Рішення міської ради

Про внесення змін в рішення п'ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради №21 від 31.05.2017р. «Про затвердження Порядку забезпечення 50% оплати навчання у вищих навчальних закладах м.Хмельницького для учасників АТО, які перебувають на обліку в Єдиному дер

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення шістадцятої сесії

№14 від 12.07.2017 р.

Втратило чинність відповідно до:

рішення 9-ї сесії міської ради від 20.10.2021 №16

 

Про внесення змін в рішення п'ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради №21 від 31.05.2017р. «Про затвердження Порядку забезпечення 50% оплати навчання у вищих навчальних закладах м.Хмельницького для учасників АТО, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги та зареєстровані в місті Хмельницькому»

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», «Про вищу освіту», постановою КМУ від 29.01.2003р. №177 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення п’ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради №21 від 31.05.2017р. «Про затвердження Порядку забезпечення 50% оплати навчання у вищих навчальних закладах м.Хмельницького для учасників АТО, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги та зареєстровані в місті Хмельницькому», виклавши додаток в новій редакції.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 12.07.2017р. №14

 

ПОРЯДОК

забезпечення 50% оплати навчання у вищих навчальних закладах м.Хмельницького для учасників АТО, які перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги та зареєстровані в місті Хмельницькому

 

І. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення 50% компенсації оплати навчання у вищих навчальних закладах м.Хмельницького для здобуття вищої освіти учасниками АТО та дітей учасників АТО, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги та зареєстровані в місті Хмельницькому на весь період навчання на одному освітньому рівні (далі-Порядок).

1.2. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», «Про вищу освіту», постанови КМУ від 29.01.2003р. №177 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», Програми соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням восьмої сесії Хмельницької міської ради №56 від 21.09.2016р. зі змінами до програми, затвердженими одинадцятою сесією Хмельницької міської ради №21 від 25.01.2017 р.

1.3. Компенсації за оплату навчання у вищих навчальних закладах м.Хмельницького здійснюється за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста на відповідний рік з цією метою. Головним розпорядником коштів є управління праці та соціального захисту населення.

1.4. Дія Порядку поширюється на 50% компенсацію оплати навчання для контрактної форми навчання вищих навчальних закладів м.Хмельницького І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації, незалежно від форми власності закладу.

 

II. Визначення права на пільгу.

2.1. Право на забезпечення 50% компенсації оплати навчання для здобуття вищої освіти на одному освітньому рівні у вищих навчальних закладах м.Хмельницького мають учасники антитерористичної операції, з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій та діти учасників АТО, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги та зареєстровані в місті Хмельницькому на весь період навчання.

2.2. Вищі навчальні заклади м.Хмельницького І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації, незалежно від форми власності, інформують студентів (учасників антитерористичної операції, що мають статус учасника бойових дій та перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги та зареєстровані в місті Хмельницькому), які навчаються чи бажають навчатися у вищих навчальних закладах про право на отримання компенсації оплати навчання.

2.3. Для отримання права на забезпечення 50% компенсації оплати навчання у вищих навчальних закладах м.Хмельницького, учасник антитерористичної операції, який має право на отримання такої компенсації, звертається до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради з відповідною заявою.

До заяви додаються:

1) копія документа, що посвідчує особу громадянина України – (з пред’явленням оригіналу);

2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

3) копія посвідчення  учасника бойових дій (з пред’явленням оригіналу), та копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

4) довідка з навчального закладу м.Хмельницького І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації про термін навчання на контрактній формі та вартість навчання за даною формою навчання за весь термін;

5) документ, що підтверджує факт оплати за навчання;

6) реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі м.Хмельницького на який буде здійснюватися виплата компенсації.

2.4. Відповідальність за достовірність інформації, що містяться у поданих документах несе особа, що їх подає.

2.5. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради формує справу на кожного заявника згідно з встановленим цим Порядком переліком документів.

2.6. На підставі сформованих справ, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради готує проект рішення виконавчого комітету яким затверджується список осіб, яким здійснюється 50% компенсації оплати навчання за попередній навчальний семестр.

 

III. Порядок проведення розрахунків.

3.1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, на підставі рішення виконавчого комітету формує списки та подає їх для виплати компенсації оплати за навчання через відповідні банківські установи за попередній навчальний семестр.

3.2. Виплата здійснюється два рази на рік після успішного завершення студентом учбового семестру.

3.3. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради здійснює реєстрацію фінансових та бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах виділених бюджетних призначень на відповідний період.

3.4. При надходженні фінансування управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради проводить перерахування коштів за оплату навчання у вищих навчальних закладах м.Хмельницького на розрахункові рахунки осіб у відповідних банківських установах.

 

Секретар міської ради М.Кривак

Начальник управління праці та соціального захисту населення С.Воронецький