Проекти рішень виконавчого комітету

Про внесення  на  розгляд сесії міської ради  пропозиції  про затвердження Методики визначення механізму (порядку)   використання коштів Хмельницьким міським комунальним підприємством «Хмельницькінфоцентр» на виконання Програми цифрового розвитку на 2021-

Про внесення  на  розгляд сесії міської ради  пропозиції  про затвердження Методики визначення механізму (порядку)   використання коштів Хмельницьким міським комунальним підприємством «Хмельницькінфоцентр» на виконання Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки

 

З метою повного виконання рішення Антимонопольного комітету України від 06.09.2021 №500-26.15/13-21-ДД/418-спр , відповідно до ч.7 ст. 11 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про затвердження Методики визначення механізму (порядку) використання коштів Хмельницьким міським комунальним підприємством «Хмельницькінфоцентр» на виконання Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки (далі – Методика) згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету покласти на заступника міського голови О. Шинкарука.

 

Міський голова О. СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від_______________ №______

 

Методика визначення механізму (порядку) використання коштів Хмельницьким міським комунальним підприємством «Хмельницькінфоцентр» на виконання Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає механізм (порядок) використання коштів, передбачених у в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади (далі – бюджет громади), Хмельницьким міським комунальним підприємством «Хмельницькінфоцентр» (далі - Підприємство) для виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням сесії міської ради від 23.12.2020 №22.

1.2.  Основні критерії, за якими здійснюється використання коштів:

 • Підприємство є відповідальним виконавцем Програми;
 • Підприємство отримує кошти для покриття витрат, що пов’язані з виконанням заходів Програми;
 • наявність фінансового плану.

1.3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області.

1.4. Одержувачем бюджетних коштів є Хмельницьке міське комунальне підприємство «Хмельницькінфоцентр».

1.5. Головною цілю використання коштів бюджету громади є виконання Національної програми інформатизації та забезпечення цифрового розвитку Хмельницької міської територіальної громади.

 

2. мета методики та напрями використання бюджетних коштів

2.1. Метою даної Методики є забезпечення прозорого та ефективного порядку використання коштів, що передбачені в бюджеті громади для забезпечення надання фінансової підтримки.

2.2. Бюджетні кошти спрямовуються виключно на виконання завдань та заходів Програми.

2.3. Фінансова підтримка може бути використана Підприємством на виконання заходів Програми в межах бюджетних призначень, затверджених рішенням міської ради.

 

2. вимоги до використання бюджетних коштів

2.1. Для визначення обсягів фінансової підтримки Підприємство щорічно подає головному розпоряднику бюджетні запити відповідно до Програми з обгрунтуванням пропозицій на фінансування, додаткову інформацію та підтверджуючі документи.

2.2. Фінансова підтримка може бути надана на витрати:

 • виплату заробітної плати працівникам Підприємства;
 • сплату обов’язкових податків і зборів та інших обов’язкових платежів;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв, якщо такі пов’язані з виконанням заходів Програми;
 • придбання основних засобів, товарів, робіт та послуг, для виконання заходів Програми;
 • інші видатки, пов’язані з виконанням заходів Програми.

2.4. Відповідність виплат і цільове використання коштів бюджету громади Підприємством відслідковується та контролюється виконавчими органами міської ради, уповноваженими здійснювати такий контроль. Відкриття спеціальних розрахункових рахунків та перерахування коштів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

2.5. Підприємство використовує фінансову підтримку відповідно до плану використання бюджетних коштів.

2.6.  Сума фінансової підтримки на може перевищувати суму фактичних витрат, пов’язаних з виконанням заходів Програми.

2.7. У разі зменшення (збільшення) бюджетних призначень на надання фінансової підтримки за рішенням міської ради, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює відповідне коригування суми фінансової підтримки і вносить корективи до кошторису та паспорту бюджетної програми, а отримувач бюджетних коштів – до плану використання бюджетних коштів.

2.8. Закупівля товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. Попередня оплата таких товарів, робіт та послуг здійснюється за попереднім погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів та з урахуванням положень бюджетного законодавства.

2.9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України, якщо інше не передбачено законодавством.

 

 1. контроль за використанням бюджетних коштів та порядок повернення надлишкової державної допомоги

3.1. Кошти бюджету громади використовуються в межах відповідних бюджетних призначень, затверджених рішеннями міської ради.

3.2. Кошти бюджету громади, які надаються на придбання товарів, робіт та послуг, що придбаваються з використанням тендерних процедур, в повному обсязі перераховуються організаціям, що обираються через процедури закупівель та відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3. Для забезпечення контролю за використанням коштів громади, а також для запобігання надмірної державної допомоги Підприємство щоквартально звітує уповноваженому органу головного розпорядника про результати діяльності Підприємства та надає такі звіти:

- форма №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства)»;

- форма №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

3.4. Відповідальність за правильністю використання коштів громади покладається на Підприємство.

3.5. Контроль за використанням коштів громади здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів.

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю. САБІЙ

Директор ХМКП «Хмельницькінфоцентр»

С. МАТВІЙЧУК