Проекти рішень міської ради

Про створення департаменту інфраструктури міста Хмельницької міської ради та затвердження Положення про департамент інфраструктури міста Хмельницької міської ради

 

Про створення департаменту інфраструктури міста Хмельницької міської ради та затвердження Положення про департамент інфраструктури міста Хмельницької міської ради

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою покращення роботи виконавчих органів міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 87-94 Цивільного кодексу України, Хмельницька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити департамент інфраструктури міста Хмельницької міської ради, до складу якого включити самостійні управління житлової політики та майна та управління комунальної інфраструктури.

2. Затвердити положення про департамент інфраструктури міста Хмельницької міської ради, згідно з додатком.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А. Нестерука.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О. СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення міської ради

від «               »                      2020

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент інфраструктури міста Хмельницької міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент інфраструктури міста Хмельницької міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом міської ради, який об’єднує функціонально пов’язані управління. Департамент є виконавчим органом Хмельницької міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

1.2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Положення про Департамент затверджується міською радою.

1.4. Департамент є юридичною особою, має право відкривати і закривати рахунки в органах Державного казначейства, установах банків, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням із зображенням Герба України, інші необхідні штампи, бланки зі своїм найменуванням, може від свого імені укладати угоди, бути позивачем та відповідачем у суді та користуватися усіма правами учасника судового процесу.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету, володіє та користується закріпленим майном в межах визначених чинним законодавством України.

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері житлового, комунального господарства, орендних відносин, а також вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням громадян житлом.

2.2. Основними завдання Департаменту є:

2.2.1. Забезпечення реформування та комплексного розвитку житлово-комунального господарства Хмельницької територіальної громади, організація виконання програм у сфері реформування та розвитку житлово-комунального господарства, розроблення та реалізація відповідних місцевих програм.

2.2.2. Забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства Хмельницької територіальної громади з питань експлуатації та ремонту житла, водовідведення, дорожнього та зеленого будівництва, благоустрою території Хмельницької територіальної громади, надання житлово-комунальних, побутових та ритуальних послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт.

2. 2.3. Забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг високої якості в необхідних обсягах за економічно обґрунтованими цінами.

2.2.4. Впровадження в житлово-комунальному господарстві нової тарифної політики, направленої на диференціацію оплати за послуги в залежності від їх якості.

2.2.5. Сприяння створенню інституту управителів та управляючих організацій і їх залучення на ринок житлових послуг;

2.2.6. Координує облік та управління майном, яке належить до комунальної власності Хмельницької територіальної громади, в тому числі щодо передачі в оренду (користування) комунального майна, в межах, визначених цим Положенням, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету;

2.2.7. Координує організацію та проведення приватизації об’єктів комунальної власності Хмельницької територіальної громади;

2.2.8. Контролює здійснення приватизації житлового фонду міської ради та жилих приміщень у гуртожитках Хмельницької територіальної громади.

2.2.9. Реалізація інших наданих державою, а також делегованих міською радою повноважень.

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Для вирішення покладений завдань Департамент:

3.1.1. Виконує функції управління у сфері житлового та комунального господарства Хмельницької територіальної громади, координація діяльності підпорядкованих комунальних підприємств та організацій в межах наданих повноважень згідно цього Положення.

3.1.2. Бере участь у розробленні проєктів та програм економічного та соціального розвитку Хмельницької територіальної громади, реформування житлово-комунального господарства.

3.1.3. Бере участь у розробленні проєктів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та сесії міської ради з питань віднесених до компетенції Департаменту.

3.1.4. Здійснює аналіз стану житлово-комунального господарства Хмельницької територіальної громади та підготовка пропозицій до проєктів міського бюджету щодо фінансування програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства, будівництва, реконструкції, реставрації, поточного та капітального ремонту житлового фонду та об’єктів благоустрою Хмельницької територіальної громади.

3.1.5. Організація та проведення державних закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок бюджетних коштів відповідно до бюджетних призначень. Забезпечення відкритості та прозорості таких закупівель, запобігання корупційним діям та іншим формам зловживань при їх здійсненні.

3.1.6. Реалізація єдиної господарської політики щодо комунальних підприємств, які підпорядковані Департаменту, здійснення перевірки та аналізу фінансово-господарської діяльності підпорядкованих комунальних підприємств.

3.1.7. Організація розробки та реалізації заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлового та комунального господарства Хмельницької територіальної громади.

3.1.8. Організація виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших нормативно-правових актів в межах, покладених на Департамент завдань.

3.1.9. Розгляд в межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ та організацій, здійснення прийому громадян та вжиття заходів для вирішення порушених ними питань.

3.1.20. Проводення моніторингу стану дебіторської та кредиторської заборгованості підпорядкованих комунальних підприємств.

3.1.21. Організація підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

3.1.22. Виконання інших завдань, покладених на Департамент рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

3.2. Департамент має право:

3.2.1. Інформувати міську раду, її виконавчий комітет з питань роботи Департаменту та підпорядкованих йому підприємств і організацій, вносити пропозиції щодо їх ліквідації чи реорганізації.

3.2.2. Направляти на навчання та підвищення кваліфікації своїх працівників.

3.2.3. Інформувати населення Хмельницької територіальної громади про стан житлово-комунального господарства територіальної громади, діяльність Департаменту та підпорядкованих йому підприємств.

3.2.4. Одержувати у встановленому порядку від фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, підприємств, установ, організацій інших суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

3.2.5. Скликати у встановленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.

3.2.6. Надавати платні послуги фізичним, фізичним особам-підприємцям і юридичним особам у межах, визначених даним Положенням та іншими нормативними актами міської ради та її виконавчого комітету.

3.2.7. Бути учасником цивільного, господарського, адміністративного, кримінального процесу у судах України всіх рівнів та спеціалізацій та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинним законодавством України.

3.3. В межах наданих повноважень Департаменту підпорядкованні підприємства, установи та організації відповідно до переліку:

3.3.1. Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради;

3.3.2. Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Проскурівська» Хмельницької міської ради;

3.3.3. Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Південно-Західна» Хмельницької міської ради;

3.3.4. Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Дубове» Хмельницької міської ради;

3.3.5. Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Заріччя» Хмельницької міської ради;

3.3.6. Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Озерна» Хмельницької міської ради;

3.3.7. Комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради;

3.3.8. Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради;

3.3.9. Хмельницьке комунальне підприємство «Міськсвітло»;

3.3.10. Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс»;

3.3.11. Спеціалізоване комунальне підприємство «Хмельницька міська ритуальна служба»;

3.3.12. Комунальне підприємство «Парки і сквери міста Хмельницького»;

3.3.13. Комунальне підприємство «Надія»;

3.3.14. Хмельницьке міське комунальне підприємство «Муніципальна дружина».

3.3.15. Комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі».

3.3.16. Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго».

3.3.17. Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал».

3.3.18. Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності.

3.3.19. Міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент очолює директор Департаменту (далі – Директор), який призначається і звільняється з посади міським головою в порядку, передбаченому законодавством.

4.2. Директор Департаменту має двох заступників, у тому числі – заступника директора – начальника управління житлової політики і майна, заступника директора – начальника управління комунальної інфрастуктури.

4.3. Заступники директора Департаменту призначаються та звільняються з посади міським головою в порядку, передбаченому законодавством.

4.4. Повноваження Директора:

4.4.1. Здійснює керівництво Департаментом і несе відповідальність перед міською радою, виконавчим комітетом  і міським головою за виконання покладених на Департамент завдань.

4.4.2. Подає на затвердження міському голові кошторис, пропозиції щодо штатних розписів Департаменту, Управлінь.

4.4.3. Організовує роботу управлінь, відділів Департаменту, розподіляє посадові обов’язки між працівниками.

4.4.4. Від імені Департаменту та в межах завдань, покладених на Департамент, підписує документи, пов’язані з діяльністю Департаменту;

4.4.5. Без доручення діє від імені Департаменту та представляє його інтереси в усіх установах і організаціях, у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особам.

4.4.6. В межах своїх повноважень видає відповідні довіреності працівникам Департаменту.

4.4.7. В межах своїх повноважень видає накази, укладає договори/угоди/ від імені Департаменту;

4.4.8. Розпоряджається майном, бюджетними та іншими коштами у встановленому законодавством порядку, в межах затвердженого кошторису Департаменту та бюджетних призначень.

4.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Департаменту.

4.4.10.Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх підпорядкованих підприємств і організацій Хмельницької територіальної громади.

4.4.11. Вносить міському голові подання про призначення на посаду керівників підпорядкованих комунальних підприємств та про звільнення їх з посади.

4.4.12. Звітує про роботу Департаменту перед виконавчим комітетом та міською радою.

4.4.13. Вирішує інші питання в межах своїх повноважень.

4.5. До складу Департаменту входять:

4.5.1. Управління житлової політики та майна, до якого входять:

– відділ з експлуатації житлового фонду;

– відділ оренди та приватизації комунального майна;

- відділ бухгалтерського обліку та звітності;

- сектор закупівель.

4.5.2. Управління комунальної інфраструктури, до якого входять:

– відділ інженерних мереж і комунікацій;

– відділ благоустрою;

- відділ з організації і безпеки дорожнього руху;

- відділ дорожньої інфраструктури;

- відділ бухгалтерського обліку та звітності;

- сектор закупівель.

4.5.3. Планово-фінансовий відділ.

4.5.4. Юридичний відділ.

4.5.5. Кошторисний відділ.

4.6. Штатний розпис Департаменту та Управлінь затверджується міським головою за пропозицією директора Департаменту.

4.7. Юридичний відділ Департаменту представляє інтереси (здійснює самопредставництво) Департаменту, Управління житлової політики і майна Департаменту інфраструктури міста та Управління комунальної інфраструктури Департаменту інфраструктури міста на умовах самопредставництва в судах усіх юрисдикцій і всіх інстанцій у справах від імені Департаменту, Управління житлової політики і комунального майна Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та Управління комунальної інфраструктури Департаменту житлово-комунальної інфраструктури з правом підпису необхідних для цього документів.

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Припинення діяльності, ліквідація та реорганізація Департаменту здійснюється на підставі рішення міської ради, яка відповідно до законодавства визначає правонаступника Департаменту.

5.2. У разі ліквідації Департаменту його активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.

5.3. Зміни до Положення про Департамент вносяться в тому ж порядку, в якому затверджується Положення відповідно до діючого законодавства.