Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Хмельницької міської ради «Про внесення змін та доповнень в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 із внесеними змінами»

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Хмельницької міської ради  «Про  внесення  змін та доповнень в рішення тридцять сьомої  сесії міської ради від  30.04.2014 р. №8 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території м. Хмельницького» із внесеними змінами»

 

 

І. Визначення проблеми

            Відповідно до ст. 12 Закону України “Про культуру” та ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” управлінню культури і туризму Хмельницької міської ради надаються повноваження щодо організації відпочинку і дозвілля мешканців міста.

На даний час стало актуальним питання врегулювання надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста. Це зумовлено надходженням звернення від суб’єкту господарювання в Центр надання адміністративних послуг щодо погодження місць для надання певного виду послуг у сфері відпочинку і розваг на території міста Хмельницького (Північний берег р. Південний Буг).

У зв’язку із встановленням додаткових об’єктів сфери відпочинку та розваг (водних мотоциклів), виникла потреба у розробці та затвердженні змін до додатку №2 Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території м. Хмельницького.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держава  (місцеве самоврядування)

                     +

 

Суб'єкти господарювання,

                     +

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

                     +

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Визначення чіткого прозорого порядку погодження місць для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Хмельницького, збільшення кількості об’єктів сфери відпочинку і розваг, а також збільшення робочих місць для суб’єктів малого підприємництва.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Під час розробки проекту рішення міської ради щодо внесення змін до Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Хмельницького було розглянуто наступні альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

 Залишити ситуацію без змін. Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Господарська діяльність без погодження владою місць розміщення об’єктів для надання послуг у сфері відпочинку та розваг може призвести до нещасних випадків, виникнення загрози життю і здоров’ю хмельничан та до погіршення благоустрою міста.

Запровадження регулювання


Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території м. Хмельницького, що приведе до збільшення кількості об’єктів сфери відпочинку і розваг, а також збільшення робочих місць для суб’єктів малого підприємництва та дозволить землекористувачам та баласоутримувачам залучати певні кошти в бюджет міста.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави  (місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

                     Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Діяльність суб’єктів господарювання буде незаконною та погіршить благоустрій міста.

Запровадження регулювання

Прийняття зазначеного регуляторного акта дасть змогу впорядкувати та збільшити перелік об’єктів у сфері відпочинку та розваг на території міста Хмельницького, покращити його благоустрій,  збільшити кількість робочих місць, дозволить землекористувачам та баласоутримувачам залучати певні кошти в бюджет міста

Відсутні, оскільки прийняття регуляторного акту не передбачає витрат для місцевого самоврядування

 

                 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

                     Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Діяльність суб’єктів господарювання буде незаконною та загрожуватиме життю та здоров’ю хмельничан

Запровадження регулювання

Громадяни зможуть отримати якісні послуги надані об’єктами у сфері відпочинку та розваг, які не загрожуватимуть життю та здоров’ю хмельничан

Витрати, пов’язані з оплатою за користування об’єктом сфери відпочинку та розваг

 

         Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

     

1

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

     

100%

Х

 

Вид альтернативи

                      Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Діяльність суб’єктів господарювання буде незаконною та загрожуватиме життю та здоров’ю хмельничан, а також погіршить благоустрій міста.

Запровадження регулювання

Прийняття зазначеного регуляторного акта дасть змогу впорядкувати та збільшити перелік об’єктів у сфері відпочинку та розваг на території міста Хмельницького та спростить суб’єктам господарської діяльності процедуру надання погодження на розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Хмельницького, створення нових робочих місць, залучення коштів до міського бюджету.

Витрати, пов’язані з оплатою за користування земельною ділянкою

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Не вирішується питання правового регулювання розміщення об’єктів для надання послуг у сфері відпочинку та розваг.

Проблема продовжує існувати.

Запровадження регулювання

4

Забезпечується отримання якісних послуг населенням міста у сфері відпочинку та розваг.

Сприяння суб’єктам господарювання щодо запровадження успішної господарської діяльності.

Збільшення надходжень до міського бюджету.

Проблема більше існувати не буде.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Відсутні

 Негативні наслідки для всіх учасників

 Проблема продовжує існувати

Запровадження регулювання

 Досягнення встановлених цілей

 Відсутні для місцевого самоврядування.

Для суб’єктів господарювання витрати, пов’язані з оплатою за користування земельною ділянкою

Для громадян витрати, пов’язані з оплатою за користування об’єктом сфери відпочинку та розваг

 Усі аспекти проблеми буде вирішено

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему 

 Х

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже вирішує усі проблемні питання. 

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження чіткого механізму надання відповідної адміністративної послуги.

Проектом регуляторного акта передбачено затвердження змін до Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території м. Хмельницького, який встановлює єдині умови та порядок погодження місць для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг, а також вимоги до їх утримання.

При цьому передбачається, що надання послуг у сфері відпочинку та розваг здійснюється у визначеному місці, а саме: північний берег р. Південний Буг  при наявності наказів управління культури і туризму для розміщення об’єктів пересувної та дрібної стаціонарної мережі з надання послуг сфери відпочинку та розваг.

            Таким чином, регуляторний акт містить норми, які чітко регламентують відносини між органом місцевого самоврядування та суб’єктом господарювання, пов’язані з отриманням погодження місця для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг, а його реалізація забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку провадження підприємницької діяльності у цій сфері.

УІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Тест малого підприємництва (М-Тест)

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів мікро підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 1 робоча зустріч :

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робоча зустріч від 05.05.2017р.

2

Доведено до відома суб’єктів господарювання прозорої процедури щодо отримання погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Хмельницького.

            2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів мікро підприємництва:

Кількість суб’єктів мікро підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 од., у тому числі мікро підприємництва 1 од.;

Питома вага суб’єктів мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється проблема 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів мікро підприємництва на виконання вимог регулювання: суб’єкти мікро підприємництва не несуть витрат на виконання регулювання.

4. Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу місцевого самоврядування.

                УІІ. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі внесення змін до чинного законодавства України, до регуляторного акта також будуть вноситись відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.

УІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Результативність буде відстежуватися шляхом проведення аналізу по:

- кількості заяв від суб’єктів господарювання щодо погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста;

- розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання;

- кількості прийнятих наказів про погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста;

- кількості укладених договорів між суб’єктом господарювання та землекористувачем, балансоутримувачем;

- кількості скарг від жителів міста на роботу суб’єктів господарювання при наданні послуг у сфері відпочинку та розваг;

- надходженню коштів від власників об'єктів пересувної та дрібної стаціонарної мережі з надання послуг у сфері відпочинку і розваг землекористувачам, як пайової участі (внеску) на утримання об'єктів благоустрою на території міста.

    ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних, отриманих від балансоутримувача, Центру надання адміністративних послуг, управління культури і туризму міської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання ним чинності, оскільки для цього використовується статистичний метод відстеження. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані.

 

 

 

 

 

Начальник управління                                                                                            А. Ромасюков

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua