Про затвердження Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес  ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому

Про затвердження Положення про конкурсний відбір

підприємницьких бізнес  ініціатив (ідей), стартапів

для реалізації у місті Хмельницькому

 

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції, з метою сприяння розвитку підприємницької діяльності, надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання міста для популяризації ідеї підприємництва та створення нових робочих місць відповідно до Закону України від 22.03.2012 р. №4618-17 «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки, та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому (додається).
 2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Гончарука та управління економіки Хмельницької міської ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова                                  О. Симчишин

 

 

 

Додаток до

рішення сесії міської ради

від___________№___________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому

 

Розділ І. Загальні питання

 

  1. Цим положенням регулюється процедура проведення міського конкурсу з відбору та реалізації підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів (далі – Конкурс).
  2. Метою Конкурсу є відбір стартапів, інноваційних підприємницьких ідей для реалізації у м. Хмельницькому, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету і спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування,  розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, їх інвестиційної та інноваційної активності, просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішні і зовнішні ринки.

Фінансування стартапів здійснюється в рамках Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького  на 2019-2021 роки.

  1. Головним розпорядником коштів міського бюджету на фінансову підтримку бізнес ініціатив (ідей), стартапів  в рамках Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому (далі Положення) є управління економіки Хмельницької міської ради (далі управління економіки).
  2. Основні завдання Конкурсу:
 • створення фонду підтримки перспективних стартапів;
 • стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 • відбір проектів стартапів з метою надання фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету;
 • поглиблення співпраці органів місцевого самоврядування та перспективних фізичних осіб підприємців, винахідників, представників студентської молоді;
 • сприяння провадженню суб’єктами малого і середнього підприємництва діяльності щодо просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринки;
 • забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян.
  1. Учасниками Конкурсу є фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зареєстровані в місті Хмельницькому, які у відповідності до цього Положення подали проект стартапу, бізнес ініціатив (ідей).
  2. До участі у конкурсному відборі не допускаються проекти бізнес ідей (ініціатив), стартапів , якщо суб’єкти, які їх розробляють або подають:
   1. визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають прострочену заборгованість із сплати податків і зборів (загальнообов’язкових платежів), виплати заробітної плати або щодо яких порушено справу про банкрутство;
   2. є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
   3. нерезиденти України;
   4. не виконують свої зобов’язання, пов’язані з наданою їм державною підтримкою;
   5.  не виконали рішення Антимонопольного комітету України про припинення або повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції;
   6. подали недостовірну інформацію про свій фінансовий стан;
   7. подали завідомо недостовірні відомості та документи на конкурс;
   8. одержують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився;
   9. щодо яких виявлені факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів;
   10. суб’єкти, які здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна, та здійснюють діяльність, яка суперечить законодавству;
  3. Проекти стартапів розробляються учасниками Конкурсу, враховуючи пріоритети тем проектів, що зазначені в офіційному повідомленні про початок Конкурсу.

 

Розділ ІІ. Організаційне забезпечення Конкурсу,

порядок створення та організація діяльності комісії

 

2.1 Для організації Конкурсу утворюється Конкурсна комісія розпорядженням міського голови.

2.2 Конкурсна комісія здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу.

2.2.1 Склад конкурсної комісії не менше семи членів із представників управлінь та департаментів Хмельницької міської ради, Центру підтримки малого підприємництва, депутатів відповідного скликання та представників бізнесу, науково-технічних фахівців наукових та інших установ, до сфери діяльності яких належить питання соціально-економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку, з числа яких призначаються голова комісії та секретар. До роботи конкурсної комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).

2.2.2 Членство в комісії не має створювати протиріччя між інтересами учасників конкурсу, наявність якого може вплинути на об’єктивність та упередженість прийняття рішень щодо вибору переможця конкурсного відбору.

2.2.3 Керівництво роботою комісії здійснює її голова.

2.2.4 Формою роботи Конкурсної комісії є засідання, яке проводить її голова.

2.2.5 Засідання Конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше як половина її членів.

2.2.6 На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються на одного з членів комісії.

2.2.7 Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписується головою комісії, секретарем та усіма членами комісії, присутніми на засіданні. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу.

2.2.8 У триденний строк після затвердження протоколу комісія оприлюднює результати конкурсу на офіційному сайті міської ради.

2.2.9 Голова, секретар та члени Конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

2.2.10 Голова Конкурсної комісії має право вносити міському голові пропозиції щодо внесення у разі потреби змін до складу Конкурсної комісії.

2.3 Для організації та проведення конкурсу передбачається відповідне фінансування з міського бюджету.

 

Розділ ІІІ. Повноваження комісії

 

3.1. Комісія відповідає за організацію та проведення конкурсного відбору. У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких повноважень:

3.1.1. визначення умов та плану здійснення  необхідних організаційно-технічних заходів з проведення конкурсу;

3.1.2. визначання пріоритетів тем проектів до опублікування офіційного повідомлення про початок Конкурсу у наступних сферах:

 • розвиток малого та середнього бізнесу;
 • розвиток інноваційних технологій та науки;
 • розвиток туризму;
 • просторовий розвиток і привабливий зовнішній вигляд міста;
 • розвиток пріоритетних сфер економіки;
 • підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії;
 • модернізація комунальної інфраструктури міста;
 • розвиток інфраструктури дозвілля та відпочинку;
 • розвиток транспортної інфраструктури міста.
   1. визначення критеріїв оцінки підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів;
   2. затвердження форми договору для підписання з переможцем конкурсу;
   3. визначення дати проведення конкурсу;
   4. допуск претендентів до участі у конкурсі;
   5. розгляд конкурсних пропозицій;
   6. визначення переможців конкурсу;
   7. визнання конкурсу таким, що не відбувся;
   8. складання протоколів про результати проведення конкурсу;
   9. здійснення інших дій, передбачених Положенням.
  1. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
  2. Конкурсна комісія призначає та встановлює фінансування проектів підприємницьких бізнес ініціатив  (ідей), стартів в межах виділених коштів Хмельницькою міською радою на відповідний бюджетний рік.

Розділ ІV. Підготовка до проведення конкурсу

4.1. Робочим органом Конкурсної комісії, який забезпечує проведення конкурсу є управління економіки.

4.2. Управління економіки:

   1. забезпечує підготовку і проведення Конкурсу;
   2. здійснює забезпечення діяльності Конкурсної комісії та проведення Конкурсу;
   3. опубліковує у засобах масової інформації та на сайті міської ради повідомлення про початок конкурсу;
   4. здійснює моніторинг реалізації проектів;
   5. інформує громадськість про соціально-економічні результати реалізованих проектів.

 

Розділ V. Процедура Конкурсу

 

  1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Конкурсної комісії.
  2. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розміщується управлінням економіки на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.
  3. Розроблення проектів, що подаються на Конкурс, здійснюється учасниками конкурсу.
  4. У процесі підготовки проектів їх розробники мають право звертатися у разі потреби до Управління економіки та членів Комісії для одержання додаткової інформації.
  5. Управління економіки розпочинає приймання документів на участь у Конкурсі з дня опублікування повідомлення на офіційному сайті. Необхідні документи подаються протягом 30-ти днів з початку оголошення конкурсу. Документи, подані пізніше 30-ти днів з початку оголошення конкурсу, не приймаються.
  6. Для участі у Конкурсі фізичні особи подають наступні документи:
   1. заява учасника на участь у Конкурсі (додаток 1);
   2. копія паспорта та ідентифікаційного коду, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
   3. згода на обробку персональних даних;
   4. опис проекту;
   5. кошторис (бюджет) проекту.
  7. Для участі у Конкурсі фізичні особи - підприємці та юридичні особи подають наступні документи:
   1. заява на участь у Конкурсі (додаток 2);
   2. відомості про суб’єкта підприємницької діяльності: чисельність працівників, виробничі потужності, площі та спеціалізації;
   3. довідку з податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів перед бюджетом;
   4. завірену суб’єктом господарювання копію статуту (для юридичних осіб);
   5. опис проекту;
   6. кошторис (бюджет) проекту;
   7. відомості про всю незначну державну допомогу, отриману протягом останніх трьох років, її форму та мету.
  8. Учасники мають право подати додаткові документи, які можуть вплинути на визначення його переможцем. Конкурсна Комісія має право звернутися до заявника для надання додаткових відомостей та документів.
  9. Управління економіки приймає документи на участь у Конкурсі та подає Конкурсній Комісії для визначення його переможців.
  10. Документи подані на конкурс, учасникам не повертаються.
  11. Конкурсна комісія приймає остаточне рішення про результати Конкурсу. Рішення приймається Конкурсною комісією за результатами проведення публічної демонстрації проектів учасниками конкурсу у вигляді презентацій шляхом виставлення балів для кожного проекту відповідно до критеріїв, затверджених протоколом комісії.
  12. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. Відповідно до кожного з критеріїв конкурсною комісією виставляються бали у кількості від 1 до 10 щодо кожного поданого проекту (де 1 – найнижчий бал, 10 – найвищий бал).
  13. Конкурсна комісія може прийняти рішення про визначення переможців (одного або декілька, але не більше трьох) або про те, що переможців (чи переможця) не може бути визначено.
  14. Рішення Конкурсної комісії є підставою для оголошення результатів Конкурсу. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.
  15. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку комісія приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

 

Розділ VI. Реалізація проектів

 

  1. Управління економіки не пізніше ніж протягом 30 днів після визначення результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на надання фінансування на реалізацію бізнес ініціатив (ідей), стартапу.
  2. У разі якщо переможець конкурсу фізична особа, обов’язковою умовою отримання фінансування проекту є здійснення державної реєстрації підприємницької діяльності у місті Хмельницькому.
  3. Проекти, які перемогли у конкурсі підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів мають реалізовуватися на території міста Хмельницького.
  4. Хмельницька міська рада має пріоритетне право на безкоштовне використання продукту, який є результатом реалізації проекту, який переміг конкурс.
  5. У разі якщо у проекті, який переміг у конкурсі було заявлено про те, що його реалізація передбачає використання праці найманих працівників, переможець конкурсу підписує зобов’язання щодо офіційного оформлення таких найманих працівників із нормальною тривалістю робочого часу працівників відповідно до ст.50 Кодексу законів про працю України та відповідно із заробітною платою не менше мінімальної.
  6. Реалізація переможцями проектів Конкурсу відбувається відповідно до заходів, передбачених у проектах.
  7. Переможець конкурсу після підписання договору отримує аванс в розмірі 50 % від суми фінансування проекту згідно переможного місця, відповідно до п. 3.3 цього Положення. Після надання в управління економіки звіту про хід реалізації проекту з підтвердженням витрат, переможець конкурсу отримує другий транш фінансування згідно його переможного місця. У разі якщо проект-переможець потребує фінансування на початковому етапі в іншому обсязі, умови надання такого фінансування приймаються конкурсною комісією.
  8. Переможець конкурсу повинен вести точний і систематичний облік та звітність щодо реалізації проекту. Переможець конкурсу відповідальний за ведення обліку витрат на реалізацію проекту та відображення їх в обліку на підставі належним чином оформлених первинних документів та з урахуванням норм Бюджетного, Податкового Кодексів України, Кодексу законів України про працю, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» інших нормативно-правових актів, що регулюють дане питання.
  9. Переможець зобов’язаний:

6.9.1 не припиняти підприємницьку діяльність протягом  двох років з моменту підписання договору;

   1. отримані кошти витрачати виключно на реалізацію проекту, який переміг у конкурсі;
   2. сплачувати всі податки і збори пов’язані з отриманням фінансування на реалізацію проекту (якщо такі виникають);
   3. сплачувати всі податки і збори, пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.
  1. Управління економіки здійснює контроль за реалізацією переможцем проекту.
  2. За підсумками реалізації проекту, переможець протягом одного місяця з дня завершення реалізації проекту надає описовий та фінансовий звіт, що  супроводжується деталізованою інформацією про використання коштів та копіями завіреної належним чином первинної бухгалтерської документації. Крім того, переможець конкурсу має право надати аудиторський звіт про хід реалізації проекту, який має відповідати заявленому проекту.
  3. Обов’язковою умовою завершення проекту підприємницької бізнес ініціативи (ідеї), стартапів є публічне представлення результатів його реалізації та розміщення результатів виконання проекту або візуального звіту про використання коштів (фото-, теле-, матеріали, презентації, тощо) у рамках проекту на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.
  4. Фінансове управління та управління економіки протягом 30 (тридцяти) календарних днів перевіряє звітність за проектом та надсилає зауваження, якщо такі є, переможцю конкурсу, який протягом 3 (трьох) робочих днів має відповісти на всі зауваження та надати документи, яких не вистачає.
  5. У разі неможливості підтвердження цільового використання коштів переможець конкурсу зобов’язується повернути гроші протягом 30 (тридцяти) днів з моменту направлення йому відповідної вимоги управлінням економіки.
  6. Хмельницька міська рада підтримує проекти переможців під час та після завершення реалізації проектів та забезпечує їх представлення на міжнародних виставках та форумах стартапів.

 

 

Секретар Хмельницької міської ради                                                   М. Кривак

 

Голова постійної комісії з питань

соціально-економічного розвитку,

інвестиційної політики та дерегуляції                                                  І. Добжанський

 

 

Начальник управління економіки                                                         О. Новодон

 

Додаток 1

до Положення про конкурсний відбір

підприємницьких бізнес  ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому

 

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі бізнес ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому

(для громадян України)

 

І. Інформація про заявника

1.1. Прізвище, імя, по-батькові _______________________________________________

___________________________________________________________________________

 

1.2. Дата народження _______________________________________________________

1.3. Адреса фактичного місця проживання ____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.4. Серія та номер паспорту _________________________________________________

1.5. Ідентифікаційний номер _________________________________________________

1.6. Номер мобільного телефону ______________________________________________

1.7. Електронна пошта (e-mail) _______________________________________________

 

ІІ. Напрямок діяльності бізнес ініціативи (ідеї), стартапу: _______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІІ. Опис бізнес ініціативи (ідеї), стартапу:

 

3.1. Опис __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.2. Основні заходи в межах проекту: __________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3.3. Очікувані результати ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  1. Сталість і ефективність результатів проекту: _______________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IV. Фінансова інформація:

 

Загальна сума коштів, яка необхідна для реалізації бізнес ініціативи (ідеї), стартапу:

___________________ грн, з них:

 

__________________ грн. , власні кошти      

__________________ грн., кошти залучені в інших грантових програмах

__________________ грн., кошти залучені від інших інвесторів

 

Загальний бюджет проекту складається з:

 

 

Стаття витрат

 

Розрахунок статті витрат

Джерела фінансування

Кошти міського бюджету

 

Власні кошти

Кошти залучені від інших інвесторів чи грантових програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Інформація про інші види фінансової допомоги, отриманої протягом п’яти  попередніх років

5.1. Назва та загальна сума державної допомоги отриманої на реалізацію бізнес ініціативи (ідеї), стартапу _________________________________________________

_________________________________________________________________________

5.2. Назва та загальна сума не державної допомоги отриманої на реалізацію бізнес ініціативи (ідеї), стартапу _________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

VІ. Інформація щодо інших грантових програм, на які учасник подавав заявку

 

6.1. Назва грантової програми: _______________________________________________

___________________________________________________________________________

6.2. Дата подання заявки: ___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

«___» _____________ 20__ р.                     ___________             ____________________

                                                                                         (підпис)                         (прізвище, імя, по-батькові)

 

Додаток 2

до Положення про конкурсний відбір

підприємницьких бізнес  ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому

 

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі бізнес ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому

(для юридичних осіб та ФОП)

 

І. Інформація про заявника

1.1. Назва юридичної особи або фізичної особи - підприємця ____________________

___________________________________________________________________________

 

1.2. Дата реєстрації _________________________________________________________

1.3. Місце реєстрації ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.4. Фактична адреса провадження діяльності _________________________________

___________________________________________________________________________

1.5. Вид діяльності __________________________________________________________

1.6. Код ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер _________________________________

1.7. Номер мобільного телефону _____________________e-mail____________________

1.8. Керівник _______________________________________________________________

1.9. Серія та номер паспорту керівника _______________________________________

 

ІІ. Напрямок діяльності бізнес ініціативи (ідеї), стартапу: _______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІІ. Опис бізнес ініціативи (ідеї), стартапу:

 

3.1. Опис __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.2. Основні заходи в межах проекту: __________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3.3. Очікувані результати ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.4.      Сталість і ефективність результатів проекту: _______________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IV. Фінансова інформація:

 

Загальна сума коштів, яка необхідна для реалізації бізнес ініціативи (ідеї), стартапу:

___________________ грн, з них:

 

__________________ грн. , власні кошти      

__________________ грн., кошти залучені в інших грантових програмах

__________________ грн., кошти залучені від інших інвесторів

 

Загальний бюджет проекту складається з:

 

 

Стаття витрат

 

Розрахунок статті витрат

Джерела фінансування

Кошти міського бюджету

 

Власні кошти

Кошти залучені від інших інвесторів чи грантових програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Наймані працівники

5.1. Кількість найманих працівників _________________________________________

5.2. Середня заробітна плата працівника ______________________________________

 

VІ. Інформація про інші види фінансової допомоги, отриманої протягом п’яти  попередніх років

 

6.1. Назва та загальна сума державної допомоги отриманої на реалізацію бізнес ініціативи (ідеї), стартапу _________________________________________________

_________________________________________________________________________

6.2. Назва та загальна сума не державної допомоги отриманої на реалізацію бізнес ініціативи (ідеї), стартапу _________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

VІІ. Інформація щодо інших грантових програм, на які учасник подавав заявку

 

7.1. Назва грантової програми: _______________________________________________

___________________________________________________________________________

7.2. Дата подання заявки: ___________________________________________________

 

 

 

 

«___» _____________ 20__ р.                     ___________             ____________________

                                                                                         (підпис)                         (прізвище, імя, по-батькові)

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]