Проекти рішень міської ради

Про припинення комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради

 

Про припинення комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету,  керуючись Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Основи законодавства про охорону здоров’я», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальне підприємство «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ 03066933) шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ 42980032).

2. Визначити комунальне підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради правонаступником усього майна, прав та обов’язків комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради.

3. Призначити комісію з припинення комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради у складі, згідно з додатком.

4. Надати повноваження комісії з припинення комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради на:

4.1.  повідомлення протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради про те, що комунальне підприємство «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради перебуває в процесі припинення;

4.2. повідомлення працівників комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради про припинення комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради, як юридичної особи та вирішити питання звільнення або працевлаштування їх згідно чинного законодавства України;

4.3. вжиття всіх необхідних заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмове повідомлення їх про припинення юридичної особи комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України;

4.4. складання передавального акту після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, який має містити положення про правонаступництво комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради щодо майна, прав та обов’язків комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради стосовно всіх кредиторів і боржників та подання його на затвердження Хмельницькій міській раді.

5. Відповідальність  за  виконання рішення  покласти на управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від “_____”_________2022 року №_____

Склад

комісії з припинення комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»

 Хмельницької міської ради

Голова комісії:

Ткач Борис Васильович

29013, м.Хмельницький,

вул.Грушевського,64.

(Реєстраційний номер облікової

картки платника податків…)

 

- начальник управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

Секретар комісії:

Рева Наталія Олександрівна

(Реєстраційний номер облікової

картки платника податків…)

 

- юрисконсульт управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

Члени комісії:

Волинець Інна Ігорівна

(Реєстраційний номер облікової

картки платника податків…)

 

- завідувач фінансового сектору управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

Іванців Наталія Миколаївна

(Реєстраційний номер облікової

картки платника податків…)

- медичний директор комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради;

Приваленко Оксана Антонівна

(Реєстраційний номер облікової

картки платника податків…)

- заступник директора  комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради;

Рибчинський Ігор Сергійович

(Реєстраційний номер облікової

картки платника податків…)

- головний бухгалтер комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради;

Слободяник Людмила Анатоліївна

(Реєстраційний номер облікової

картки платника податків…)

- директор комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління охорони здоров’я Б.ТКАЧ