Проекти рішень виконавчого комітету

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про затвердження Положення про  порядок  відшкодування витрат за наданні  послуги з перевезення людей  на візках («соціальне таксі»); супроводження інвалідів по зору першої групи

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про затвердження Положення про  порядок  відшкодування витрат за наданні  послуги з перевезення людей  на візках («соціальне таксі»); супроводження інвалідів по зору першої групи

 

 

Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту населення, з метою сприяння створенню належних умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями, керуючись Указом Президента України від 03.12.2015 року          № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради,

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції про:

1.1 затвердження Порядку про порядок відшкодування витрат за наданні послуги з  перевезення людей на візках («соціальне таксі»); супроводження інвалідів по зору першої групи;

1.2 зобов’язання фінансового управління здійснювати фінансування видатків Управління праці та  соціального захисту населення у відповідності з цим рішенням в межах асигнувань, передбачених в кошторисах доходів та видатків ;

1.3 зобов’язання управління праці та соціального захисту населення здійснювати відшкодування витрат за наданні послуги з перевезення людей на візках («соціальне таксі»); супроводження інвалідів по зору першої групи;

1.4 визнання рішень Хмельницької міської ради від 18.05.2016 року № 73 та від 25.10.2017 року № 23 такими, що втратили чинність..

2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

Міський голова                   О. Симчишин

Додаток до рішення виконавчого комітету від «__»_______ 2018 р. № __

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  порядок  відшкодування витрат за наданні  послуги з  перевезення  людей  на візках («соціальне таксі»), супроводження інвалідів по зору першої групи

                                                            

                                                    І. Загальні положення.

 

1.1. Дане Положення регулює порядок визначення виконавця надання послуги перевезення людей на візках; супроводження інвалідів по зору першої груп та порядок відшкодування витрат за наданні послуги з перевезення  людей  на візках («соціальне таксі») або супроводження інвалідів по зору першої групи.

1.2. Дане Положення розроблено на підставі законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», указів Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів», «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», Комплексної програми «Піклування» та інших нормативно-правових актах.

1.3. Основна мета - забезпечення Хмельницькою міською радою у межах своїх повноважень, реалізації соціальної політики у сфері соціальної допомоги інвалідам, визначеної в законах України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», указів Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів», «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», Комплексної програми «Піклування» та інших нормативно-правових актах, а також забезпечення перевезення осіб з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках..

1.4. Основні поняття, які застосовуються в даному Положенні:

1.4.1. Замовники та одержувачі послуги перевезення людей на візках – інваліди та діти-інваліди з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на візках,  при наявності індивідуальної програми реабілітації з висновком про необхідність користування інвалідним візком або висновку ЛКК.

В окремих випадках, виходячи з конкретних обставин, замовниками та одержувачами послуги «соціальне таксі» можуть бути і інші особи, в тому числі, які фактично проживають на території міста Хмельницького, за рішенням комісії, яка створюється та склад якої затверджується розпорядженням  міського голови.

1.4.2. Замовники та одержувачі послуги супроводження інвалідів по зору першої групи – особи з інвалідністю по зору першої групи, зареєстрованих у м. Хмельницькому.

1.4.3.  Виконавець послуги перевезення людей на візках - юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством порядку, має спецавтотранспорт та відповідну ліцензію на здійснення перевезень та уклала договір з головним розпорядником бюджетних коштів про відшкодування витрат за надані послуги.

1.4.4. Виконавець послуги супроводження інвалідів по зору першої групи - юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством порядку, має працівників, які можуть надавати такі послуги та уклали договір з головним розпорядником коштів про відшкодування витрат за надані послуги.

1.4.5. Спецавтотранспорт - автомобіль з підйомним пристроєм, гідравлічними підйомниками, з низьким рівнем підлоги, пандусами тощо призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, порушенням опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках

            1.5. Головним розпорядником коштів є управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

1.6. Послуги надаються в межах міста Хмельницького.

1.7. Послуги  надаються на безоплатній основі.

1.8. Відшкодування витрати за наданні  послуги з  перевезення  людей  на візках («соціальне таксі»); супроводження інвалідів по зору першої групи здійснюється з міського бюджету в межах бюджетних асигнувань.

                                                                                        

II. Порядок визначення юридичної особи, яка здійснює перевезення.

 

2.1. Для визначення Виконавця, який надаватиме послуги з перевезення або супроводження інвалідів по зору першої групи управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради розміщує в газеті Хмельницької міської ради «Проскурів» та на сайті Хмельницької міської ради оголошення щодо визначення  юридичної особи, яка здійснюватиме  перевезення, супроводження інвалідів по зору першої групи.

2.2. Юридичні особи, які бажають здійснювати перевезення мають відповідати наступним критеріям:

2.2.1.  реєстрація в установленому законом порядку;

2.2.2. забезпечення необхідною  матеріально-технічною базою, зокрема спецавтотранспорт;

2.2.3. наявність ліцензії на здійснення перевезення;

2.2.4. мають кваліфікованих осіб (соціальних робітників) в штаті для супроводу осіб з обмеженими фізичними властивостями.

2.3. Юридичні особи, які бажають надавати послугу супроводження інвалідів по зору першої групи мають відповідати наступним критеріям:

2.3.1. реєстрація в установленому законом порядку;

2.3.2. забезпечення необхідною  матеріально-технічною базою, зокрема спецавтотранспорт;

2.3.3. мають кваліфікованих осіб (соціальних робітників) в штаті для супроводження інвалідів по зору першої групи.

2.4. Протягом 20 днів з дня розміщення  оголошення всі юридичні особи, які бажають здійснювати вищезазначені послуги та відповідають вимогам встановленим даним Положенням, надсилають на адресу управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради:

 • заяву;
 • копію установчого документу;
 • виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –  підприємців та громадських формувань;
 • документи, які підтверджують наявність спецавтотранспорту (для надання послуги перевезення);
 • копію ліцензії на здійснення перевезень (для надання послуги перевезення);
 • документи, які підтверджують наявність кваліфікованих осіб (соціальних робітників) в штаті для супроводження інвалідів по зору першої групи (для надання послуги супроводу незрячих);
 • розрахунок вартості послуги.

2.5. У разі, якщо подано заяву лише від однієї юридичної особи зі всіма підтверджуючими документи що відповідають умовам Положення , управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради укладає з такою юридичною особою договір про відшкодування витрати з перевезення «соціальне таксі» або договір про відшкодування витрат з супроводження інвалідів по зору першої групи.

2.6. У випадку подання заяв декількома юридичними особами, переможцем вважається  той, чия пропозиція є найбільш вигідною та сприятливою:

 • найнижча ціна послуги.;
 • кваліфікація водіїв, соціальних робітників (досвід роботи);
 • технічний стан спецавтотранспорту.

2.7. Переможця визначає конкурсна комісія, створена  начальником управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради за результатами  розгляду заяв та поданих документів.

2.8. Рішення про визначення Виконавця послуги оформлюється протоколом. На підставі протоколу конкурсної комісії управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та Виконавець – надавач послуг «соціального таксі» або супроводження інвалідів по зору першої групи підписують договір про відшкодування витрат за наданні послуги, форма якого затверджується начальником управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

                                                                             

IІІ. Порядок прийому заявок та умови використаним спецавтотранспорту.

 

            3.1. Для отримання послуги з  перевезення  людей  на візках («соціальне таксі»), Одержувачі послуги звертаються до надавача послуги (Виконавця) з наступними документами:

 • заяву
 • ксерокопію паспорта;
 • ксерокопію ідентифікаційного коду;
 • ксерокопію довідки МСЕК або  медичного висновку для дітейінвалідів;
 • ксерокопію індивідуальної програми (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 року як безстрокова або строк дії якої не закінчився), що містить показання для забезпечення інвалідним візком;
 • інформацію про наявність транспорту, отриманого через орган соціального захисту населення (при наявності).

3.2. Організація роботи по прийому заявок на перевезення здійснюється працівником Виконавця. За запитом Виконавця послуги, в разі надання згоди заявника, про збирання щодо нього інформація, управління праці та соціального захисту населення надає Виконавцю послуги інформацію про осіб, які користуються візками і які мають право на отримання послуги “соціальне таксі”.

3.3. Заявки на обслуговування спецавтотранспортом приймаються за три дні до виїзду (в особливих випадках - не менш ніж за 1 день до виїзду).  При цьому вказується день, час, початковий та кінцевий пункт маршруту, час виїзду та наявність супроводжуючої особи. Заявки реєструються в спеціальному журналі замовлень.

3.4. Спецавтотранспорт використовується виключно за призначенням, в присутності супроводжуючого або соціального робітника.

            3.5. Спецавтотранспорт використовується для перевезення до підприємств, установ і організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських установ,  медичних установ, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, протезно-ортопедичних підприємств, для взяття участі в культурно-масових заходах, які проводяться в місті, на державні свята, на навчання.

3.6. Послуги «соціального таксі» надаються особам по заяві не частіше 4 разів на тиждень, крім транспортування  з метою одержання Одержувачем послуги медичної допомоги та/або його участі в реабілітаційних заходах. Допускається одночасне перевезення декількох Одержувачів.

3.7. При одночасному виклику «соціального таксі», перевага надається заявникам, котрі повинні дістатись до медичних закладів, установ.

3.8. Не допускається використання спецавтотранспорту для:

- перевезення більше однієї особи в якості супроводжуючого одного Одержувача, не включаючи соціального робітника Виконавця;

- перевезення громадян, якщо в наявності у них, або членів їх родин є у користуванні автомобільний транспорт, отриманий через органи соціального захисту   населення                          (за наявності) ;

- особистих поїздок працівників установи, яка надає послуги «соціального таксі»;

3.9. Виконавець послуги «соціального таксі», оформляє маршрутні листи. У маршрутному листі водія має бути підпис одержувача послуги про  виконану заявку.

            3.10. Виїзд спецавтотранспорту «соціального таксі» проводиться за графіком, затвердженим спільно Виконавцем та Головним розпорядником коштів.

            3.11. Послуги “соціального таксі” надаються безкоштовно, витрати понесенні Виконавцем послуги підлягають відшкодуванню межах бюджетних асигнувань визначених на даний вид діяльності.

3.12. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному порядку між Виконавцем та Головним розпорядником коштів.

 

3.13. Для отримання послуги з супроводження інвалідів по зору першої групи, Одержувачі послуги звертаються до надавача послуги (Виконавця) з наступними документами:

 • заяву
 • ксерокопію паспорта;
 • ксерокопію ідентифікаційного коду;
 • ксерокопію довідки МСЕК.

3.14. Організація роботи по прийому заявок на отримання послуги супроводження інвалідів по зору першої групи здійснюється працівником Виконавця.

3.15. Послуги з супроводу замовляються інвалідом по зору по телефону.

3.16. Замовлення фіксується особою організації, яка надає послуги із супроводу в журналі обліку замовлень. Запис в журналі робить особа, яка прийняла таке замовлення по телефону.

3.17. Перелік об’єктів, до яких та (або) з яких здійснюється супровід незрячих:

 • органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • лікарні;
 • поліклініки;
 • аптеки та аптечні кіоски;
 • будинки побуту (майстерні з ремонту взуття, одягу тощо);
 • громадські організації інвалідів або ветеранів (в тому числі заходи, які проводяться такими організаціями);
 • архівні установи та бібліотеки;
 • залізничні вокзали, автостанції;
 • супермаркети, торгові центри;
 • ринки.

3.18. Переважне право на супровід має особа, яка ще не супроводжувалась або ж супроводжувалась раніше, ніж інші претенденти.

3.19. Послуги супроводження інвалідів по зору першої групи, надаються безкоштовно, витрати понесенні Виконавцем послуги підлягають відшкодуванню межах бюджетних асигнувань визначених на даний вид діяльності.

                                                                                 

ІV. Права та обов’язки одержувача, головного розпорядника коштів та виконавця послуги «соціального таксі» та супроводження інвалідів по зору першої групи

 

4.1. Одержувачі мають право на:

- повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників Виконавця;

- якісне надання соціальної послуги;

4.2. Одержувачі зобов’язані:

- по закінченню поїздки підтвердити особистим підписом, або підписом супроводжуючої особи фактичний пробіг та маршрут автомобіля і час його використання;

-  при оформленні попередньої заявки підтвердити її виконання не пізніше ніж за 24 години до поїздки або супроводження;

- при знятті заявки попередити працівника Виконавця не пізніше ніж за 24 години до виїзду автомобіля або супроводження;

-  дотримуватись правил та графіку роботи Виконавця;

-  з повагою ставитись до працівників Виконавця;

-  бережливо ставитись до майна Виконавця.

4.3. Виконавець послуги «соціальне таксі»; супроводження інвалідів по зору першої групи:

 • організовує роботу по транспортному обслуговуванню (соціальному супроводу незрячих) та несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань згідно даного Порядку;
 • у межах своєї компетенції вирішує питання добору кадрів, затверджує   функціональні обов’язки працівників, вживає заходів заохочення, а у разі порушень   трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов'язків накладає стягнення;
 • дотримується вимог з охорони праці, виробничої, санітарної і протипожежної безпеки;
 • відповідає за ведення обліку та складання звітності.

 4.4. Права та обов'язки  Головного розпорядника коштів:

 • несе відповідальність за цільове використання коштів;
 • здійснює контроль за порядком надання послуги “соціального таксі” та супроводження інвалідів по зору першої групи.

.          

V. Контроль за наданням послуги «соціального таксі» та супроводження інвалідів по зору першої групи

 

5.1.  Контроль за якістю надання соціальної послуги «соціального таксі» та супроводження інвалідів по зору першої групи здійснює управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, інші уповноважені органи відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Відповідальність за використання спецавтотранспорту за цільовим призначенням, утримання спецавтотранспорту в належному технічному стані,  економію пального, виконання службових обов’язків та дотримання виробничої дисципліни водіями, працівниками (при наданні послуги супроводження) покладається на юридичну особу, що надає послугу.

                                                  

VI. Порядок відшкодування витрат за наданні послуги

 

6.1. Відшкодування витрат за надані послуги «соціальне таксі» або супроводження інвалідів по зору першої групи здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в межах виділених коштів з  міського бюджету на підставі розрахунків про виконаний обсяг соціального перевезення, маршрутних листів, актів наданих послуг та договору про відшкодування витрат за наданні послуги.. 

6.2. Головний розпорядник коштів щомісячно до 3 числа отримує від Виконавця розрахунки вартості послуг, списки осіб, що отримали соціальну послугу «соціального таксі» або супроводження інвалідів по зору першої групи, завірені копії маршрутних листів та акти наданих послуг, що підлягають відшкодуванню за попередній місяць.

6.3. Виконавець несе персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

6.4. Виконавець до 15 числа здійснює реєстрацію фінансових та бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах виділених бюджетних призначень.

6.5. При надходженні фінансування головний розпорядник коштів  проводить відшкодування витрат за надані соціальні послуги «соціального таксі» або супроводження інвалідів по зору першої групи на розрахункові рахунки Виконавця.

                                          

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                Ю. Сабій

 

 

 

Начальник управління                                                              С. Воронецький