Рішення міської ради

Про внесення змін в рішення п’ятдесятої сесії Хмельницької міської ради від 27.05.2015 року №7

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення сімнадцятої сесії

№11 від 20.09.2017 р.

 

Про внесення змін в рішення п’ятдесятої сесії Хмельницької міської ради від 27.05.2015 року №7

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою поліпшення системи управління дошкільними навчальними закладами міста Хмельницького та вдосконалення відкритого освітнього ресурсу для батьківської громадськості, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення п’ятдесятої сесії Хмельницької міської ради від 27.05.2015 року №7 «Про затвердження Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів м.Хмельницького», виклавши додаток у новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник і Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 20.09.2017р. №11

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів м.Хмельницького

(нова редакція)

 

1. Загальні положення

1.1. Загальна міська електронна реєстрація дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів (далі - ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади міста Хмельницького, здійснюється з метою:

 • забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ міста Хмельницького;
 • спрощення порядку оформлення і зарахування дітей дошкільного віку до ДНЗ міста Хмельницького;
 • забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту та всебічного розвитку;
 • забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади міста Хмельницького;
 • запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей дошкільного віку у ДНЗ міста Хмельницького.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • загальний міський електронний реєстр дітей дошкільного віку до ДНЗ (далі - Реєстр) – єдина електронна автоматизована база даних з накопичення та обробки персональних даних про дітей дошкільного віку, які стоять у черзі на зарахування, зараховані та будуть відвідувати ДНЗ, що забезпечує зберігання, видачу та захист даних від несанкціонованого доступу;
 • держатель Реєстру – Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради;
 • реєстратор – адміністратор Управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради, який здійснює внесення інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням;
 • заявник – батько або мати дитини (або особи, які їх замінюють), які виявили бажання внести дані своєї дитини до Реєстру. Особами, які замінюють батьків, є: опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки.

1.3. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право на вільний доступ до інформації, у тому числі через мережу Інтернет, щодо наявності вільних місць у ДНЗ, а у разі відсутності вільних місць – до інформації щодо черги для зарахування у відповідний ДНЗ.

1.4. Положення діє на підставі Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про адміністративні послуги», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів України.

1.5. Перед записом на чергу в Реєстрі батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані ознайомитися з Положенням про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів м.Хмельницького.

2. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ

2.1. Запис на чергу до Реєстру здійснюється у хронологічному порядку надходження заяв-анкет та є обов'язковою умовою зарахування дитини до ДНЗ.

2.2. Внесенню до Реєстру підлягає така інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:

2.2.1. про дитину:

 • навчальний заклад, який має відвідувати дитина;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності);
 • про необхідність відвідування спеціальних груп;
 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • дата народження;
 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • бажаний рік вступу в ДНЗ.

2.2.2. про батьків:

 • прізвище, ім'я, по батькові батька або матері (або осіб, що їх замінюють);
 • контактні дані (мобільний телефон, електронна адреса - Е-mаіl).

2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті електронної черги у ДНЗ м.Хмельницького за адресою: www.dnz.km.ua батьками або особами, які їх замінюють, чи адміністратором Управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради (далі - Управління, вул.Соборна,16) у присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

На сайті заява-анкета заповнюється в електронному вигляді. Після реєстрації інформація, що подана в заяві-анкеті, опрацьовується автоматично. При наявності пільг, зазначених у п.3.11. та п.3.12. цього Положення, дані опрацьовуються адміністратором Управління в разі звернення до нього заявника (проводиться сканування документів: свідоцтва про народження, документів, що підтверджують пільги).

Адміністратор заповнює заяву-анкету в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заяви-анкети встановлюється автоматично статус «Прийнята спеціалістом» та присвоюється порядковий номер у черзі.

У заяві-анкеті передбачено надання згоди на обробку персональних даних батьків або осіб, які їх замінюють, та дитини відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.4. Зареєструватися в Реєстрі можна тільки один раз до одного ДНЗ.

2.5. При необхідності внесення змін у реєстраційні дані (зміна адреси, номерів телефонів батьків тощо) заявник зобов'язаний повідомити про них, звернувшись в Управління, або внести їх самостійно у персональному кабінеті заявника на сайті: www.dnz.km.ua. Зміни та доповнення до заяви-анкети можуть бути внесені протягом усього періоду перебування дитини дошкільного віку в Реєстрі.

У разі зміни обраного попередньо дошкільного закладу, який має відвідувати дитина, реєстрація таких змін проводиться датою внесення змін до заяви-анкети (у цьому випадку попередня заява анулюється і створюється нова заява).

2.6. Заявник несе персональну відповідальність за інформацію, надану в заяві-анкеті.

2.7. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня поточного року.

2.8. Відмова заявнику в реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже внесена у Реєстр.

2.9. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

  • на підставі документів, передбачених п.3.4. даного Положення для зарахування дитини до ДНЗ, поданих керівнику навчального закладу, при зарахуванні дитини до ДНЗ заява вилучається автоматично;
  • у разі зазначення в заяві-анкеті недостовірних персональних даних дитини та батьків (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження), які визначаються керівниками ДНЗ при подачі документів дитини до зарахування, заява вилучається держателем Реєстру.

3. Порядок прийому дітей до ДНЗ

3.1. Прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником з 01 вересня поточного року згідно зі списками, сформованими базою даних, упродовж періоду комплектації груп (березень - серпень) поточного року у відповідний ДНЗ та протягом року для інших вікових груп при наявності місць у ДНЗ. У випадку не доукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних, у порядку черговості.

3.2. Вільні місця виставляються керівниками ДНЗ у декілька етапів: перша черга вільних місць щорічно виставляється до 5 березня, друга черга - до 5 серпня, а потім щомісячно до 5 числа (при наявності вільних місць у ДНЗ).

3.3. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі через мережу Інтернет або за допомогою адміністратора Управління.

3.4. У разі встановлення статусу «Допущено до зарахування» в період комплектації груп на новий навчальний рік (березень – серпень) та впродовж навчального року (серпень-березень) заявник зобов’язується протягом 20 календарних днів подати керівнику ДНЗ  всі необхідні документи, передбачені п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 року №305 (зі змінами):

 • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
 • свідоцтво про народження;
 • медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ;
 • довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • документ, що підтверджує пільги - для дітей пільгової категорії, зазначених у п.3.11. та п.3.12. цього Положення.

3.5. Якщо заявник не підтверджує статус, зазначений у п.3.4 цього Положення протягом терміну, зазначеного у п.3.4, допуск до зарахування дитини в ДНЗ анульовується, статус заявника змінюється на «Відмінено допуск», а статус «Допущено до зарахування» встановлюється заявнику, наступному в черзі. При цьому за заявою-анкетою зберігаються її номер та дата реєстрації в черзі. За 3 дні до встановлення статусу «Відмінено допуск» заявник буде автоматично поінформований за допомогою телефонного дзвінка про необхідність подання документів, зазначених у п.3.4. для зарахування у ДНЗ.

3.6. Для відновлення заяви в реєстрі заявник має звернутися до адміністратора Управління з відповідною заявою або заповнити відповідну форму на сайті http://www.dnz.km.ua, після чого заяві буде повернуто статус «Прийнята спеціалістом».

3.7. Прийом дітей до груп компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) та інклюзивних груп здійснюється відповідно до абзацу 2 п.6 Положення Про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) за наявності висновку психолого-медико-педагогічної консультації м.Хмельницького, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення  Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, індивідуальної програми реабілітації для дітей з інвалідністю та пакету документів, передбачених п.3.4. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.

3.8. У випадку наявності вільних місць в одному з дошкільних навчальних закладів, який розташований поблизу ДНЗ, що обрав заявник, та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу з найбільшою кількістю заявників надається можливість вибору іншого ДНЗ для подачі документів керівнику закладу. При виборі вільного місця в іншому ДНЗ, заявник має звернутись до держателя Реєстру.

3.9. У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць в обраному ДНЗ.

3.10. Керівники дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний ДНЗ лише при наявності статусу «Допущено до зарахування».

3.11. Прийом до ДНЗ заявників пільгових категорій відбувається у співвідношенні 1:10 (1 дитина пільгової категорії - 10 дітей без пільг). Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до цього Положення. До пакету документів, передбаченого п.3.4. Положення, заявник пільгової категорії додає документ, що свідчить про наявність пільг:

3.11.1. першочергово зараховуються до ДНЗ такі категорії:

 • діти з багатодітних сімей;
 • діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;
 • тубконтактні діти та діти, які перехворіли на туберкульоз чи мають ускладнення після БЦЖ;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти-напівсироти;
 • діти, які перебувають під опікою чи у прийомних сім'ях;
 • діти-переселенці з Автономної Республіки Крим та південно-східних регіонів України;
 • діти учасників бойових дій в зоні АТО.
 • 3.11.2. позачергово зараховуються до ДНЗ такі категорії:
 • діти батьків-інвалідів І групи, у тому числі діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (1:10);
 • діти з багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує цей ДНЗ (1:10);
 • діти військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості (1:10).

3.12. Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ в попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році відповідно до черги.

3.13. У разі зміни протягом року статусу на «Допущено до зарахування» дітям, які зареєстровані в групу раннього віку, батьки мають право відмовитися до вересня наступного року, за ними залишається їх поточний номер в реєстрі і можливість зарахування в серпні-вересні наступного року, а вивільнені місця для проходження адаптації будуть пропонуватися наступним по черзі заявникам в межах кількості дітей, які будуть зараховані до груп раннього віку в поточному році.

3.14. У разі прийняття заявником рішення про зміну року зарахування, вікової групи та (чи) ДНЗ він має звернутися до адміністратора Управління з відповідною заявою або заповнити відповідну форму на сайті http://www.dnz.km.ua. При цьому за заявою-анкетою не зберігаються її номер та дата реєстрації в черзі.

3.15. Керівники ДНЗ щомісячно (до 05 числа місяця, наступного за звітним) подають звіт про наповненість груп за звітний період та наявність вільних місць держателю Реєстру.

3.16. Інформація про наповненість (комплектацію) груп на 01 вересня подається керівником ДНЗ на вимогу Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради у лютому поточного року.

4. Забезпечення доступу до Реєстру

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратори, які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради www.dnz.km.ua та містить виключно таку інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації, ім'я, по батькові, частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження, а також вибір ДНЗ (приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

5. Прикінцеві положення

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру www.dnz.km.ua відбувається на безоплатній основі.

 

Секретар міської ради М.Кривак

Директор Департаменту освіти та науки Р.Миколаїв