Методичні рекомендації Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо відстеження результативності регуляторних актів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 ( Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF (Постанова КМУ «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»)