Інформація щодо проведення конкурсу по визначенню орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень), яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Хмельницького

1. Про оголошення конкурсу та визначення умов, дати проведення конкурсу по визначенню орендарів нерухомого майна, яке перебуває в міській комунальній власності. 

 

           Слухали:

           Трещова М.М., який повідомив, що управлінням комунального майна подано до конкурсної комісії документи для визначення умов та дати проведення конкурсу щодо оренди частини нежитлового приміщення корисною площею 12,9 кв.м (загальною площею 22,8 кв.м) по вул. Проскурівській, 4/3 у м. Хмельницькому (заявники – ФОП Соколова Марія Антонівна та ФОП Кушнір Марина Миколаївна).

 

Виступив:

Трещов М.М., який запропонував визначити шляхом голосування питання щодо  оголошення конкурсу по визначенню орендарів частини нежитлового приміщення по                          вул. Проскурівській, 4/3 у м. Хмельницькому. Опублікувати інформацію про оголошення конкурсу в газеті “Проскурів” та на сайті міської ради.

 

Голосували: “за” - одноголосно.

 

Вирішили: оголосити конкурс по визначенню орендарів частини нежитлового приміщення корисною площею 12,9 кв.м (загальною площею 22,8 кв.м) по вул. Проскурівській, 4/3 у м. Хмельницькому на умовах, зазначених нижче, та опублікувати інформацію про оголошення конкурсу в газеті “Проскурів” та на сайті міської ради.

 

 

Інформація про оголошення конкурсу

 з визначення орендарів нерухомого майна, яке перебуває

в міській комунальній власності

 

1) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення корисною площею 12,9 кв.м (загальною площею 22,8 кв.м) по вул. Проскурівській, 4/3 в м. Хмельницькому (розташоване на першому поверсі торгового центру). 

Балансоутримувач: Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності.  

Стартова орендна плата становить (без ПДВ) 3368,94 грн. (орендна ставка 15% та 8%).

Умови конкурсу: нежитлове приміщення передається в оренду на 2 роки і 11 місяців; використання приміщення - для торгівлі непродовольчими товарами

Умови конкурсу: своєчасна орендна плата до 25 числа поточного місяця, внесення учасником конкурсу до початку проведення конкурсу грошової застави в розмірі двократної стартової орендної плати (без ПДВ), зазначеної в умовах конкурсу (р/р 2600001266883, ПАТ “КРЕДОБАНК”, м. Хмельницький, МФО 325365 або р/р 26008924422616 ПАТ “УКРГАЗБАНК” , м. Київ, МФО 320478 , отримувач коштів – міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності ЄДРПОУ 30579655, призначення платежу: грошова застава для участі у конкурсі, найменування юридичної особи (фізичної особи – підприємця) – платника грошової застави), компенсація переможцем конкурсу вартості послуг з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди та рецензування звіту про вартість об’єкта. Орендна плата за перший місяць оренди коригується на індекс інфляції за період з дати проведення оцінки до дати укладання договору оренди. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за попередній місяць.

Для участі в конкурсі претендент подає такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі;
  • пропозиції щодо орендної плати та виконання умов конкурсу;
  • додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта (в разі наявності);
  • інформацію про засоби зв’язку з ним;
  • інформацію про рахунок у банківській установі для повернення застави учасникам, що не стали переможцями конкурсу;
  • копію ліцензії на здійснення окремого виду діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню);
  • підтвердження внесення грошової застави (оригінал або копію платіжного документа, засвідченого печаткою банківської установи, що здійснила операцію по перерахуванню коштів);

відомості про претендента:

а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- завірені належним чином копії установчих документів;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік;

- довідку від претендента, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлена довіреність, видана представнику фізичної особи;

- копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу (завірена належним чином копія декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку).

      Фінансова звітність подана фізичними особами – підприємцями повинна містити відомості за останній звітний період. Копії фінансової звітності юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців мають містити відмітку про  отримання  державними  органами   (органами державної статистики та/або органами державної податкової служби).

Заява та документи на участь у конкурсі подаються секретарю комісії, який здійснює їх реєстрацію в конверті з написом  “На конкурс”, запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб – підприємців, в разі відсутності печатки, вказавши ідентифікаційний код)  із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Пропозиції  щодо  розміру  орендної плати за перший/базовий місяць оренди, щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта подаються учасниками конкурсу або уповноваженими особами учасників конкурсу в окремому запечатаному конверті.

       У разі  невідповідності   документів   вимогам чинного законодавства, а також у разі подання неповного пакету документів, пропозиції цього заявника конкурсною комісією не розглядаються.

       Конверти   розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені. В разі відсутності конкурсантів на засіданні комісії, конверти розпечатуються без їх участі.

       Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.

       Конкурс по визначенню орендарів нерухомого майна, яке перебуває в міській комунальній власності, буде проведено 19 жовтня 2018 року о 9:00 годині у приміщенні виконавчого комітету Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький,  вул. Гагаріна, 3, каб. 208.

       Документи про участь в конкурсі будуть прийматися в управлінні комунального майна Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницький, вул. Кам’янецька, 2,  каб. 601 (3) до 17 жовтня 2018 року до 18 години. Детальну інформацію можна отримати  за тел.: 702818.