Новини

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері систем GPS-моніторингу автомобільного транспорту!

Відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 06.09.2017 року № 608 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Хмельницькому, складу конкурсного комітету та встановлення Умов проведення конкурсного відбору», управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради оголошує конкурсний відбір суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Хмельницькому.

Організатор конкурсного відбору – управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Об’єктом конкурсного відбору є комплекс заходів для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу транспорту загального користування, виконання функції оператора цієї системи та інформаційного доступу до неї.

Умови конкурсного відбору:

1. Загальні положення

1.1. Умови конкурсного відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Хмельницькому (надалі – Умови) - це встановлені Організатором конкурсного відбору обов’язкові та додаткові умови впровадження та надання в користування Системи, які повинні виконуватись переможцем конкурсного відбору - Оператором системи.

1.2. Умови розроблені відповідно до Конституції України, Закону України «Про автомобільний транспорт», “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами) та від 03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами) та інших нормативно-правових актів.

2. Основні вимоги до Системи

2.1. Система повинна мати можливість забезпечити обслуговування всіх транспортних засобів (надалі – ТЗ) суб’єктів господарювання-перевізників (надалі – Перевізників), які надають послуги з перевезення пасажирів на підставі укладених з Організатором пасажирських перевізників договорів про організацію пере­ве­зення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та повинна бути розрахована не менше ніж на 500 транспортних одиниць.

2.2. Система повинна використовувати систему глобального позиціонування GPS з подальшою передачею даних на диспетчерський пункт Організатора пасажирських перевезень.

2.3. У разі відсутності чи неможливості підключення наявного у Перевізника Обладнання під Систему, переможець конкурсного відбору повинен запропонувати Перевізнику інше обладнання, яке буде працювати у даній Системі та буде встановлене на ТЗ Перевізників. Обладнання фіксує час, дату, координати, швидкість руху та інші характеристики. Відомості накопичуються на сервері бази даних учасника конкурсу.

2.4. Доступ до бази даних повинен мати як Перевізник, так і Організатор пасажирських перевезень. Така структура дає змогу Перевізнику використовувати Систему для здійснення оперативного керування та вдосконалення організаційної структури підприємства, а Організатору пасажирських перевезень - можливість здійснювати контроль за якістю послуг, що надаються Перевізниками і отримувати об’єктивну інформацію про їх роботу на міських маршрутах.

2.5. Система повинна відповідати всім далі визначеним технічним та/або іншим вимогам і можливостям, встановленим даним Порядком.

3. Основні цілі і завдання впровадження та надання в користування Системи

3.1. Впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу транспорту загального користування має забезпечити для Організатора пасажирських перевезень:

- надання об'єктивних даних для здійснення контролю за виконанням зобов'язань Перевізниками згідно договорів про організацію пере­ве­зення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому;

- безперервний on-line контроль за дотриманням схем та розкладів руху ТЗ з використанням даних GPS-моніторингу;

- одержання статистичних даних для контролю, ефективного планування та звітності;

- контроль та відстеження нецільового використання ТЗ, фактів простою та недотримання швидкісного режиму ТЗ;

- створення єдиної бази даних з контрольованим доступом;

- підвищення ефективності управління, безпеки перевезення пасажирів та експлуатації ТЗ;

- покращення якості послуг, що надаються населенню міста пасажирським транспортом;

- можливості розширення системи для впровадження інших електронних засобів (табло прогнозування часу прибуття транспорту на зупинках, надання пасажирам додаткової аудіо- та відеоінформації у салоні ТЗ, підключення Web-додатків для відстеження руху громадського транспорту, забезпечення двостороннього голосового зв'язку диспетчера з водієм, підключення датчиків контролю пального, підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка).

4. Вимоги до програмного забезпечення Системи

4.1. Програмне забезпечення повинно виконувати такі функції і завдання:

4.1.1. Автоматизоване ведення контролю за об'єктами моніторингу в режимі реального часу, з прив’язкою до контрольних зон, за розташуванням ТЗ в поточний момент часу з можливістю відображення стану об'єкта, адреси, швидкості та напряму руху, з можливістю визначення інтервалу передачі даних на сервер;

4.1.2. Створення та введення в Систему: маршрутів, контрольних зон, планових показників кількості рейсів та графіків, їх виконання ТЗ;

4.1.3. Відображення історії пройденого шляху (треку) одного або декількох ТЗ різними кольорами за обраний проміжок часу, із зазначенням: місць зупинок, адреси, швидкості у конкретній точці;

4.1.4. Створення профілів зон для контролю відвідування місць технічного та медичного огляду;

4.1.5. Оперативний контроль за дотриманням графіку руху ТЗ з відображенням відхилень від графіків руху ТЗ з цифровим та кольоровим позначенням;

4.1.6. Створення системи планування роботи рухомого складу та водіїв на транспорті (в т.ч. у вихідні та святкові дні);

4.1.7. Наявність інтерфейсу (API) для інтегрування та обміну інформацією з обліковими системами;

4.1.8. Автоматичне формування звітів план/факт виконання рейсів та графіків ТЗ Перевізників, з можливістю фільтрації по маршруту, перевізнику, ТЗ та автоматичне відправлення звітів за визначений час на визначені електронні адреси;

4.1.9. Створення звіту для контролю дотримання інтервалів відправлення ТЗ з кінцевих зупинок;

4.1.10. Створення звіту-аналізу причин порушення рейсів та графіків;

4.1.11. Забезпечення можливості підключення спеціалізованого обладнання для виконання різних завдань (забезпечення інформування водія про дотримання графіків руху за допомогою інформаційного табло, забезпечення водія можливістю двостороннього голосового зв'язку з диспетчером, забезпечення підключення системи автоматичного аудіо та відео інформаційного забезпечення пасажирів в салоні ТЗ, забезпечення можливості підключення датчиків контролю пального, забезпечення можливості підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка);

4.1.12. Відображення інформації прогнозування часу прибуття ТЗ на світлодіодних інформаційних табло (інформація на табло повинна оновлюватися не рідше двох разів на хвилину);

4.1.13. Відображення інформації про стан руху ТЗ по маршрутам та прогноз прибуття ТЗ на обрану зупинку за допомогою веб-додатку та додатку для мобільних пристроїв;

4.2. Учасник конкурсного відбору повинен надати документи походження пропонованого програмного забезпечення (бути його автором або мати ліцензійний договір).

4.3. Програмне забезпечення повинно мати можливість нарощування функціональності на вимогу Організатора пасажирських перевезень.

4.4. Мовою інтерфейсу має бути державна, наявність інших мов є перевагою, але не є обов'язковою.

5. Загальні вимоги до Обладнання Системи

5.1. В основі Обладнання повинен бути CAN-інтерфейс, який передбачає нарощування цифрових інтерфейсів, наявність дискретних і аналогових входів, з можливістю налаштування на прийом та передачу інформації з різних додаткових периферійних модулів та датчиків.

5.2. Наявність можливості поступового розширення можливостей Обладнання, додаючи до нього нові модулі і підключаючи нові датчики, без необхідності змінювати вже існуюче Обладнання та наявність монтажного комплекту. Обладнання повинне відповідати характеристикам, зазначеним у Таблиці 1.

 

Таблиця 1

Характеристики GPS/GSM Обладнання

 

Параметри

Характеристики

1

Стандарт передачі даних

GSM 900/1800

2

Канали зв’язку

GPRS, SMS

3

Передача даних та повідомлень

На запит диспетчерського центру, за внутрішнім алгоритмом Обладнання

4

Клас GPRS

10

5

Виконання GSM і GPS антен

Зовнішні

6

Тип навігаційної системи

GPS/GLONASS

7

Виконання датчика руху

Акселерометр обов’язково

8

Інтерфейс

CAN

9

Кількість SIM-карт

1

10

Тип живлення

Постійний

11

Напруга живлення

Від 6 В до 40 В

12

Середній струм споживання (12В)

60 мА

13

Максимальний струм споживання (12В)

300 мА

14

Об'єм енергонезалежної пам'яті

Не менше 2 МБ (або 65 000 записів)

15

Внутрішній акумулятор Li-Ion

Не менше 1 000 mA.

16

Час безперервної роботи GPS/GSM трекера від внутрішньої батареї

Не менше 8 годин

17

Робоча температура

Від – 30 °С до + 80 °C

18

Відносна вологість повітря

80 +/- 15 %

19

Габаритні розміри (Ш х Д х В)

Не більше 100 х 100 х 50 мм

20

Виконання корпусу

Пило-водно (бризко) захищений корпус

 

5.3. Вимоги до комплектації Обладнання.

До базового комплекту постачання Обладнання мають входити:

- GPS антена зовнішня, GSM антена зовнішня або внутрішня;

- кабель живлення;

- запобіжник;

- монтажний комплект;

- пломби (стікери), що руйнуються при спробі втручання;

- технічний паспорт або аналогічний документ українською мовою;

- сертифікати відповідності якості пристрою.

- гарантійний лист на обслуговування обладнання терміном не менше ніж 12 місяців з моменту введення його в експлуатацію.

6. Вимоги до постачання та введення в експлуатацію Обладнання та Системи

6.1. Переможець конкурсного відбору повинен:

6.1.1. безкоштовно надати Організатору пасажирських перевезень віддалений доступ до Системи GPS-моніторингу міського пасажирського транспорту;

6.1.2. у разі відсутності чи неможливості підключення наявного у Перевізника Обладнання під Систему, встановити обладнання, яке буде працювати у даній Системі та буде встановлене на ТЗ Перевізника.

6.1.3 протягом 3-ох місяців з моменту підписання договору для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Хмельницькому, налаштувати та ввести Систему в експлуатацію. Оплата за встановлення Обладнання на ТЗ Перевізників та його щомісячне обслуговування проводиться за рахунок коштів Перевізників на основі договорів, укладених до моменту введення Системи в експлуатацію.

6.2. Встановлення Обладнання на ТЗ Перевізників повинно бути здійснено з дотриманням таких вимог:

- усі кабельні з’єднання повинні бути легко доступні для перевірки та ремонту;

- якщо під час інсталяції Обладнання була знята ізоляція, вона повинна бути встановлена заново;

- усі місця з’єднань, роз’єми, технологічні отвори Обладнання повинні бути захищені пломбами (стікерами), що руйнуються у разі спроби усунення.

7. Вимоги до гарантійних зобов’язань та технічної підтримки Системи

7.1. Переможець конкурсного відбору повинен забезпечити гарантійне обслуговування програмного забезпечення та впровадженої Системи не менше одного року з моменту введення Системи в експлуатацію.

7.2. Переможець конкурсного відбору повинен забезпечити ремонт та сервісне обслуговування встановленого обладнання на протязі трьох діб з моменту отримання інформації про несправність.

 

Для участі у конкурсному відборі учасник подає заяву на участь у конкурсному відборі, анкету учасника конкурсного відбору і такі документи:

- копія Статуту;

- копія витягу (виписки) з ЄДРПОУ;

- копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія витягу з реєстру платників єдиного податку;

- довідка про відсутність заборгованості у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), видана органами державної фіскальної служби, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;

- повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;

- підтвердження повноважень представника Учасника конкурсу (довіреність, наказ про призначення або копія витягу із протоколу Зборів засновників);

- копія штатного розпису;

- відомості про матеріально-технічну базу;

- копії аналогічних договорів про впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування, які виконуються не менше ніж рік, загальною кількістю встановленого та підтримуваного Системою Обладнання не менше ніж 300 одиниць, в інших містах (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

- рекомендаційні листи від органів місцевого самоврядування з оцінкою виконання Учасником конкурсу аналогічних договорів на впровадження єдиної міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування.

- інформаційний лист-опис додаткових інвестиційних зобов’язань;

- поетапний план щодо впровадження та надання в користування Системи, у тому числі поставки та монтажу технічних засобів, програмного забезпечення, забезпечення віддаленого контролю за транспортними засобами, одержання статистичних та звітних даних та інше.

Крім цього, на підтвердження легітимності використання пропонованого обладнання, учасник конкурсного відбору повинен надати такі документи:

- сертифікат відповідності УкрСЕПРО на продукцію, що постачається, за умови її включення до Переліку продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації;

- витяг з Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального використання;

- висновок СЕС на GPS-пристрої про відповідність радіоелектронного обладнання вимогам діючого санітарного законодавства України;

- висновок СЕС на технічні умови про відповідність радіоелектронного обладнання вимогам діючого санітарного законодавства України;

- довідку з Інституту науково-технічної експертизи Служби безпеки України про те, що обладнання не потрапляє в категорію продукції «Спеціальні технічні засоби та пристрої для отримання інформації з каналів зв'язку або інших технічних засобів негласного отримання інформації»;

- листи Українського Державного центру радіочастот та відповідного сертифікаційного центру про погодження технічних умов на виготовлення модулів GPS/GSM;

- якщо учасник конкурсного відбору не є розробником або імпортером обладнання, він має подати документ на підтвердження права розповсюджувати, встановлювати, налаштовувати, обслуговувати, експлуатувати тощо обладнання (дилерський сертифікат або гарантійний лист виробника чи імпортера);

- паспорт якості, технічний паспорт або інший аналогічний документ українською мовою від виробника чи їх копії.

Учасник конкурсного відбору посвідчує вірність всіх копій документів власним підписом або підписом представника та печаткою (у разі наявності).

Учасник конкурсного відбору повинен продемонструвати відповідність пропонованого Обладнання всім вказаним вимогам до Обладнання супутникового моніторингу. Неможливість демонстрації прирівнюється до відсутності технічної можливості або відповідної функції.

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою у закритому конверті, з описом вкладання кореспонденції, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсного відбору та учасника конкурсного відбору, повна назва об’єкта конкурсного відбору, на який подається пропозиція.

Учасник конкурсного відбору має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

Конкурсний відбір відбудеться 05 жовтня 2017 року. Початок роботи конкурсного комітету о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Сковороди, 12.

Документи приймаються до 29 вересня 2017 року включно за адресою: м. Хмельницький, вул. Сковороди, 12, з 09 год. 00 хв. до 18 год. 15 хв., крім вихідних та святкових днів.

Перелік, бланки документів для участі у конкурсному відборі (заява і анкета) та необхідну інформацію щодо умов його проведення можна отримати за цією ж адресою.

Телефон для довідок: 79-55-25, 79-55-77, електронна адреса - ytiz-km@ukr.net.