Протокол № 6 засідання громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради від 24 грудня 2019 року

Протокол № 6

засідання громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради

 

м. Хмельницький

24 грудня 2019 року

Мала зала Хмельницької міської ради

 

 

Присутні: 37 членів громадської ради (журнал реєстрації додається).

Запрошені: начальник управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради — Ткач Б.В., представники трудового колективу відділення малоінвазивної хірургії Хмельницької міської лікарні, представники адміністрації Хмельницької міської лікарні.

 

Голова громадської ради Богачук В.Я. відкрив засідання громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради, повідомив, що на засіданні присутні 37 членів громадської ради, відтак засідання є правомочним, так як на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

 

Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денного засідання громадської ради:

 

1. Про стан справ по запобіганню корупції у виконавчих органах та комунальних підприємствах Хмельницької міської ради.

2. Про затвердження плану роботи Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на I півріччя 2020 року.

3. Про розгляд звернення колективу відділення малоінвазивної хірургії Хмельницької міської лікарні щодо структурної реорганізації.

4. Різне.

 

Головуючий поставив дане питання на голосування.

 

Голосували:

«за» - 37;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання громадської ради.

 

Порядок денний

1. Про розгляд звернення колективу відділення малоінвазивної хірургії Хмельницької міської лікарні щодо структурної реорганізації.

2. Про затвердження плану роботи Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на I півріччя 2020 року.

3. Про стан справ по запобіганню корупції у виконавчих органах та комунальних підприємствах Хмельницької міської ради.

4. Різне.

 

По першому питанню порядку денного слухали члена громадської ради Константиновського П.С. про доцільність роботи відділення малоінвазивної хірургії Хмельницької міської лікарні. В обговоренні питання взяли участь працівники відділення, управління охорони здоров'я та адміністрації міської лікарні. Надійшло дві пропозиції щодо розгляду даного питання. Перша пропозиція: розглянути дане питання після призначення керівника відділення, друга пропозиція: звернутися до міського голови з проханням вивчити дану проблеми та сприяти в її вирішенні.

Головуючий поставив пропозиції на голосування.

 

По першій пропозиції голосували:

«за» - 17;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

По другій пропозиції голосували:

«за» - 23;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: звернутися до міського голови з відповідним зверненням.

 

По другому питанню порядку денного слухали голову громадської ради про затвердження плану роботи Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на I півріччя 2020 року.

На січень 2020 року запланувати розгляд питання про стан справ по запобіганню корупції у виконавчих органах та комунальних підприємствах Хмельницької міської ради.

На лютий 2020 року запланувати розгляд питання про розвиток освіти, спорту, фізичного виховання в місті, запросити представників міської ради.

В квітні-травні 2020 року підвести підсумки роботи управління житлово-комунального господарства міста.

В червні 2020 року проаналізувати ефективність роботи бюджетних установ в сфері освіти та культури.

Головуючий запропонував надсилати власні пропозиції членами громадської ради до 29 грудня 2019 року та поставив дане питання на голосування.

 

Голосували:

«за» - 37;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: прийняти пропозиції щодо плану роботи громадської ради на I півріччя 2020 року за основу.

 

По третьому питанню порядку денного слухали голову громадської ради Богачука В.Я., який запропонував дане питання розглянути на наступному засіданні громадської ради.

Обговоривши дане питання, головуючий поставив його на голосування.

 

Голосували за зазначене питання:

«за» - 37;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Вирішили: перенести розгляд питання про стан справ по запобіганню корупції у виконавчих органах та комунальних підприємствах Хмельницької міської ради на наступне засідання громадської ради.

 

 

Надійшла пропозиція засідання правління громадської ради провести 15 січня 2020 року, а громадської ради - 28 січня 2020 року.

 

Голова громадської ради Богачук В.Я. подякував усім за результативну роботу та оголосив засідання ради закритим.

 

Голова громадської ради

В.Я.Богачук

 

Секретар громадської ради

Ю.Б. Миронюк