Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення двадцятої сесії міської ради від 31.01.2018 №19

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення двадцять п’ятої сесії

№43 від 10.10.2018 р.

 

 

Про внесення змін до рішення двадцятої сесії міської ради від 31.01.2018 №19

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення в додаток 2 до рішення двадцятої сесії міської ради від 31.01.2018 №19 «Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м.Хмельницькому на 2018-2022 роки та Порядку відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м.Хмельницькому на 2018-2022 роки», виклавши розділ 3 в новій редакції згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука та на управління житлово-комунального господарства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 10.10.2018 р. №43

3. Механізм здійснення відшкодування

3.1. Відшкодування частини кредитних коштів здійснюється на підставі Договору про взаємодію між головним розпорядником, яким є управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, та кредитно-фінансовою установою, а саме  державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі (далі - уповноважені кредитно-фінансові установи) (надалі – Договір про взаємодію) (додаток 1 до Порядку).

3.2. Для отримання кредиту ОСББ, ЖБК, через проведення загальних зборів, відповідно до статуту, визначає необхідні першочергові роботи, встановлює їхню кошторисну вартість, приймає рішення про залучення кредитних коштів, їхню суму та оптимальний термін кредиту.

3.3. Перед укладанням кредитного договору, представник ОСББ чи ЖБК надає управлінню житлово-комунального господарства на погодження дефектний акт, зведений кошторис зі складовими та договірну ціну. Протягом 10 робочих днів зазначені документи з погодженням чи зауваженнями повертаються заявнику.

3.4. Після погодження договірної ціни ОСББ, ЖБК укладає кредитний договір з кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи.

3.5. Кредитно-фінансова установа, з метою участі позичальника у програмі відшкодування, окрім документів необхідних для надання кредиту, перелік яких визначено внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової допомоги, додатково приймає від позичальника:

- договір із підрядником на виконання робіт;

- договір із КП «Технагляд» на здійснення технічного нагляду.

3.6. Кредитно-фінансові установи не пізніше десятиденного терміну від дати підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ, ЖБК подають головному розпоряднику коштів міського бюджету реєстр нових позичальників, які уклали кредитні договори, попередньо погодивши для фінансування зазначених заходів. Після отримання від позичальника повного пакету документів, перелік яких наведений у додатку 3 до Договору про взаємодію, які підтверджують цільове використання кредитних коштів, кредитно-фінансові установи передають головному розпоряднику коштів міського бюджету вищезазначений пакет документів разом із зведеним реєстром позичальників, які взяли кредити у цих установах, де зазначається: вартість робіт по зведеному кошторисному розрахунку, прогнозована сума Компенсації Держенергоефективності.

3.7. Відшкодування частини кредиту надається головним розпорядником коштів не пізніше тридцятиденного терміну від дати отримання ним акту виконаних робіт та зведеного реєстру від кредитно-фінансової установи, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів міського бюджету м. Хмельницького на транзитний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка у свою чергу розподіляє ці кошти на позичкові рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів міського бюджету м.Хмельницького надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

3.8. Відшкодування частини кредиту з міського бюджету м. Хмельницького надається ОСББ, ЖБК у розмірі до 50 відсотків від вартості витрат за зведеним кошторисним розрахунком. Якщо власні витрати позичальника за одним кредитним договором, в результаті всіх відшкодувань складають менше ніж 25 відсотків від загальної суми витрат, - розмір відшкодування з міського бюджету коригується до такого, щоб власні витрати позичальника складали 25 відсотків від вартості витрат за зведеним кошторисним розрахунком.

3.9. Відшкодування частини кредиту проводиться розпорядником коштів у порядку надходження від кредитно-фінансових установ зведених реєстрів позичальників у межах бюджетного асигнування на виконання Програми.

3.10. Відшкодування коштів здійснюються в обсягах, відповідно до фінансового забезпечення програми.

3.11. Головний розпорядник коштів має право здійснювати заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль за цілями використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми, за умови попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

3.12. Результати роботи цієї Програми висвітлюються для мешканців міста у вигляді соціальної реклами, через “круглі столи“, засоби масової інформації.                  

 

Секретар міської ради  М. Кривак

Начальник управління житлово-комунального господарства В. Новачок