паспорт: серія _____________ N ___________________, виданий “___”

_________________ ______ р.

___________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

___________________________________________________________________

(назва та реквізити документа, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, пов'язаних із наданням земельної ділянки у користування)

 

Директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швець

 

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 30.10.2013р. №25

 

АКТ

добору земельної ділянки, яка або права на яку виставляються на земельні торги

 

________________ 20__ року                                                                               м.Хмельницький

 

Розглянувши викопіювання з плану м.Хмельницького М1:2000, викопіювання з плану зонування території м.Хмельницького М1:5000 після обстеження земельної ділянки, розташованої за адресою: ______________________________________________________

встановлено наступне:

 

1. Замовник: Хмельницька міська рада

 

2. Назва об’єкту, для якого здійснюється добір земельної ділянки

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Основні характеристики об’єкту та місце розташування: переважне направлення вітрів, прилеглі об’єкти, наявність будівель, споруд інженерних мереж, багаторічних та деревно-чагарникових насаджень __________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Площа земельної ділянки (кв.м) __________________________________________________

 

5. Генеральному плану ____________________________________________________________

(відповідає, не відповідає)

 

6. По відношенню до оточуючої території ділянка розташована:

північ _________________________________________________________________ на віддалі

______________________

схід ___________________________________________________________________ на віддалі

______________________

південь ________________________________________________________________ на віддалі

______________________

захід __________________________________________________________________ на віддалі

______________________

 

7. У районі земельної ділянки розташовані промислові підприємства:

___________________________________________________________________

Санітарно-захисна зона складає __________________ м.

 

8. Наявність інженерних комунікацій:

водопровід ________________________, діаметр _____________мм, тиск у районі ділянки____________ атм;

каналізація _______________________, діаметр________________ мм;

тепломережа ________________________, діаметр _____________мм, температура носія________________ град;

газова мережа ________________________, діаметр _____________мм, тиск __________ атм;

електрокабель або повітряна ЛЕП___________________________________________________

інші мережі

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

ВИСНОВОК

1. Земельна ділянка придатна для будівництва________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Земельна ділянка не придатна для будівництва (з посиланням на нормативно-правові акти)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Підписи

 

Начальник управління земельних ресурсів та

земельної реформи департаменту архітектури,

містобудування та земельних ресурсів                             м.п.__________________________

 

Начальник управління архітектури та

містобудування департаменту архітектури,

містобудування та земельних ресурсів                             м.п.__________________________

 

Представник управління Держземагентства

у Хмельницькому районі (за згодою)                                м.п.__________________________

 

Заступник начальника управління з питань

екології та контролю за благоустроєм міста                    м.п.__________________________

 

Представник Хмельницького міськрайонного

управління Головного управління Державної

санепідемслужби у Хмельницькій області (за згодою)  м.п.__________________________

 

Директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швець