Проекти рішень міської ради

Про внесення змін в рішення 23-ої сесії Хмельницької міської ради від 27.02.2013 № 31, із змінами внесеними рішенням 51-ої сесії Хмельницької міської ради  від 15.07.2015 № 47

Про внесення змін в рішення 23-ої сесії Хмельницької міської ради від 27.02.2013 № 31, із змінами внесеними рішенням 51-ої сесії Хмельницької міської ради  від 15.07.2015 № 47

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», міська рада

                

 

ВИРІШИЛА:

 

1. В текстовій частині в рішення 23-ої сесії Хмельницької міської ради від 27.02.2013 № 31, із змінами внесеними рішенням 51-ої сесії Хмельницької міської ради  від 15.07.2015 № 47 замінити словосполучення у відповідних відмінках «Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів» на словосполучення «Управління земельних ресурсів», словосполучення «управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів»  на словосполучення « Управління архітектури та містобудування», словосполучення «Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів» на словосполучення «Управління земельних ресурсів», словосполучення «відділ інформації та кадастрів департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів» на словосполучення «відділ інформації та кадастрів Управління земельних ресурсів» у відповідних відмінках.

            2. Підпункт 1.8. розділу 1 викласти в новій редакції: «Схема місця розташування земельної ділянки разом із іншими графічними матеріалами у день завершення перевірки згідно з супровідним листом  передається до Управління архітектури та містобудування, яке протягом не більше трьох робочих днів перевіряє її, відображає на схемі місця розташування земельної ділянки санітарно-захисні зони (у разі їх наявності), після чого завіряє схему підписом начальника управління, печаткою та передає до сектору звернень Управління земельних ресурсів.

            Управління архітектури та містобудування  здійснює перевірку місця розташування земельної ділянки на його відповідність вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, Генеральному плану територій, що увійшли до Хмельницької міської територіальної громади та Плану зонування відповідних територій, іншій містобудівній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, після чого Управління архітектури та містобудування супровідним листом повертає документацію із землеустрою до управління земельних ресурсів».

            3. Підпункт 1.9. розділу 1 викласти в новій редакції: «Після отримання документації із землеустрою посадові особи Управління земельних ресурсів, протягом не більше трьох робочих днів перевіряють її, на  відповідність вимогам Земельного кодексу, законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, іншій землевпорядній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, після чого завіряє підписом начальника управління та печаткою управління.

Також Управління земельних ресурсів здійснює перевірку повноти поданого пакету документів та їх відповідність один одному.»

            5. Розділ 3 виключити.

            7. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
М. Ваврищука та Управління земельних ресурсів.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

 

Міський голова                                                                                                  О. СИМЧИШИН

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Секретар міської ради                                                                                      В. ДІДЕНКО

 

Заступник міського голови                                                                              М. ВАВРИЩУК

 

Голова постійної комісії з питань

містобудування, земельних відносин

та охорони навколишнього природного

середовища                                                                                                        С. БОЛОТНІКОВ

 

Начальник управління правового забезпечення

та представництва                                                                                            Л. ДЕМЧУК

 

 

В.о. начальника Управління земельних

ресурсів                                                                                                              Л. МАТВЕЄВА