ІНФОРМАЦІЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки та транспорту засобів комунального господарювання

Оголошується конкурс з відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки та транспортних засобів комунального господарства в місті Хмельницькому.

Замовником (організатором) конкурсу є виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 203 «Про проведення конкурсу з відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки та транспорту засобів комунального господарства в м. Хмельницькому».

Посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками – Путін Володимир Васильович, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, тел.: (0382) 65-87-03.

Конкурс є відкритим. Для участі запрошуються: фізичні особи-підприємці та юридичні особи.

Порядок проведення конкурсу:

До участі в конкурсі учасник повинен надати документи, відповідно до конкурсної документації.

З умовами конкурсної документації можна ознайомитись на сайті Хмельницької міської ради або безпосередньо в управлінні житлово-комунального господарства за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1 каб. 303.

Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться о 15.00 год. 22.03.2019 року за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, актовий зал.

Кінцевий термін подання пропозицій до 15.00 год. 21.03.2019 р. за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1 каб. 207.

 

 

 

 

 Додаток 1

до рішення виконавчого комітету від 28.02.2019 р.

№ 203

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

 

по проведенню конкурсу з відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки та транспортних засобів комунального господарства в м. Хмельницькому

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Хмельницький – 2019

Загальні положення

 1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації

Система (Єдина міська система управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства) – комплекс організаційних, апаратно-технічних та програмних рішень, які дозволяють виконати завдання ефективного управління та контролю за міськими комунальними роботами;

Конкурсна пропозиція – умови впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства та підготовки інформації про роботу спеціалізованої техніки комунального господарства;

Учасник конкурсного відбору (претендент) – суб’єкт господарювання, який в установленому порядку подав заяву та документи, визначені цим Порядком, для участі в конкурсі;

Переможець конкурсного відбору – суб’єкт господарювання, який переміг у конкурсі;

GPS – глобальна система визначення місцезнаходження - Global Positioning System (GPS) - супутникова навігаційна система, яка дозволяє визначати координати, швидкість і напрямок руху об'єктів в будь-якій точці земної кулі, в будь-який час доби, при будь-якій погоді.

GPS-моніторинг техніки – комплекс заходів, обладнання та програмного забезпечення для визначення місця розташування об’єктів спостереження, встановлення маршруту їх прямування, доставка зібраної інформації користувачам різними каналами зв'язку та формування відповідних звітів за певні проміжки часу.

 1. Інформація про організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

повне найменування

 

місцезнаходження

29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3

посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Путін Володимир Васильович – заступник начальника управління житлово-комунального господарства

Тел. (0382) 658703

 1. Підстава для проведення конкурсу (дата і номер рішення)

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 203 «Про проведення конкурсу з відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства у місті Хмельницькому».

 1. Інформація про конкурс:
 

найменування конкурсу

Відбір суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства у місті Хмельницькому

 1. Недискримінація учасників

Кількість учасників не обмежується

 1. Інформація про мову, якою повинні бути складені конкурсні пропозиції

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються організатором конкурсу, викладаються українською мовою.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів складених іноземною мовою, конкурсна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою. Текст перекладу повинен бути засвідчений підписом перекладача та печаткою учасника.

Порядок внесення змін та надання роз’яснень до конкурсної документації

 1. Процедура надання роз’яснень щодо конкурсної документації

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації.

Конкурсна комісія повинна надати письмове роз’яснення на звернення протягом трьох робочих днів з дня його отримання.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації Конкурсна комісія проводить збори його учасників, з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів Конкурсна комісія повідомляє учасникам протягом трьох робочих днів. Під час проведення зборів ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім претендентам на участь у конкурсі.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог конкурсної документації з боку учасників у встановленому порядку означатиме, що учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї конкурсної документації.

 1. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо конкурсної документації

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо конкурсної документації організатор повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень.

Підготовка конкурсних пропозицій

 1. Оформлення конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

 • повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу;
 • назва конкурсу;
 • повне найменування учасника, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
 • маркування: «Не відкривати до 22 березня 2019 року» (зазначається дата та час розкриття конкурсних пропозицій)».

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника.

Усі аркуші або сторінки конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути пронумеровані. Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки. Цінова пропозиція подається, крім паперового варіанту, також на електронному носії інформації (флеш-карті) в EXEL форматі.

Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства.

Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований реєстр наданих документів.

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію стосовно одного об’єкта конкурсу.

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме згідно ДСТУ 4163-2003.

 1. Зміст конкурсної пропозиції учасника

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції;

- документального підтвердження відповідності конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу;

- документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

- інших документів передбачених цією конкурсною документацією.

 1. Об’єкт конкурсного відбору

комплекс заходів для впровадження та надання в користування Системи;

виконання функції оператора цієї системи та інформаційного доступу до неї, що дозволить Організатору забезпечити організацію та управління роботою спеціалізованої техніки комунального господарства.

 1. Основні вимоги до Системи

Система повинна мати можливість забезпечити обслуговування всієї спеціалізованої техніки та транспортних засобів (надалі – СТТЗ) суб’єктів господарювання-комунальних підприємств в м. Хмельницькому та повинна бути розрахована не менше ніж на 500 одиниць техніки.

Обладнання має використовувати систему глобального позиціонування GPS з подальшою передачею даних на сервер Переможця конкурсного відбору (надалі Виконавця) та з сервера Виконавця передачу оброблених даних на програмну частину Системи “робоче місце” Організатора.

У разі відсутності чи неможливості підключення наявного у комунального підприємства Обладнання під Систему, переможець конкурсного відбору повинен запропонувати комунальному підприємству інше Обладнання, яке буде працювати у даній Системі та може бути встановлене на СТТЗ комунальних підприємств. Обладнання фіксує час, дату, координати, швидкість руху та інші характеристики. Відомості накопичуються на сервері бази даних переможця конкурсного відбору.

Доступ до програмної частини Системи “робоче місце” - повинно мати комунальне підприємство, диспетчерський центр, відділ внутрішнього контролю та профільні управління.

Така структура дає змогу комунальному підприємству використовувати Систему для здійснення оперативного керування та вдосконалення організаційної структури підприємств, а диспетчерський центр, що контролює комунальні підприємства міста - можливість здійснювати контроль за якістю та своєчасністю послуг, що надаються комунальними підприємствами і отримувати об’єктивну інформацію про їх роботу.

Система повинна відповідати всім визначеним технічним та/або іншим вимогам і можливостям, встановленим даним Порядком.

Обладнання до системи має бути встановлено протягом 90 календарних днів з моменту підписання договору.

Система повинна бути впроваджена не пізніше як 180 календарних днів з моменту підписання договору.

Графіки встановлення обладнання на транспортні засоби зазначаються в договорі.

 1. Основні цілі і завдання впровадження та надання в користування Системи

Впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу техніки має забезпечити:

 • надання об'єктивних даних для здійснення контролю за виконанням зобов'язань комунального підприємствами в м. Хмельницькому;
 • безперервний on-line контроль за дотриманням схем та розкладів роботи СТТЗ з використанням даних GPS-моніторингу;
 • одержання статистичних даних для контролю, ефективного планування та звітності;
 • контроль та відстеження нецільового використання СТТЗ, фактів простою та недотримання технологічного режиму СТТЗ;
 • створення єдиної бази даних з контрольованим доступом;
 • підвищення ефективності управління та експлуатації СТТЗ;
 • покращення якості послуг, що надаються населенню міста комунальною технікою;
 • контроль витрат пального;
 • логістичний супровід.
 1. Порядок функціонування Системи

1. СТТЗ комунальних підприємств облаштовується GPS трекерами, датчиками рівня пального, проточними датчиками витрат пального та функціональними датчиками.

2. Комунальні підприємства укладають договори із постачальниками пального на транспортні засоби, в яких передбачають надання останніми деталізованої інформації в електронному вигляді щодо:

  1. Кількості заправленого пального
  2. Ідентифікованого транспортного засобу, що здійснив заправку (облік з персоніфікованих карт, талонів, фіскальних чеків, тощо)
  3. Витраченої суми
  4. Адреси АЗС
  5. Точного часу здійснення заправки.
  6. За наявності технічної можливості, відеозапис процесу заправки (в окремих випадках за запитом фінансового управління Хмельницької міської ради)
 1. Диспетчерский центр на окремих моніторах в режимі реального часу контролює місце перебування СТТЗ, маршрути СТТЗ, увімкнення функціональних пристроїв, кількісні показники виконаних робіт, виникнення позаштатних ситуацій:
  1. Має прямий контакт із водієм.
  2. У разі виявлення відхилень вживає необхідних заходів
  3. Щоденно звітує міському голові про роботу СТТЗ за узгодженою формою звіту
 2.  фінансове управління в автоматичному режимі аналізує кількість закупленого пального, кількість пального, що потрапляє в бак, кількість витраченого пального (за проточними датчиками) і порівнює з нормативними показниками. У разі виявлення відхилень,- вживає необхідних заходів.
 3. Комунальні підприємства, в залежності від функціональних завдань здійснюють оперативне управління своєю СТТЗ
 4. Управління ЖКГ у межах своїх завдань здійснює звірку об’ємів виконаних робіт.
 5. КП «Хмельницькінфоцентр» здійснює технічну підтримку комп’ютерної техніки, залученої до Системи.

8. Переможець забезпечує безперебійну роботу Системи, вживає заходів, щодо вдосконалення останньої, зокрема формує нові типи звітів, видозмінює графічну частину, оперативно реагує на інші потреби Замовника.

 

 1. Вимоги до постачання та введення в експлуатацію Обладнання та Системи

Переможець конкурсного відбору повинен:

  1. встановити диспетчерському центру, що контролює комунальні підприємства міста, фінансовому управлінню, відповідним комунальним підприємствам, та іншим представникам Організатора за потребою, програмну частину Системи “робоче місце” з доступом до Системи.
  2. у разі відсутності чи неможливості підключення наявного у комунального підприємства Обладнання під Систему, встановити Обладнання на СТТЗ комунального підприємства, яке буде працювати у даній Системі.
  3. протягом 3-ох місяців з моменту підписання договору для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства в м. Хмельницькому, налаштувати та ввести Систему в експлуатацію. Оплата за встановлення Обладнання на СТТЗ комунальних підприємств та його щомісячне обслуговування проводиться за рахунок коштів комунальних підприємств на основі договорів, укладених до моменту введення Системи в експлуатацію.

Встановлення Обладнання на СТТЗ комунальних підприємств повинно бути здійснено з дотриманням таких вимог:

 1. усі кабельні з’єднання повинні бути легко доступні для перевірки та ремонту;
 2. якщо під час інсталяції Обладнання була знята ізоляція, вона повинна бути встановлена заново;
 3. усі місця з’єднань, роз’єми, технологічні отвори Обладнання повинні бути захищені пломбами (стікерами), що руйнуються у разі спроби усунення.

У разі перемоги, учасник конкурсного відбору повинен забезпечити гарантійне обслуговування програмного забезпечення та впровадженої Системи не менше одного року з моменту введення Системи в експлуатацію.

 1. Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу

 

Обладнання:

Мінімальні Характеристики універсального GPS/GSM Обладнання

Таблиця 1

Параметри

Характеристики

1

Стандарт передачі даних

Модуль зв’язку        GSM 900/1800

2

Канали зв’язку

GPRS, чи  SMS, чи блютуз,

3

Система оповіщення

Гнучка по SMS/GPRS

4

Передача даних

GPRS

5

Виконання GSM і GPS антен

Внутрішні

6

Тип навігаційної системи

високочутливий GPS приймач

7

Виконання датчика руху

Акселерометр

8

Інтерфейс

RS-485 для підключення додаткового обладнання

9

Входи

Три універсальних аналого-цифрових

10

Вихід

Цифровий з відкритим колектором

11

Підключення клавіатур и RFID-рідерів протоколом. Ідентифікація водія.

 Wiegand, або 1-Wire , або  iButton® чи RFID ID 

12

Підключення ДУТ протоколами

Так

13

Налаштування довірених телефонних номерів для управління

Так

14

Робота штатних датчиків рівня палива

Так

15

Тип живлення

Постійний

16

Напруга живлення

діапазон Від 9В до 31В

17

Підключення проточних датчиків

двох проточних аналогічних типу VZO

Мінімальні Характеристики типового GPS/GSM Обладнання

Таблиця 2

Параметри

Характеристики

1

Стандарт передачі даних

GSM 900/1800

2

Канали зв’язку

GPRS, чи SMS, чи блютуз

4

Виконання GSM і GPS антен

Внутрішні

5

Тип навігаційної системи

GPS

6

Виконання датчика руху

Акселерометр    

9

Кількість SIM-карт

1

10

Тип живлення         

Постійний

11

Напруга живлення

Від 9 В до 31В

13

Об'єм енергонезалежної пам'яті

Так

14

Робоча температура

Від – 20 °С до + 70 °C

  

Обладнання датчика рівня пального повинне відповідати характеристикам, зазначеним у Таблиці 3.

 

Характеристики датчика рівня пального

Таблиця 3

Параметри

Характеристики

1

Напруга живлення

Від 8В до 36В

2

Струм споживання

До 100 мА

3

Перевищення постійної напруги

До 200В

4

Перевищення напруги в імпульсі

До 1кВ

5

Похибка вимірювання

1%

6

Клас захисту корпусу

IP67

7

Клас захисту з’єднувального роз’єму

IP67

8

Інтерфейс

RS-485

9

Робоча температура

Від – 30 °С до + 80 °C

Обладнання проточного датчика пального повинне відповідати характеристикам, зазначеним у Таблиці 4.

Характеристики проточного датчика пального

Таблиця 4

Параметри

VZO 4 чи аналог

VZO 8 чи аналог

Обладнання лічильника пального для АЗС та бензовозу повинне відповідати характеристикам, зазначеним у Таблиці 5.

Характеристики лічильника пального

Таблиця 5

Параметри

тип

1

Прецизійний витратомір

витиснювальний з двома овальними роторами

2

Номінальний розмір, дюйм

1”

3

Точність, %

0,5

4

Повторюваність, %

0,03

6

Максимальна в’язкість cP

1000

8

ідентифікація по ключам доступу

так

 

    1. Вимоги до комплектації перелічених видів Обладнання:

Обладнання не має бути налаштоване під одного Оператора - для можливості подальшої його заміни.

До базового комплекту постачання Обладнання мають входити:

 • кабель живлення;
 • Захист від переполюсування;
 • Запобіжник;
 • Монтажний комплект;
 • Облік витрат пального повинен забезпечується  в прямому та зворотному напрямку руху пального шляхом встановлення двох витратомірів (проточних датчиків пального), або одного диференційного, з алогічними параметрами – «Двосторонній комплект»;
 • Пломби (стікери), що руйнуються при спробі втручання;
 • Технічний паспорт або аналогічний документ українською мовою;
 • сертифікати відповідності якості пристрою;
 • гарантійний лист на обслуговування обладнання терміном не менше ніж 12 місяців з моменту введення його в експлуатацію.    

  2. Вимоги до дозвільної документації на Обладнання.

На підтвердження легітимності використання пропонованого Обладнання Учасник конкурсного відбору повинен надати такі документи:

2.1. Сертифікат на встановлення проточних датчиків;

2.2. Якщо Учасник конкурсного відбору не є розробником або імпортером обладнання, він має подати документ на підтвердження права розповсюджувати, встановлювати, налаштовувати, обслуговувати, експлуатувати тощо обладнання (дилерський сертифікат або гарантійний лист виробника чи імпортера);

2.3. Паспорт якості, технічний паспорт або інший аналогічний документ українською мовою від виробника чи їх копії.

 1.  Програмне забезпечення
  1. Програмне забезпечення повинно виконувати такі функції і завдання:
   1. Автоматизоване ведення контролю за об'єктами моніторингу в режимі реального часу, з прив’язкою до контрольних зон, за розташуванням спеціалізованої техніки в поточний момент часу з можливістю відображення стану об'єкта, адреси, швидкості та напрямку руху, з можливістю визначення інтервалу передачі даних на сервер;
   2. Створення та введення в Систему: маршрутів, контрольних зон, планових показників кількості рейсів, їх виконання СТТЗ, графіків проведення чергових ТО, плану виконання поставлених завдань (кількість пройдених маршрутів, піднятих контейнерів, тощо);
   3. Відображення історії пройденого шляху (треку) одного або декількох СТТЗ різними кольорами за обраний проміжок часу, із зазначенням: місць зупинок, адреси, швидкості у конкретній точці;
   4. Створення профілів зон для контролю часу та терміну відвідування;
   5. Он-лайн контроль за дотриманням графіку руху СТТЗ з відображенням відхилень від графіків руху СТТЗ з цифровим та кольоровим позначенням;
   6. Створення системи планування роботи рухомого складу та водіїв на транспорті (в т.ч. у вихідні та святкові дні);
   7. Наявність інтерфейсу (API) для інтегрування та обміну інформацією з обліковими системами. Можливість змінювати свій API для потреб замовника. Можливість передавати дані на зовнішній FTP сервер. API має включати передачу даних не рідше 2 раз в хвилину: координати, адресу, рівень палива, дані додаткових механізмів абсолютні або змінні. По запиту на сервер Виконавця отримувати розраховані звітні дані за попередній день по об’єктам: пробіг, витрати палива за день, кількість відпрацьованих мотогодин. Критичні події: злив, перевищення, "невідповідність між план/фактом " передавати на вказаний - Е-mail в On-line режимі.
   8. Наявність в Системи інтерфейсу API для масштабування і підключення додаткових модулів і програм і інтеграції в Систему Розумне місто.
   9. Наявність «кабінету адміністратора», де оператор замовника може самостійно переглянути встановлене обладнання з маркуванням, поставити його на паузу (призупинити обслуговування Виконавцем),  створити запит до Надавача GPS послуг про надання історії його реагування, для контролю якості роботи оператора і час реакції Виконавця.

 

  1. Можливість адміністратору самостійно створювати обмеження доступу, налаштовувати "критичні події", при яких приходить повідомлення Е-mail визначеним особам.
   1. WEB-доступ до Системи як з ПК так і з телефону, і планшетів. Можливість обмежено вносити завдання в програму користувачами різних рівнів, внесення заявок в систему під власним доступом, та перевірки оператором їх виконання.
   2. Забезпечення можливості підключення спеціалізованого обладнання для виконання різних завдань (забезпечення водія можливістю двостороннього голосового зв'язку з диспетчером, забезпечення можливості підключення датчиків контролю витрати та рівня пального, забезпечення можливості підключення датчиків виконання робіт, забезпечення можливості підключення датчиків роботи двигуна, тощо);
   3. Система має виконувати протоколювання наступних дій користувачів:
    1. Протоколювання роботи користувачів системи:
    2. Спроба логіну до системи;
    3. Створення профілю користувача системи;
    4. Зміна профілю користувача
   4. Автоматичне формування звітів план/факт виконання завдань;
   5. Створення звіту-аналізу причин порушення рейсів та графіків;
   6. Формування звіту план/факт вивантаження сміття з визначеної кількості сміттєвих баків в визначеній зоні;
   7. Формування маршрутного листа і отримання звітності по ньому;
   8. Відображення інформації про рух СТТЗ з фільтром по підприємствам та або видам техніки за допомогою WEB браузера і бути адаптована під мобільні браузери;
   9. Підключення «Тривожної кнопки» для оповіщення диспетчера про виникнення позаштатних ситуацій;
   10. Оперативне відображення тривожних повідомлень, факт спрацьовування «Тривожної кнопки», датчиків, критичних подій та ін., а також фіксація та відображення на треку місця і часу виникнення тривожних повідомлень;
   11. Можливість налаштування кольору треку під час виконання треку On-line та в історії треку;
   12. Наявність програмного забезпечення для мобільних пристроїв з ОС Android для можливості використання мобільних пристроїв як пристроїв On-line спостереження у Системі та можливістю формування звітів по даним переданими мобільними пристроями у Системі;
   13. Автоматичне формування звітів за визначений час та відправлення на визначені електронні адреси;
   14. Наявність “конструктору звітів” - створення та редагування у звітах лише полів та графіків, що необхідні Оператору.
   15. Можливість підключення зчитувача RFID-карток;
   16. Наявність проточного контролю видачі палива на АЗС блоці
   17. Інтеграція файлів, наданих з АЗС (WOG, Окко, Брамс, УкрНафта чи інші) в Систему. Формування комбінованого звіт-аналізу фактичних та розрахункових заправок та витрат пального.
   18. Можливість внесення даних з чеків, у випадку використання зовнішніх АЗС;
   19. Формування звітів витраченого пального на 100 км та на мотогодину в графічній та табличній формі;
   20. можливість інтеграції в облікову систему 1С та аналогічних систем;
   21. можливість формування табелю обліку робочого часу бригади;
   22. Використання актуальних карт та систематичне їх оновлення.
   23. Мовою інтерфейсу має бути державна.
 1. Кваліфікаційні критерії до учасників
 1. Учасник конкурсного відбору на підтвердження своєї відповідності та кваліфікації подає наступні документи:
  1. Копія Статуту (для юридичних осіб);
  2. Копія паспорта (Для ФОП);
  3. Копія ІПН (Для ФОП);
  4. Копія витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ;
  5. Копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія витягу з реєстру платників єдиного податку;
  6. Довідка про відсутність заборгованості у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), видана органами державної фіскальної служби, дійсна на момент розкриття конкурсної пропозиції;
  7. Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;
  8. Підтвердження повноважень представника Учасника конкурсу (довіреність, наказ про призначення або витяг із протоколу Зборів засновників, чи належним чином завірена його копія);
  9. Довідка про наявність працівників – фахівців з встановлення обладнання на автомобілі і програмування Системи;
  10. Довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, достатньої для виконання зазначених послуг;
  11. Копії аналогічних договорів про впровадження та надання в користування аналогічної системи диспетчеризації та супутникового моніторингу з мінімальною кількістю обслуговуючої техніки 50 одиниць, Що діяли в період з 2005р. по 2019 р., - не менше двох договорів;
  12. Копії аналогічних договорів про впровадження проточного контролю видачі палива на АЗС блоці.що діяли в період з 2005р. по 2019 р.;
  13. Копії діючих договорів із картографічними підприємствами про надання послуг на використання On-line карт і адресних баз даних.
  14. Відгуки від установ, підприємств організацій з оцінкою виконання Учасником конкурсу аналогічних договорів.
  15. Поетапний план щодо впровадження та надання в користування Системи, у тому числі поставки та монтажу технічних засобів, програмного забезпечення, забезпечення віддаленого контролю за транспортними засобами, одержання статистичних та звітних даних та інше.
 2. Копії дозвільної, ліцензійної та правовстановлюючої документації Учасника конкурсу.
 3. Учасник конкурсного відбору завіряє копії документів власним підписом або підписом представника та печаткою (у разі наявності).
 4. Учасник конкурсного відбору повинен мати фахівців із досвідом роботи з технічного обслуговування обладнання GPS у м. Хмельницькому на постійній основі чи залучених на підставі договору, (надати підтверджуючі документи).
 5. Учасник конкурсного відбору повинен мати фахівців з програмування які мають відповідні знання і досвід з розробки систем супутникового моніторингу на постійній основі чи залучених на підставі цивільно правових угод, (надати підтверджуючі документи)..
 6. Учасник конкурсного відбору повинен продемонструвати відповідність пропонованого програмного забезпечення та навігаційного обладнання всім вказаним вимогам.
 1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

Учасники конкурсу повинні надати в складі конкурсної пропозицій документи, які підтверджують відповідність конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу (документально підтверджена інформація про відповідність кваліфікаційним вимогам).

 1. Внесення змін або відкликання конкурсної пропозиції учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.

Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані організатором конкурсу до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Подання та розкриття конкурсних пропозицій

Спосіб, місце початок та кінець строку подання конкурсних пропозицій:

 

 

 

спосіб подання конкурсних пропозицій

 

 

початок строку подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Подання конкурсних пропозицій починається з дня опублікування оголошення в газеті «Проскурів».

місце подання конкурсних пропозицій

29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, каб. 207

 

 

 

 

кінець строку подання конкурсних пропозицій (дата, час)

Дата: 21.03.2019 року

 

 

 

Час: 15.00

 

 

 

 

 

Конкурсні пропозиції, отримані організатором конкурсу після закінчення строку їх подання не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

 

 

На письмовий запит учасника Конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

 

дата та час розкриття конкурсних пропозицій

Дата: 22.03.2019 року

Час:15.00

 

29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, актовий зал.

 

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться на наступний день після закінчення строку їх подання у місці та в час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

 

 

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди чи його неприбуття.

 

 

Повноваження представника учасника підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю із зазначенням зразка підпису представника учасника або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій, засвідчені згідно законодавства.

 

 

 

 

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, який містить фотографію представника учасника.

 

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника.

 

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій, який складається в день розкриття пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами конкурсної комісії, які присутні на розкритті, та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій.

 

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним вимогам і вимогам конкурсної документації, та не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

Переможцем конкурсу визначається учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна документація якого визначена найкращою за результатами оцінки.

Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця

Критерії оцінювання конкурсних пропозицій:

 1. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:
  1. Первинний критерій – цінова пропозиція, складається із суми вартості обладнання з монтажем та вартості річного обслуговування Системи.

Кращий варіант – найнижча цінова пропозиція.

  1. Вторинний критерій – строк гарантійного обслуговування.

Кращий варіант – найбільший гарантійний термін.

 1. Переможцем конкурсу визначається його учасник, який запропонував найнижчу сумарну вартість на продаж та монтаж обладнання та обслуговування Системи протягом року.

Якщо найнижчу цінову пропозицію запропонували одразу декілька учасників, переможцем визначається той із них, який запропонував найбільший гарантійний термін

 

1. Відхилення конкурсних пропозицій

Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію у таких випадках:

- учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим організатором конкурсу;

- конкурсна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації;

- встановлено факт подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Учасник, конкурсна пропозиція якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

2.Визнання

конкурсу таким, що не відбувся

Конкурсна комісія має право визнати конкурс таким, що не відбувся, у разі:

1.відсутності конкурсних пропозицій;

2.відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав:

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи - учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу;

- встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення;

Повідомлення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, надсилається конкурсною комісією усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття нею відповідного рішення.

У випадку відміни конкурсу організатор протягом десяти календарних днів організовує підготовку нового конкурсу.

3.Результати конкурсу

Переможцем конкурсу визначається його учасник, який запропонував найнижчу сумарну вартість на продаж та монтаж обладнання та обслуговування Системи протягом року.

Якщо найнижчу цінову пропозицію запропонували одразу декілька учасників, переможцем визначається той із них, який запропонував найбільший гарантійний термін

Рішення про визначення переможця приймається конкурсною комісією не пізніше 15 календарних днів з моменту розкриття пропозицій і подається на затвердження виконавчому комітету Хмельницької міської ради.

Переможець конкурсу оголошується на засіданні комісії, на яке запрошуються всі учасники конкурсу.

У разі, якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.

      

 

 

Підписаний протокол засідання конкурсної комісії є підставою для прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про визначення переможця.

Укладання договору

 1. Терміни укладання договору

Протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради про затвердження протоколу конкурсної комісії та визначення переможця конкурсу останній укладає договори  з відповідними комунальними підприємствами поставки обладнання, та надання послуг.

      Якщо переможець конкурсу протягом встановленого періоду не уклав договори із комунальними підприємствами, зазначеними у конкурсній документації, не з вини комунальних підприємств, чи організатора конкурсу, або протягом встановленого договорами терміну не виконав договірні зобов’язання, він втрачає право надавати послуги із впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства в м. Хмельницькому, а укладені договори розриваються в односторонньому порядку, без застосування штрафних санкцій до замовника. Договір вважається розірваним з моменту вручення повідомлення про розірвання

 

До цієї конкурсної документації додається:

Заява на участь у конкурсі (Додаток № 1)

Форма «Цінова пропозиція» (Додаток № 2)

Проект договору поставки (Додаток №3)

Проект договору про надання  послуг (Додаток №4)

 

Учасник може надати додаткову інформацію, яку вважає за необхідне, або скласти зазначені додатки у довільній формі з обов’язковим наданням інформації, яка зазначена в наведених додатках.

     

Керуючий справами виконавчого комітету                                                       Ю. Сабій

Начальник управління житлово-комунального

 господарства                                                                                                          В. Новачок

Додаток № 1

до конкурсної документації

Голові конкурсної комісії

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові __________________________________

___________________________________

(посада, назва підприємства, прізвище, ім’я, по батькові учасника конкурсу)

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства в м. Хмельницькому

І. Загальні дані

Повне найменування підприємства (організації)

                                       
                                       
                                       

Скорочене найменування підприємства (організації)

                                       

Ідентифікаційний код підприємства (організації)

                   

Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства (організації)

                                       
                                       

Телефон Факс

                                       

Мобільний телефон Контактна особа

                                               

ІІ. Місцезнаходження підприємства (організації)

Область Поштовий індекс

                                               

Місто (село)

                                               

Вулиця

                                               

Будинок Квартира (офіс)

                                               

ІІІ. Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок

                                     

у

                           

МФО

             
                                                           

Заява подана «_____»____________20___р.

______________ М.П. ________________________

(підпис заявника) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток №2

до конкурсної документації

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

ФОРМА " ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(подається Учасником на фірмовому бланку)

 

«Пропозиція № _______ від ____ 2019 року»

Ми, (назва Учасника) __________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі з відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства в м. Хмельницькому відповідно до вимог, що запропоновані Замовником .

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання пропозиції, договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах:

 1. Повне найменування Учасника _______________________________________________
 2. Адреса (юридична та фактична) _______________________________________________
 3. Телефон/факс _______________________________________________________________
 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _______________________________________
 5. Код ЄДРПОУ ______________________________________________________________
 6. Форма власності та юридичний статус учасника; назва та адреса головного підприємства учасника, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація _______________
 7. Банківські реквізити ___________________________________________________________
 8. Коротка довідка про діяльність _________________________________________________
 9. Ціна пропозиції (загальна ціна договору про закупівлю) становить

Цифрами ________________________________________________________________________

Літерами  _________________________________________________________________________

 1. Умови оплати: _____________
 2. Строк поставки товару: до ___________
 3. Країна походження та виробник товару :_____________
 4. Умови поставки :________________
 5. Пропозиція щодо предмету закупівлі - Таблиця 1, Таблиця 2
 6. Гарантійний термін - Таблиця 3
 7. Рік виготовлення

Таблиця 1

Державний номер

Тип

Марка/модель

Тип пального

Встановлений трекер

Запропонований трекер

Вартість трекера, Грн.

Встановлений Датчик рівня пального ДРП

Запропонований ДРП

Вартість ДРП, Грн.

Встановлений  Витратомір

Запропонований  Витратомір

Вартість  Витратомірн. Двосторон. комплекту , грн

Вартість підключення до штатного датчика з таруванням

Вартість річного обслуговування, Грн./рік

Підприємство

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

легковий

ВАЗ

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Парки і сквери міста Хмельницького»

2

28062 ВХ

трактор

МТЗ 80

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Парки і сквери міста Хмельницького»

3

ВХ7109АХ

аварійна

ГАЗ -66

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

4

ВХ7108АХ

Бортовий

ЗіЛ 130

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

5

ВХ7110АХ

асенізатор

ГАЗ-53

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

6

ВХ0113ВО

самоскид

ЗіЛ 130

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

7

ВХ7106АХ

аварійна

ГАЗель

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

8

ВХ7105АХ

аварійна

УАЗ 2206

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

9

ВХ5218АО

легковий

Cherry Amulet

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

10

ВХ6490АХ

аварійна

ГАЗ -53

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

11

ВХ4794АО

аварійна

JAC-10-20

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

12

03176 ЕР

екскаватор

ЕО-2621

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

13

034 42 ЕР

екскаватор

ЕО-2621

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

14

ВХ7102АХ

автокран

ЗіЛ 133 ГЯ

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

15

29 073 ВХ

екскаватор

ЕО-2621

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Південно-Західні тепломережі»

16

ВХ0996СВ

Легковий

ДЕО Ланос

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

17

ВХ6916ВХ

Легковий

ВАЗ 21099

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

18

ВХ4347АЕ

пасажирський

Газ 2307

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

19

ВХ3219АА

Бортовий

ГАЗ 3307

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

20

ВХ3215АА

Бортовий

ГАЗ-3307

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

21

01701ХІ

Легковий

ЗАЗ 11022

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

22

ВХ3218АА

Самоскид

ЗИЛ  ММЗ

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

23

ВХ3217АА

Автокран

КС-3575А

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

24

ЕР00502

Трактор

ЕО 2621

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

25

ЕР 03150

Екскаватор

ЕО 4321 Б

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

26

ВХ3220АА

Самоскид

Камаз 5320

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

27

ВХ3221АА

Самоскид

Камаз 5410

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

28

ВХ3216АА

Самоскид

Краз-256Д

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

29

09702ХМ

Самоскид

МАЗ 500

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

30

16334ЕР

Трактор

МТЗ-82

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

31

00554ЕР

Трактор

ЮМЗ-6

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

32

б/н 1

Грейдер

Грейдер

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

33

ЕР15690

Екскаватор

Борекс-2201

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

34

б/н 2

Каток дорожній

НАММ модель НD 12VV

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

35

16345ЕР

Трактор

ДТ-75

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

36

ВХ1488ВВ

Бортовий

ЗмЛ 4331

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП «Хмельницькбудзамовник»

37

ВХ 7463 ВС

Автобус

ЛАЗ 695

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

38

б/н 15

Каток

ДУ54М

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

39

ВХ 5895АА

кунг

ГАЗ-66

бензин

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

40

ВХ 4400АА

Легковий

ГАЗ 2410

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

41

ВХ 6804 ВС

Легковий

ГАЗ 2410

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

42

ВХ 7773 АІ

Легковий

ГАЗ 3110

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

43

ВХ 2110АА

Міні автобус

УАЗ 452

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

44

ВА 9236АМ

Міні автобус

ГАЗ 32213

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

45

ВА 9295АМ

Міні автобус

ГАЗ 32213

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

46

б/н 20

Мотокаток

ДУ 455

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

47

б/н 21

Мотокаток

ДУ 455

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

48

ВХ 6897ВС

Піскорозкидач

ЗІЛ-4314 КО

газ

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

49

ВХ 5988ВС

КО-703

ЗІЛ -491610

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

50

ВХ 6856ВС

КО-413

ЗІЛ-491610

бензин

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

51

ВХ 6831ВС

КО-413

ЗІЛ-491610

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

52

ВХ 6853ВС

КО-002

ЗІЛ-491610

бензин

Teltonika FMB125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

53

ВХ 6818ВС

самоскид

ГАЗ-53

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

54

ВХ 6898ВС

самоскид

САЗ-53

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

55

ВХ 6303АА

самоскид

МММ 555

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

56

ВХ 5896АА

самоскид

МММ 555

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

57

ВХ 5897АА

самоскид

МММ 555

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

58

ВХ 6302АА

самоскид

МММ 4502

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

59

ВХ 5898 АА

самоскид

МММ 4502

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

60

ВХ 5899АА

самоскид

МММ 555

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

61

ВХ 6301АА

самоскид

МММ 555

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

62

ВХ 2009 АА

Легковий

ЗАЗ

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

63

ВХ 2100 АІ

Легковий

ГАЗ 3110

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

64

25-017 ВХ

Машина снігоочисна

ФРС-200 М11

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

65

ВХ 3658

Автогрейдер

А-140

дизель

Teltonika FMB125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

66

00-561 ЕР

Автогрейдер

ДЗ-143

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

67

00-526 ЕР

Автогрейдер

ДЗ-143

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

68

00-559 ЕР

Автогрейдер

ДЗ-180

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

69

00-604 ЕР

Автогрейдер

ДЗ-143

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

70

ВХ 6311 АА

промивочна

КО-512 КАМАЗ

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

71

ВХ 9876 ВТ

Спец авто

МАЗ-5340

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ+)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

72

ВХ 9769ВТ

Спец авто

МАЗ-5340

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ+)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

73

ВХ 5034ВН

Спец авто

МАЗ-5357

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

74

ВХ 1497ВМ

Спец авто

МАЗ-5358

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

75

ВХ 1498ВМ

Спец авто

МАЗ-5359

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

76

ВХ 4500 СЕ

Маніпулятор

IYECO Daiy60

дизель

Teltonika FMB125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

77

б/н 11

Спец авто

Д15-06

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

78

б/н 12

Спец авто

ДС136

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

79

б/н 13

Спец авто

ДС195

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

80

02-035 ЕР

Ресайклер Багела

BA 400

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

81

б/н 14

Бульдозер

Т-150

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

82

ВХ 6836ВС

бортовий

ЗІЛ-130

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

83

ВХ 6835ВС

бортовий

ЗІЛ-130

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

84

124-40 ЕР

Екскаватор

ЕО2621

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

85

194-05 ВХ

Екскаватор

ЕК-14

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

86

035-05 ЕР

Екскаватор

ЕО 3122

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

87

03-501 ЕР

Екскаватор

ЕО3323

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

88

28692 ВХ

Каток

Hamm HD70

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

89

б/н 16

Компресор

1 ФА

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

90

б/н 17

Компресор

ПСК 525

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

91

б/н 18

Компресор

ПСК 525

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

92

б/н 19

Компресор

компресор

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

93

ВХ 5009ВХ

Маш.дор.комб

МАЗ 555 03

дизель

Teltonika FMB125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

94

б/н 22

Мотокаток

ДУ 47-Б

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

95

б/н 23

Мотокаток

ДУ 47-В

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

96

03884 ЕР

Навантажувач

ПЕА1А

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

97

ВХ 3108АМ

Підм приб маш

МАЗ 537011

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ+) + ДУТ

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ДУТ

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

98

ВХ 4743

Підм приб маш

МАЗ537011

дизель

Teltonika FMB125+ДУТ

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ДУТ

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

99

б/н 25

Підм приб маш

SCHMIDT 200

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

100

28691 ВХ

Ресайклер Багела

BA 7000 F

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

101

б/н 28

Спец авто

машина

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

102

ВХ 6834ВС

Спец авто

КРАЗ 365

дизель

Teltonika FM1125(ДМ+) + ДУТ

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ДУТ

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

103

ВХ 6833ВС

Спец авто

КРАЗ 365

дизель

Teltonika FM1125(ДМ+) + ДУ-02

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ДУ-02

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

104

ВХ 6305АА

самоскид

КАМАЗ

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

105

ВХ 6304АА

самоскид

КАМАЗ

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

106

ВХ 6817ВС

самоскид

ЗІЛ  МММ 554

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

107

ВХ 5996ВС

самоскид

КАМАЗ 5511

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

108

ВХ 7464ВС

самоскид

КРАЗ 6510

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

109

036-17 ЕР

Снігоочищувач

КО707

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

110

048-99 ВХ

Трактор

МТЗ-82

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

111

012439 ЕР

Трактор

МТЗ-5

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

112

124-42 ЕР

Трактор

МТЗ-80

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

113

005-58 ЕР

Трактор

Т-150

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

114

17-158 ВХ

Трактор

Т-16

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

115

124-38 ЕР

Трактор

Т-40

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

116

04963 ЕР

Фреза дорожня 

Wirqen  ДС-500

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

117

28860 ВХ

Фреза дорожня

Wirqen W50

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

118

23910 ВХ

Фреза дорожня

Wirqen W50

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

119

ВХ 0773ВС

Фургон

Fiat Doblo

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП по БРЕД

120

00-644 ЕР

Трактор

МОК Т-25

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

121

б/н 3

Мотокаток 

ДУ-50

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

122

16336 ЕР

МТЗ-82 фреза

трактор

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

123

036-19 ЕР

Автогрейдер

ДЗ-180

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

124

б/н 10

Спецтранспорт

Vogele

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

125

ВХ 6312 АА

Бітумовз

КАМАЗ 53213

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

126

29939 ВХ

Каток

HANN HD10

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

127

039-22 ВХ

Трактор

МТЗ 82

дизель

Teltonika FM1125(ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

128

29-951 ВХ

Машина прибиральна

МУ320М Lamdordihi

дизель

Teltonika FM1125(ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

129

29-952 ВХ

Машина прибиральна

МУ320М Lamdordihi

дизель

Teltonika FM1125(ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

130

25-019 ВХ

Машина снігоочисна

ФРС-200 М11

дизель

Teltonika FMB125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

131

194-18 ВХ

Трактор

МОК188

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

132

б/н 24

Мотокаток

ДУ 98

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

133

048-97 ВХ

Навантажувач

МТЗ 82-ПГБ1,0

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

134

24-319 ВХ

Навантажувач

Амкадор- 352

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

135

б/н 27

Причіп

Брод-Вей

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

136

ВХ 0149 ВО

самоскид

МАЗ-555

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

137

035-03ЕР

Снігонавантажувач

КО206

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

138

036-16 ЕР

Снігоочищувач

КО707

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

139

124-41 ЕР

Трактор

МТЗ-80

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

140

036-15 ЕР

Трактор

МТЗ-80

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

141

038-87 ЕР

Трактор

МТЗ-80

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

142

049-64 ЕР

Трактор

МТЗ-82

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

143

058-88 ЕР

Трактор

МТЗ-82

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

144

036-14 ЕР

Трактор

Т-150

дизель

Teltonika FM1125 (ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

145

038-86 ЕР

Трактор

Т-150

дизель

Teltonika FM1125(ДМ-)

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП по БРЕД

146

ВХ9867АВ

Автопідйомник

АГП ЗІЛ 130

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

147

ВХ3703ВХ

бортовий

ГАЗ 330332

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

148

ВХ4681ВН

Легковий

Renault Clio

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

149

ВХ1180АР

Легковий

ВАЗ 21063

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

150

ВХ8869АХ

Позашляховик

УАЗ 469

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

151

ВХ3551АМ

Мікроавтобус

ГаЗ 322132

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

152

ВХ9863АВ

Самоскид

ЗІЛ ММЗ

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

153

ВХ9862АВ

Фургон

ГАЗ 5201

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

154

ВХ9860АВ

Цистерна

ЗІЛ 431412

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

155

ВХ9864АВ

Цистерна

ЗІЛ 431412

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

156

ВХ4675ВВ

Легковий

ГАЗ 3110

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

157

ВХ4728АТ

Автопідйомник

КАМАЗ 43253

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

158

ВХ7958ВО

Автопідйомник

ГАЗ 3309

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

159

27903ВХ

Екскаватор навантажувач

ПЕА-1Н Карпатець

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

160

00539ЕР

Екскаватор навантажувач

ПЕА-1Н Карпатець

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

161

03217ВХ

Навантажувач фронтальний

МТЗ-82.1.26

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

162

ВХ3219СА

Поливомийна машина

МАЗ-5340с2

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

163

00543ЕР

Трактор

МТЗ-82

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

164

26125ВХ

Трактор

Білорус - 82.1

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

165

03151ЕР

Трактор з плугощітковим обладнанням

МТЗ-82

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

КП По Зеленому Будівництву

166

ВХ6397ВМ

пасажирський

ГАЗ 2705

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МК АТП ЖКГ

167

ВХ1466АК

пасажирський

ГАЗ 2705

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МК АТП ЖКГ

168

ВХ3986АІ

Легковий

ЗАЗ 110307

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МК АТП ЖКГ

169

 

Легковий

ВАЗ 21063

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП – ринок «Ранковий»

170

31550 ВХ

Уборочная машина

Schmidt Swingo 200

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП – ринок «Ранковий»

171

С 05074 ХМ

аварійна

ЗіЛ 130

бензин

GV320+pwr

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

172

1368 ХМА

Мотоцикл

Дніпро

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

173

28-90 ХМР

вантажний

Іж 2715

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

174

79-41ХМО

Автокран

ЗІЛ 133

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

175

10-81ХМО

Автокран

ЗІЛ 133

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

176

3517 ХМП

фургон

ГАЗ 3307

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

177

ВХ0746АК

фургон

ГАЗ 5327

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

178

54-39ХМА

спеціальний

ГАЗ 53

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

179

064-27 ХІ

Легковий

ВАЗ 21099

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

180

33-97 ХМР

фургон

ЗІЛ 130

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

181

002-58 ХМ

Легковий

НІСАН

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

182

ВХ9985ВА

бортовий

ЗІЛ 130

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

183

ВХ0266СА

бортовий

ЗІЛ 130

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

184

ВХ6821ВВ

спеціальний

ЗІЛ 4505

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

185

ВХ0264СА

вантажний

УАЗ 3303-В  

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

186

ВХ1473ВВ

фургон

ЗІЛ 45021

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

187

ВХ7226АК

самоскид

ММЗ 554

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

188

ВХ1472ВВ

фургон

ГАЗ 5327

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

189

055-38 ХМ

Легковий

ЗАЗ 110206/16

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

190

ВХ9165АЄ

бортовий

ЗІЛ 130

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

191

10-23ХМИ

фургон

ЗІЛ 431610

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

192

31-72 ХМР

фургон

ЗІЛ 431610

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

193

055-37 ХМ

Легковий

ЗАЗ 110206/16

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

194

22-02 ХМ

Легковий

ЗАЗ 110206/16

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

195

24-08ХМН

фургон

ГАЗ 53  3307

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

196

ВХ1165ВВ

самоскид

ЗІЛ ММЗ4502

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

197

4581 ХМП

фургон

ЗІЛ 131

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

198

13-87 ХМР

Автокран

ЗІЛ 130

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

199

103-36 ХМ

Цистерна

ГАЗ 53

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

200

ВХ2159СА

Легковий

ВАЗ 21099

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

201

050-73 ХМ

спеціальний

ЗІЛ 431610

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

202

ВХ7030АО

спеціальний

ГАЗ 53

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

203

054-41 ХІ

Легковий

УАЗ 469

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

204

050-75 ХМ

Кунг

ЗІЛ 131

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

205

ВХ9663АІ

бортовий

ЗІЛ 431412 

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

206

01-05 АА

Легковий

Шевроле

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

207

ВХ1192АН

вантажний

ГАЗ 2752

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

208

ВХ8128АІ

Легковий

ВАЗ 21070

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

209

ВХ7290АІ

Вантажний

ЗІЛ 433362

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

210

ВХ9132АК

пасажирський

ГАЗ 2705

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

211

ВХ1020АХ

Легковий

Шевроле Авео

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

212

ВХ9081ВО

Легковий

Nissan Sentra

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

213

ВХ5198ВК

Автобус

ПАЗ 32051 

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

214

ВХ0546МІ

аварійна

ГазЕЛЬ 2752

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

215

ВХ 3791 АХ

аварійна

ГазЕЛЬ 2752

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

216

ВХ8252АК

аварійна

ЗіЛ 130

газ

BI810

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

217

2239 ХМП

вантажний

ЗІЛ 130 І980

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

218

3442 ХМП

спеціальний

ЗІЛ 130 43412

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

219

ВХ6822ВВ

спеціальний

ЗІЛ 130 К 502

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

220

ВХ9984ВА

бортовий

ЗІЛ 130

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

221

ВХ1192ВВ

фургон

ЗІЛ ММЗ

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

222

1078 ХМП

спеціальний

ЗІЛ

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

223

ВХ0265СА

вантажний

УАЗ 3303

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

224

0227 ХМП

промивач

КамАЗ КО

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

225

ВХ9114ВТ

аварійна

ГазЕЛЬ

дизель

BI820+IGN

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ДУ-02

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

226

ВХ6313ВТ

автокран

МАЗ

дизель

BI810+ДУ02

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ДУ-02

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

227

28682 ВХ

екскаватор

JCB

дизель

BI810+ДУТ

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ДУ-02

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

228

30741 ВХ

екскаватор

JCB

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

229

ВХ1089ВТ

Мулосос

МАЗ КО 505

дизель

BI810+1хДУ-02

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ДУ-02

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

230

00-469

Екскаватор

ЕО 432

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

231

00-472

трактор

Т 40 

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

232

ВХ1285АК

самоскид

КАМАЗ 5511

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

233

5493 ХМН

бортовий

КАМАЗ 53213

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

234

ВХ0601МІ

спеціальний

КАМАЗ 53213

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

235

00-462

трактор

Т 150

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

236

00-463

Трактор

МТЗ 80

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

237

б/н 9

навантажувач

Стріла

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

238

00-473

Екскаватор

ЕО 2621

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

239

00-460

Екскаватор

ЕО 2621

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

240

00-537

Трактор

ЮМЗ 6

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

241

00-538

Трактор

ЮМЗ 6

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

242

03-997

Екскаватор

ЕО 3323

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

243

00-514

Екскаватор

ЕО 2629

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

244

ВХ4716АТ

Вантажний

КРАЗ 256 Б-1

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

245

ВХ4232АО

Вантажний

JAC 1020 KR

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

246

ВХ1629АР

Вантажний

JAC 1020 KR

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

247

ВХ9956АО

Вантажний

JAC 1020 KR

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

248

03-620

Екскаватор

БОРЕКС 2201

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

249

16-332

Екскаватор

ЕО 2201

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

250

03-212

Екскаватор

ЕК 12

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

251

ВХ9954АО

фургон

JAC 1020 KR

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

252

ВХ0688АТ

фургон

JAC 1020 KR

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

253

ВХ0690АТ

фургон

JAC 1020 KR

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

254

ВХ0689АТ

фургон

JAC 1020 KR

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

255

ВХ9238ВА

аварійний

ТАТА

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

256

149-42 ВА

Екскаватор

БОРЕКС 2201

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

257

драглай

Екскаватор

ЕО 32011

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

258

ВХ3142ВК

Легковий

CITROEN BERLINGO

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

259

ВХ1968АХ

самоскид

КрАз-7511С4

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

260

ВХ4866ВТ

аварійний

МАЗ -4571

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

261

307-41 ВХ

Екскаватор

JCB 3CX

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

262

03-996ЄР

Бульдозер

ДТ-75

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницькводоканал»

263

ВХ6375ВТ

Легковий

Nissan Sentra

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

264

ВХ6621ВІ

пасажирський

УАЗ-39095

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

265

ВХ6620ВІ

пасажирський

УАЗ-39095

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

266

ВХ7027АТ

спеціальний

КС 2571 А 1

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

267

505-98ХМ

спеціальний

ВАЗ 21213

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

268

8533 ХМЛ

спеціальний

ГАЗ 53-12

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

269

ВХ0133ВВ

пасажирський

УАЗ-39095

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

270

ВХ0158АС

спеціальний

ВАЗ 21070

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

271

ВХ3907ВС

вантажний

ГАЗ 3307

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

272

ВХ5046АХ

пасажирський

ГАЗ 2705

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

273

ВХ9790АА

спеціальний

ГАЗ 2705-34

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

274

ВХ7812АМ

Легковий

ГАЗ 3111

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

275

3316 ХМР

Бортовий

ГАЗ 53

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

276

2999 ХМО

спеціальний

ГАЗ 53А

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

277

ВХ8923 АІ

Фургон

ГАЗ 66

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

278

ВХ4235ВА

Бортовий

ГАЗ 33023-414

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

279

ВХ8922АІ

Бортовий

ГАЗ 53

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

280

1683 ХМР

Бортовий

ГАЗ 53

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

281

3318 ХМР

Бортовий

ЗІЛ 130

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

282

3319 ХМР

спеціальний

ЗІЛ 130

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

283

ВХ0313АЕ

Легковий

ЗАЗ 110247

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

284

ВХ0132ВВ

Пікап

ЗАЗ 1105

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

285

ВХ0263МІ

Пікап

ІЖ 27175-036

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

286

ВХ0264МІ

Пікап

ІЖ 27175-90

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

287

ВХ7076АО

Пікап

ІЖ 27175

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

288

ВХ9011АО

Пікап

ІЖ 27175

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

289

ВХ0312АЕ

Пікап

ІЖ 271-790

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

290

ВХ8924АІ

пасажирський

ІЖ 27175

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

291

ВХ3951ВА

Самоскид

ЗІЛ ММЗ 4502

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

292

ВХ0579МІ

Самоскид

ЗІЛ ММЗ 4502

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

293

ВХ7802ВВ

Самоскид

ЗІЛ ММЗ 4502

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

294

ВХ9209ВА

Самоскид

ЗІЛ ММЗ 4502

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

295

ВХ0267МІ

Пікап

ЗАЗ 1105

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

296

ВХ6898АХ

спеціальний

УАЗ 31514

бензин

ВІ 868

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

297

ВХ4534АК

Бортовий

УАЗ 33039

бензин

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

298

ВХ3569АТ

Легковий

УАЗ 469

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

299

ВХ6107ВЕ

Пікап

УАЗ 39095

бензин

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

300

ВХ6108ВЕ

пасажирський

УАЗ 39095

бензин

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

301

ВХ0716ВЕ

пасажирський

УАЗ 39095

бензин

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

302

б/н

спеціальний

Л-4014

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

303

ВХ9645ВК

Автопідйомник

ГАЗ-3309 АР-18

бензин

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

304

ВХ6374ВТ

автокран

МАЗ

дизель

ВІ 820

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ДУ

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

305

30093ВХ

навантажувач

BobCat TL35.70

дизель

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

306

ВХ6247ВТ

Лісовоз

МАЗ -6317Х9

дизель

ВІ 820

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ДУ

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

307

ВХ2526СА

тягач

DAF CF 85.460

дизель

ВІ 820

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ДУ

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

308

32150ВХ

спеціальний

JCB 3CX

дизель

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

309

25018ВХ

спеціальний

ЕК-12-00

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

310

ВХ6110ВІ

фургон

Ford Transit

дизель

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

311

ВХ5751ВТ

вантажний

МАЗ

дизель

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

312

28608ВХ

спеціальний

БОРЕКС 2206

дизель

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

313

ВХ2572АО

Автокран

КТА-18.01 на шасі МАЗ

дизель

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

314

00550 ЕР

спеціальний

ЕО 2629

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

315

00525ЕР

спеціальний

БОРЕКС 2102

дизель

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

316

04895 ЕР

спеціальний

АТЕК-999  EF

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

317

24610ВХ

спеціальний

БОРЕКС 2101

дизель

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

318

00474 ЕР

спеціальний

ЕО 2629

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

319

03624ЕР

спеціальний

ЭО-3106

дизель

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

320

00548 ЕР

спеціальний

Т 40

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

321

00547 ЕР

спеціальний

ЮМЗ 6

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

322

ВХ9477ВІ

самоскид

МАЗ-650108

дизель

Teltonika FM1122

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

323

ВХ2967ВС

цистерна

ЗіЛ 130

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

324

ВХ2137АЕ

Легковий

ЗАЗ 1102

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

325

ВХ6262ВС

Легковий

Lancer

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

326

ВХ9718АК

пасажирський

ГАЗ 2705

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

327

ВХ1616ВС

пасажирський

ГАЗ 2705

бензин

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

328

ВХ2583АС

самоскид

ГАЗ 53/14

бензин

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

329

ВХ 2582АС

самоскид

ГАЗ 53.А

бензин

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

330

ВХ1613ВС

самоскид

ЗіЛ 130

бензин

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

331

ВХ 4236 ВА

Катафалк

Dodge

бензин

Teltonika FMB125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

332

ВХ9293ВС

пасажирський

Hyundai H100

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

333

ВХ30110

трактор

ЕЛЕКС 8201

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

LS04 мех

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

334

ВХ0429ВТ

пасажирський

FORD Transit

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

335

048-90 ВХ

трактор

МТЗ 82.1

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

336

26-285 ВХ

трактор

МТЗ 82.1

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

LS04 мех

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

337

ВХ7489АН

автобус

ПАЗ 42-34

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

338

00420 ХМ

Легковий

ВАЗ 2105

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

УМК «Дубове»

339

ВХ6432ВВ

Легковий

ВАЗ 21099

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

УМК «Дубове»

340

ВХ1154ВС

Вантажний

САЗ 3501

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

УМК «Дубове»

341

03939 ЕР

Трактор

Т 25

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Дубове»

342

03905 ВХ

Трактор

МУНП МТЗ 82.1

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Дубове»

343

26056 ВХ

Трактор

МТЗ 82.1

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Дубове»

344

29504ВХ

Трактор

Білорус 320.4

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Дубове»

345

ВХ7441ВЕ

Легковий

ВАЗ 21063

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

УМК «Озерна»

346

ВХ0789АС

Вантажопасажирський

ГАЗ 2705

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

УМК «Озерна»

347

00583 ЕР

Екскаватор

ЮМЗ Е 2627

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Озерна»

348

03907 ВХ

Трактор МУНП

МТЗ 82.1.26

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Озерна»

349

29636 ВХ

Трактор

Білорус 320.4

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Озерна»

350

039 25 ВХ

трактор

МТЗ 82

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Південно-Західна»

351

039 23 ВХ

трактор

МТЗ 82

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Південно-Західна»

352

25 960 ВХ

трактор

МТЗ 82

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Проскурівська»

353

29 899 ВХ

трактор

Білорус 320.4

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Проскурівська»

354

ВХ6810СА

спецтехніка

С320.12-01

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

УМК «Центральна»»

355

ВХ7281АН

Легковий

ВАЗ 21099

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

УМК «Центральна»»

356

0213 ХМП

вантажний

ГАЗ 53-Б

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

УМК «Центральна»»

357

094 07 ВХ

трактор

МТЗ 82

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Центральна»»

358

315 60 ВХ

трактор

МТЗ 82

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Центральна»»

359

26 597 ВХ

трактор

ЮМЗ-6

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

УМК «Центральна»»

360

ВХ 0012ВТ

Легковий

ЗАЗ-DAEWOO

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Міськсвітло»

361

12997 ХМ

Автовишка

ГАЗ 53А

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Міськсвітло»

362

12999 ХМ

Автокран

ЗИЛ 130

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Міськсвітло»

363

13000 ХМ

Вантажний

ГАЗ 53

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Міськсвітло»

364

ВХ0493ВС

Автовишка

ГАЗ 3307

бензин

Teltonika FM1120

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Міськсвітло»

365

ВХ2296ВО

Автовишка

ГаЗ 3307

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Міськсвітло»

366

ВХ6047ВО

Автовишка

ГаЗ 3307

бензин

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Міськсвітло»

367

ВХ8621АМ

пасажирський

ГаЗ 32213

бензин

Teltonika FMB920+

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Міськсвітло»

368

28545ВХ

Трактор бурова

БКМ-2МТ

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Міськсвітло»

369

транзит

Автокран

МАЗ 6312

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Міськсвітло»

370

ВХ2570СА

Автовишка

ГАЗ 3309

дизель

Teltonika FMB920+

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Міськсвітло»

371

ВХ 58-25 АА

Самоскид

ЗІЛ-138

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

372

ВХ 9224 АМ

пасажирський

ГАЗ-2705

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

373

ВХ 54-02 АК

Легковий

ВАЗ-2107

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

374

140-00 ХМ

самоскид

ГАЗ ПМЗ 3501

газ

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

375

ВХ 95-34 АО

самоскид

САЗ 3507

газ

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

376

ВХ 58-59 АА

Асенізатор

ГАЗ КО-503

газ

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

377

ВХ 28-41 АР

Легковий

ВАЗ 21093

газ

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

0

0

0

0

0

заповнює Учасник

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

378

038-76 ЕР

Навантажувач

ПГБ

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

379

119-37 ХМ

самоскид

КАМАЗ-5511

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

380

ВХ 5449

Сміттєвоз

Renault D18

дизель

Teltonika FMA120

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

381

ВХ 13-49 ВТ

Сміттєвоз

МАЗ-534035

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

382

ВХ 44-19 ВО

Сміттєвоз

МАЗ 5337

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

383

ВХ 79-84 ВК

Сміттєвоз

МАЗ 438043

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

384

ВХ 59-26 ВН

Сміттєвоз

МАЗ-533702

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

385

ВХ 64-19 ВК

Сміттєвоз

МАЗ 533702

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

386

ВХ 49-51 ВН

Сміттєвоз

МАЗ 533702

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

387

ВХ 20-35 АХ

Сміттєвоз

МАЗ 533702

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

388

ВХ 20-36 АХ

Сміттєвоз

ЗІЛ 432921

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

389

ВХ 98-68 АК

Сміттєвоз

ЗІЛ 432921

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

390

ВХ 92-35 АМ

Сміттєвоз

ЗІЛ 432921

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

391

ВХ 92-34 АМ

Сміттєвоз

ЗІЛ 432921

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

392

ВХ 92-31АМ

Сміттєвоз

ЗІЛ 432921

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

393

ВХ 98-69 АК

Сміттєвоз

ЗІЛ-433362

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

394

ВХ 64-33 АК

Сміттєвоз

ЗІЛ-432932

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

395

ВХ 56-58 АІ

Сміттєвоз

МАЗ-533702

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

396

ВХ 72-03 АН

Сміттєвоз

МАЗ-533702

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

397

119-88 ХМ

Сміттєвоз

МАЗ-533702

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

398

119-41 ХМ

Сміттєвоз

МБ – 1417

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

399

ВХ 49-68 АА

Сміттєвоз

ЗІЛ-431412

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

400

ВХ 9655 СА

Сміттєвоз

FORD

дизель

Teltonika FMB125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

401

ВХ 73-83 ВС

Асенізатор

КАМАЗ-53215

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

402

00612 ЕР

Навантажувач

ПЕА 1.0

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

403

ВХ 63-21 АА

самоскид

КАМАЗ-53213

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

404

ВХ 20-37 АХ

Сміттєвоз

ЗІЛ 432921 

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

405

113-21 ХМ

Сміттєвоз

 Вольво FL 616

дизель

Teltonika FM1125

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

406

АА9248ТК

Сміттєвоз

FORD  Cargo

дизель

Teltonika FMB920

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

407

АА6506ТР

Сміттєвоз

MB Atego

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

408

АА6945ТН

Сміттєвоз

FORD

дизель

 

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

409

АА9247ТК

Сміттєвоз

FORD  Cargo

дизель

Teltonika FMB920

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

заповнює Учасник

0

заповнює Учасник

ХКП «Спецкомунтранс»

*-Конкурсанти заповнюють пусті клітинки з 7-го по 16-ий стовпчик, окрім 12-го та 13-го стовпчиків;

**- В клітинках у стовпчиках 7, 10, 13 вказується модель запропонованого обладнання;

 

 

 

Таблиця 2

Найменування товару

Кількість, шт.

Ціна за одиницю, Грн.

Вартість

1

Лічильник пального для АЗС

3

 

 

* - Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або паспорті на предмет закупівлі

Таблиця 3

Критерій

Одиниця виміру

Кількість

1

Термін гарантійного обслуговування Системи.

місяців

 

 

­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників, які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

до конкурсної документації

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

      ПОСТАВКИ

 від «___» _________ 2019  року                                                                     м. Хмельницький

 

Замовник, ________________________________, що діє на підставі _______________________________________________________________________, з одного боку, Постачальник, ______________________________________________, що діє на підставі ___________, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. На умовах цього Договору Постачальник зобов’язується поставити та встановити на спеціалізованій техніці та транспортних засобах Замовника комплекти супутникового моніторингу транспортних засобів, контролю палива (надалі за текстом як вони вживаються «Товар»), підключити Товар до програмного забезпечення Постачальника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплачувати такий Товар

1.2. Вимоги до  Товару, що поставляється за даним Договором, а також їх обсяг, перелік і терміни поставки визначаються Графіком поставки та Технічним завданням (Додаток №1, Додаток №2).

1.3. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом договорів оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.4. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших нормативних актів.

 

2. СТРОКИ, КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

 

2.1. Номенклатура, кількість, ціна, умови гарантії, а також строк, місце та умови поставки Товару визначені у Специфікації до даного Договору, яка підписується уповноваженими представниками Сторін, скріплюється печатками Сторін, що є Додатком №3 до цього Договору, його невід’ємною частиною та не може розглядатися окремо від даного Договору (надалі – «Специфікація»).

2.2. Строк поставки та монтажу Товару становить 90 робочих днів з моменту підписання Договору поставки.

2.3. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Державних стандартів та технічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару) і не повинна відрізнятись від зазначеної у конкурсній документації.

2.4. Постачальник несе повну відповідальність за якість Товару у межах гарантійного строку, за умови відсутності заборгованості перед Постачальником. Гарантійні зобов’язання Постачальника на Товар вказуються в гарантійних листах, що передаються Замовнику у супроводі із Товаром, та у Додатку №3 до даного Договору. Гарантійний строк і обсяг гарантійних зобов'язань не можуть бути меншими, ніж 12 місяців. Гарантійні зобов’язання не припиняються одночасно із закінченням терміну дії даного договору.

2.5. Постачальник відповідає перед Замовником за всіма гарантійними випадками, що можуть  виникнути у зв’язку з використанням Товару.

2.6. Гарантія поширюється на Товар за умови дотримання Замовником встановлених вимог і норм експлуатації відповідного Товару та відсутності механічних ушкоджень на ньому, що виникли з вини Замовника.

2.7. У випадку виходу з ладу Товару або виявлення прихованих недоліків протягом гарантійного строку, Постачальник зобов'язаний протягом 14 (Чотирнадцяти) календарних днів з моменту пред'явлення відповідної вимоги Замовником за свій рахунок усунути дефекти Товару, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити Товар, з встановленням на транспортний засіб, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення Замовником  правил експлуатації або зберігання Товару. На час усунення дефектів, протягом одного дня з моменту пред’явлення вимоги, Постачальник зобов’язується встановити аналогічний Товар для тимчасового використання за власні кошти.

2.8. У разі усунення дефектів Товару, на який встановлено гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час, протягом якого Товар не використовувався через дефекти, а при заміні Товару гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни.  У випадку виникнення дефектів в наслідок  порушення Замовником правил експлуатації або зберігання Товару, роботи по усуненню цих дефектів оплачуються Замовником. Демонтаж, транспортування, доставка та монтаж Товару, пов’язаних з виникненням необхідності усунення дефектів або прихованих недоліків  протягом  гарантійного строку, здійснюється за рахунок Постачальника.

  1. Усунення дефектів або прихованих недоліків Замовником проводиться за умови надання листа Постачальнику та його письмової згоди на проведення таких робіт. У разі усунення дефектів або прихованих недоліків Замовником Постачальник зобов'язаний відшкодувати йому пов'язані з цим витрати.

2.10. Ремонт або заміна Товару в період гарантійного строку підтверджується відповідним Актом, складеним та підписаним повноважними представниками та скріпленим печатками Сторін.

3. СУМА ДОГОВОРУ

 

3.1. Ціна Товару визначається в національній валюті України та вказується у Специфікації до цього Договору (Додаток № 3).

3.2. Загальна сума Договору становить _________________ грн. (___________________ гривень).

  1. Всі платежі за Товар здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Продавця.
  2. У разі збільшення офіційного курсу НБУ долару США до гривні на день здійснення Покупцем оплати, у порівнянні з офіційним курсом НБУ долару США до гривні на день підписання даного Договору, суми платежу будуть коригуватись і сплачуватись в гривнях в еквіваленті офіційного курсу долара США на момент оплати.На день підписання даного Договору офіційний курс НБУ долара США до гривні становить ____ гривень за один долар США. У разі зменшення офіційного курсу НБУ долару США, Покупець сплачує суму, що передбачена п. 3.3. даного Договору без коригування.

розрахунок здійснюється згідно формули: Ц1 = Ц0 х К1 : К0, де:

* Див. постанову ВГСУ від 19.01.2017 р. у справі № 904/4782/16.

Ц1 — ціна товару в гривнях, яка підлягає оплаті;

Ц0 — ціна товару в гривнях на дату укладення договору;

К0 — валютний курс станом на дату укладення договору;

К1 — валютний курс станом на робочий день, що передує дню оплати.

 

3.5. Покращення Постачальником якості Товару та Послуг супроводу допускається за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в пункті 3.3 Договору;

3.6. Ціна Договору може бути змінена в бік зменшення за узгодженням Сторін (без зміни кількості (обсягу) та якості Товару, без зміни обсягу та якості Послуг супроводу;

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

4.1. Платежі за даним Договором здійснюються Замовником шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у розділі 13 цього Договору.

4.2. Оплата за договором здійснюється наступним чином:

4.2.1. Розрахунок за поставлений Товар проводиться Замовником, за фактом встановлення Товару/партії Товару на транспортні засоби Замовника на підставі виставленого Замовнику видаткової накладної  протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання Сторонами видаткової накладної на Товар/партії Товару, та акту виконаних робіт на його встановлення.

5. УМОВИ ПОСТАВКИ

 

5.1. Умови поставки, які встановлюються відповідно до Міжнародних правил на умовах DDP «ІНКОТЕРМС-2010», місце, умови та строки поставки, вантажоодержувачі та їх реквізити визначаються в Специфікації до даного Договору.

5.2. Товар за даним Договором може поставлятися та встановлюватися окремими узгодженими частинами/партіями або весь однією поставкою.

5.3. Протягом  10 робочих днів з дня отримання Постачальником Заявки про готовність до виконання Договору (далі – «Заявка») сторони обстежують спеціалізовану техніку Замовника, існуюче на ній аналогічне обладнання (у разі наявності), та погоджують визначений конкурсом перелік техніки та обладнання, яке необхідно встановити для повноцінного функціонування Системи, а також наявність та кількість блоків АЗС пересувних та стаціонарних. При виявлення фактичних відмінностей у визначеному переліку техніки та обладнання, до переліку вносяться відповідні зміни.

  1. Постачальник починає відвантаження Товару/партії Товару Замовнику у строки, передбачені Графіком (Додаток № 4 до цього Договору), в якому визначається відповідальна особа від Замовника та перелік спеціалізованої техніки для встановлення обладнання, але не пізніше терміну, визначених у п. 2.2 Договору.

5.5. Сторони після встановлення Постачальником Товару/партії Товару на транспортні засоби у відповідному місці поставки згідно Додатку № 1 підписують відповідні акти приймання-передачі Товару.

5.6. Датою поставки Товару чи його партії вважається дата встановлення Товару чи його партії на транспортний/і засіб/засоби Замовника, що засвідчується підписанням Сторонами двостороннього акту приймання-передачі Товару чи його партії.

5.7. Прийом Товару/партії Товару Замовником за кількістю здійснюється у відповідності до товарно-супровідних документів та акту приймання-передачі товару згідно Специфікації, за якістю – у відповідності до технічної документації та інших документів, що підтверджують якість Товару/партії Товару.

5.8. Право власності та ризики на Товар чи партію Товару переходять від Постачальника до Замовника в момент підписання Сторонами акту приймання-передачі Товару чи його партії згідно з умовами даного Договору. При цьому, накладні, товарно-транспортні накладні про приймання Товару/партії Товару не є документами, що свідчать про прийом Товару/партії Товару.

5.9. У разі виявлення при прийомі Товару чи його партії відхилень від вимог щодо кількості та/або якості та/або комплектності Замовник повідомляє про це Постачальника. У цьому випадку складається двосторонній акт виявлених недоліків Товару чи його партії, в якому, крім виявлених недоліків, зазначаються строки їх усунення Постачальником. У разі відмови Постачальника від підписання акту, останній вважається підписаним, якщо Постачальник протягом 10 днів з дати його отримання не надав  свої заперечення. Постачальник зобов’язаний усунути недоліки за власний рахунок у строки, зазначені в акті виявлених недоліків Товару чи його партії.

5.10. Під час встановлення Товару Постачальник надає Замовнику на Товар чи на партію Товару наступні документи:

5.10.1. Документи, які підтверджують якість Товару (його партії) (сертифікатом відповідності та/або сертифікатом якості та/або паспортами якості з відмітками ВТК (УТК) виробника на кожну одиницю (партію) Товару) завірені підписом керівника та печаткою Постачальника;

5.10.2. Видаткову накладну  на Товар (партію Товару);

5.10.3. Акт приймання-передачі Товару/партії Товару;

5.10.4. Інформацію про Товар/партію Товару (гарантійний талон від виробника на кожну одиницю Товару; інструкцію з експлуатації українською мовою на кожну одиницю Товару; документи, що підтверджують якість Товару та інші документи, необхідні відповідно до чинного законодавства України).

5.11. Після встановлення відповідної партії Товару на транспорті засоби та підписання Сторонами акту приймання-передачі відповідної партії Товару, Постачальник надає Замовнику:

5.11.1. Оригінал рахунку (рахунку-фактури) для здійснення платежу вказаного в пп. 4.2.1.;

5.12. Товар/партія Товару, що поставляється за цим Договором, повинен бути упакованим Постачальником таким чином, щоб виключити можливість його пошкодження або знищення при транспортуванні.

5.13. Товар/ партія Товару та упаковка до нього повинні бути марковані та позначені необхідною, доступною та достовірною інформацією, передбаченою чинним законодавством України.

5.14. У разі відсутності на тарі, упаковці або Товарі маркування, а також зазначення країни-виробника та дати виготовлення, Замовник залишає за собою право відмовитися від прийняття такого Товару/партії Товару з відповідним складанням мотивованої відмови від Товару/партії Товару. Штрафні санкції за відмову від прийняття Товару/партії Товару, при вищевказаних обставинах до Замовника не застосовуються.

5.15. Якщо Постачальник передав Замовнику меншу кількість Товару/партії Товару, ніж це встановлено цим Договором, Замовник має право вимагати передання кількості Товару/партії Товару, якої не вистачає, або відмовитися від поставленого Товару/партії Товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

  1. У разі поставки Постачальником Товару/партії Товару в асортименті, що не відповідає умовам цього Договору, Замовник має право відмовитися від прийняття саме цього Товару/партії Товару та оплати за нього, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

5.17. Якщо Постачальник поставив Замовнику частину Товару, асортимент якого відповідає умовам цього Договору, і частину Товару з відхиленням від асортименту, Замовник має право на свій вибір:

5.17.1. прийняти частину Товару, що відповідає умовам Договору, і відмовитися від решти Товару;

5.17.2. відмовитися від усього Товару;

5.17.3. вимагати заміни частини Товару, що не відповідає асортименту, Товаром в асортименті, який встановлено цим Договором.

5.17.4. У випадку поставки Постачальником Товару/партії Товару неналежної якості, Замовник має право, незалежно від можливості використання Товару/партії Товару за призначенням, вимагати від Постачальника за своїм вибором:

5.17.5. Безоплатного усунення недоліків Товару/партії Товару;

5.17.6. Відшкодування витрат на усунення недоліків Товару/партії Товару.

5.18. У разі істотного порушення вимог щодо якості Товару/партії Товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з'явилися знову після їх усунення) Замовник має право за своїм вибором:

5.18.1. Відмовитися від цього Договору в порядку, передбаченому Договором, а у разі сплачених Замовником коштів - вимагати повернення сплаченої за Товар/партії Товару грошової суми;

5.18.2. Вимагати заміни Товару/партії Товару.

5.19. Постачальник у випадку втрати статусу платника ПДВ, зобов’язаний повідомити про це Замовника протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання такої події. При цьому ціна Договору зменшується на суму, яку Замовник отримав би у якості податкового кредиту з ПДВ про що Сторони укладають додаткову угоду до даного Договору. (За умови, що Постачальник є платником ПДВ)

5.20. Підписанням цього Договору Сторони встановлюють, що особи, які будуть підписувати видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні про приймання Товару/партії Товару, акт приймання-передачі Товару/партії Товару тощо, повинні мати відповідні повноваження на таке підписання. У випадку відсутності відповідних повноважень у особи, яка підписала від імені Постачальника вищезазначені документи, Замовник має право не сплачувати поставлений Постачальником Товар/партії Товару та відмовитися від його приймання.

  1. Після передачі Товару, партії Товару, надання послуг, Постачальник складає та підписує зі свого боку в кожному випадку Акт приймання-передачі товару або/та Акт приймання-передачі наданих послуг у двох примірниках, після чого направляє їх для підписання на адресу Замовника, що зазначена в розділі “Реквізити Сторін цього Договору, за допомогою засобів поштового чи кур'єрського зв’язку, з повідомленням про вручення (під розпис повноважного представника Замовника). Замовник підписує та скріплює печаткою вказаний Акт, та повернути один його примірник поштою чи кур'єром на адресу Постачальника: У разі відмови від підписання Акту, сторона, що відмовляється, повертає акт з вмотивованим обгрунтуванням.
  2. Замовник зобов'язаний в строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після дня отримання Акту приймання-передачі Товару чи його партії або послуг (далі в цьому пункті Договору – Акт) згідно з умовами даного Договору від Постачальника: підписати два примірники Акту та повернути Постачальнику один примірник Акту або відправити  мотивовану відмову від підписання Акту в такий спосіб: особисто чи через свого представника, або відправити поштою чи кур'єром (кур'єрською доставкою) на «адресу для листування» Постачальника, зазначену в даному Договорі.
   1. У разі наявності обґрунтованих претензій щодо підписання Акту Постачальника Замовник зобов'язаний надати (відправити) Постачальнику мотивовану відмову від підписання Акту в строк та в спосіб, аналогічні встановленим в попередньому пункті цього Договору для повернення (відправлення) Акту. Мотивована відмова Покупця повинна містити детальний перелік невідповідностей щодо не виконання Постачальником зобов’язань за даним Договором.
   2. Якщо Постачальник виконав зобов’язання перед Замовником за даним Договором та надав два примірники Акту з дотриманням умов, визначених в пункті 5.22 даного Договору, та не отримав назад від Замовника підписаний Замовником один примірник Акту протягом 5 (п’яти) робочих днів після дня отримання Замовником Акту (далі в цьому пункті Договору – «такий же строк») або не отримав від Замовника в такий же строк мотивованої відмови від приймання робіт та послуг, складеної з дотриманням умов, визначених в пункті 5.22.1 даного Договору, то в дату складання Акту, зазначену в Акті:

товар переданий Постачальником вважається прийнятий Замовником у повному обсязі;

роботи виконані  Замовнику вважаються виконаними Постачальником;

            вважається, що до всіх положень, зазначених в такому Акті, Замовник висловив свою безумовну згоду

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

6.1. Постачальник зобов’язується:

6.1.1. Своєчасно поставити Товар згідно Специфікації;

6.1.2. У визначені п.2.2 Договору строки, встановити Товар на відповідні транспортні засоби Замовника;

6.1.3. Здійснити необхідні налаштування та калібрування встановленого Товару, та забезпечити точність роботи відповідно до технічних характеристик.

6.1.4. Забезпечити безперебійність роботи Товару.

6.1.5. Проводити своєчасну заміну Товару, що вийшов з ладу на час усунення дефектів.

6.1.6. Забезпечити Замовника необхідними інструкціями.

6.2. Постачальник має право:

6.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.2.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника.

6.2.3. Постачальник також має  інші права,  передбачені  Договором.

6.3. Замовник зобов’язується:

6.3.1. Своєчасно проводити розрахунки з Постачальником згідно з розділом 4  Договору.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

6.4.2. Зменшувати обсяг закупівлі   товарів   та ціну цього Договору залежно від фактичних обсягів  видатків Замовника. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.4.3. Замовник також   має   інші   права,   передбачені   Договором.

6.5. При здійснені самостійного встановлення чи переустановлення обладнання Замовником Постачальник не несе відповідальність за Гарантійні зобов’язання щодо даного обладнання.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. При недотриманні Постачальником строків поставки Товару чи строків надання Послуг супроводу, Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1 % від вартості Товару визначеної у Заявці Замовника чи вартості Послуг супроводу за кожний день прострочення. Нарахування пені здійснюється протягом всього строку порушення зобов’язання, але не більше  ніж протягом одного року.

7.2. За порушення умов цього Договору щодо якості (комплектності) поставленого

 

 

7.3.  Товару Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від вартості неякісного Товару.

7.4. У випадку поставки некомплектного Товару або Товару неналежної якості (Товар, який має приховані недоліки), Постачальник зобов’язаний у термін не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дати відмови Замовника від Товару або в інший, обумовлений Сторонами  строк, замінити Товар на ідентичний належної якості та/або комплектації. При цьому Постачальник несе витрати з заміни та доставки  Товару самостійно, та не звільняється від сплати штрафу на підставі п. 7.2. цього Договору.

  1. У разі несвоєчасного виконання грошових зобов’язань Замовником, останній сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1 % простроченої заборгованості за кожний день прострочення від суми простроченого платежу, що буде діяти у період за який нараховується пеня.
  2. Замовник звільняється від виконання своїх зобов’язань та будь-яких санкцій за цим Договором у випадку, якщо Постачальник розпочав виконання цього Договору без попереднього отримання Заявки Замовника.

7.7. Постачальник несе відповідальність за збитки (у тому числі і втрачену вигоду Замовника), завдані Замовнику неналежним виконанням взятих Постачальником на себе зобов’язань за цим Договором.

7.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань за Договором.

  1. Якщо після приймання Товару чи його партії та підписання Сторонами двостороннього акту приймання-передачі Товару чи його партії відповідно до пункту 5.7. даного Договору кошти не надійшли у встановлений даним Договором строк на розрахунковий рахунок Постачальника кінцевий термін поставки Товару збільшується на кількість днів затримки такого платежу.
  2. Неустойка передбачена пунктами 7.1.-7.3. сплачується Постачальником за умови якщо прострочення виконання зобов’язань Постачальником виникло не у зв'язку з невиконанням своїх зобов'язань Замовником за даним Договором, в тому числі в наслідок прострочення оплати поставленого Товару/наданих послуг.

 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

8.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію та інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відомою у зв'язку з виконанням Договору, на шкоду один одного.

 

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

9.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, визначених у цьому Договорі, за умови, що настання таких обставин засвідчено у визначеному п.9.7 Договору.

9.2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

9.3. Не вважаються обставинами непереборної сили недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

9.4. Сторона, що має намір посилатися на обставини непереборної сили, повинна негайно, із застосуванням технічних засобів миттєвого зв’язку (телеграма, факсограма, електронна пошта), письмово повідомити іншу Сторону про наявність таких обставин та їх вплив на виконання зобов’язань за Договором.

9.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про неможливість виконання прийнятих за даним договором зобов'язань внаслідок дії обставин непереборної сили, позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

9.6. Обставини непереборної сили автоматично продовжують строк виконання зобов’язань за цим Договором. У випадку якщо обставин непереборної сили продовжуються більш ніж один місяць з моменту виникнення таких обставин, то будь-яка з Сторін має право достроково припинити дію цього Договору шляхом його розірвання в односторонньому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

9.7. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідним документом торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, визначеного законодавством України.

 

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

10.1. Сторони дійшли згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть