Рішення міської ради

Про розгляд протесту прокуратури міста Хмельницького на пункти 1.8., 1.9 рішення Хмельницької міської ради №2 від 14.09.2010 року «Про надання дозволу Хмельницькому навчально-курсовому комбінату на списання з балансу транспортних засобів» в частині наданн

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення другої сесії

№48 від 15.12.2010 р.

 

 

Про розгляд протесту прокуратури міста Хмельницького на пункти 1.8., 1.9 рішення Хмельницької міської ради №2 від 14.09.2010 року «Про надання дозволу Хмельницькому навчально-курсовому комбінату на списання з балансу транспортних засобів» в частині надання дозволу на списання з балансу автомобілів ГАЗ-31022, державний номер ВХ 0638 АХ, 1997 року випуску, та ГАЗ-31029, державний номер ВХ 7125 АТ, 1993 року випуску, як непридатних для подальшого використання шляхом продажу за експертною оцінкою

 

Прокуратура міста Хмельницького вказує у протесті на те, що у рішенні Хмельницької міської ради №2 від 14.09.2010 року «Про надання дозволу Хмельницькому навчально-курсовому комбінату на списання з балансу транспортних засобів» пункти 1.8. 1.9 є незаконними і підлягають скасуванню. 

Протест прокуратури міста Хмельницького підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» всі юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Згідно з пунктом 1 Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10 серпня 2001 року №142/181, встановлено єдині вимоги до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та організацій, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та (або) місцевих бюджетів.

Пунктами 6, 8 вказаної Типової інструкції передбачено, що для визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей, наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія. За результатами обстеження комісії складаються акти про списання матеріальних цінностей. Типові форми з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкція з їх складання затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.1997 №125/70.

Порушуючи вищевказані норми законодавства, службовими особами Хмельницького міського навчально-курсового комбінату комісія для розгляду питання про списання основних засобів не скликалась,  відповідні акти про списання матеріальних цінностей не складались. За таких обставин рішення сесії про надання дозволу на списання з балансу автомобілів є незаконними та підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.21 Закону України «Про прокуратуру», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Протест прокуратури міста Хмельницького на пункти 1.8., 1.9 рішення Хмельницької міської ради №2 від 14.09.2100 року «Про надання дозволу Хмельницькому міському навчально-курсовому комбінату на списання з балансу транспортних засобів» задовольнити.

2. Скасувати пункти 1.8.1.9 рішення Хмельницької міської ради №2 від 14.09.2010 року «Про надання дозволу Хмельницькому міському навчально-курсовому комбінату на списання з балансу транспортних засобів» в частині надання дозволу на списання з балансу автомобілів ГАЗ-31022, державний номер ВХ 0638 АХ, 1997 року випуску, та ГАЗ-31029, державний номер ВХ 7125 АТ, 1993 року випуску, як непридатних для подальшого використання шляхом продажу за експертною оцінкою.

 

Міський голова С. Мельник