Проекти рішень міської ради

Про внесення змін в рішення 16-ої сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 № 32

Про внесення змін в рішення 16-ої сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 № 32

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», міська рада

                

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Замінити словосполучення «на території міста Хмельницького» на словосполучення « на території Хмельницької міської територіальної громади».

            2. Замінити словосполучення «Генеральному плану міста Хмельницького та Плану зонування території міста Хмельницького» на словосполучення « Генеральних планів населених пунктів, що увійшли до Хмельницької міської територіальної громади та Плану зонування відповідних населених пунктів».

3. Підпункт 1) пункту 1.5. викласти в новій редакції: «передаються у власність безоплатно у розмірах, передбачених ст. 121 Земельного кодексу України, крім земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, що розташовані на території міста Хмельницького, розмір яких не може бути більше 1000 м2  та для будівництва індивідуального гаража, на території міста Хмельницького  – не більше 30 м2.

4. Підпункт 1) пункту 1.9 викласти в новій редакції: «заяви від свідків, що підтверджують безперервність користування заявником земельною ділянкою протягом 15 років,  відповідно до площі та цільового призначення, які вказані заявником в клопотанні про передачу у власність (надання у користування) земельної ділянки засвідчені їх підписами. Свідками можуть бути тільки громадяни, які є власниками, користувачами земельних ділянок, розташованих у безпосередній близькості від земельної ділянки, щодо якої вони подають свідчення, або самі добросовісно, відкрито та безперервно користуються земельною ділянкою, розташованою у безпосередній близькості від земельної ділянки, щодо якої вони подають свідчення. У випадку, коли земельна ділянка розташована у мікрорайоні, де створений орган самоорганізації населення або в старостинських округах Хмельницької міської територіальної громади, заяви свідків підписуються також головою відповідного органу самоорганізації населення або старостою старостинського округу. До заяв свідків додаються також копії паспортів (сторінки 1, 2 та 11 або інша із зазначенням дійсного місця реєстрації) та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів заявника та свідків, що підтверджують безперервність користування земельною ділянкою;

            5. Абзац 2 пункту 1.11 виключити.

            6. Словосполучення «Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів»  у відповідних відмінках, замінити на словосполучення «Управління земельних ресурсів»  у відповідних відмінках.

            7. Додаток до Положення про порядок набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) на території Хмельницької міської територіальної громади, викласти в новій редакції, згідно із додатком 1.

            8. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
М. Ваврищука та Управління земельних ресурсів.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

 

Міський голова                                                                                                  О. СИМЧИШИН

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Секретар міської ради                                                                                      В. ДІДЕНКО

 

Заступник міського голови                                                                              М. ВАВРИЩУК

 

Голова постійної комісії з питань

містобудування, земельних відносин

та охорони навколишнього природного

середовища                                                                                                        С. БОЛОТНІКОВ

 

Начальник управління правового забезпечення

та представництва                                                                                            Л. ДЕМЧУК

 

 

В.о. начальника Управління земельних

ресурсів                                                                                                              Л. МАТВЕЄВА