Протокол № 2 засідання громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради від 27 серпня 2019 року

Присутні: 42 члени громадської ради (журнал реєстрації додається).

Голова громадської ради Богачук В.Я. відкрив засідання громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради, повідомив, що на засіданні присутні 42 члени громадської ради, відтак засідання є правомочним, оскільки на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний засідання громадської ради:

  1. Про затвердження положення про комісії громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.
  2. Про затвердження Регламенту громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.
  3. Про внесення змін до положення про громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.
  4. Про подання звернення до міського голови щодо внесення змін до п. 1.10 Регламенту управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради.
  5. Різне.

Головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували:

«за» - 42;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний засідання громадської ради.

 

Порядок денний засідання громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2019-2020 роки

1. Про затвердження положення про комісії громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.

2. Про затвердження Регламенту громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.

3. Про внесення змін до положення про громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.

4. Про подання звернення до міського голови щодо внесення змін до п. 1.10 Регламенту управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради.

5. Різне.

 

По першому питанню порядку денного слухали голову громадської ради Богачука В.Я., який ознайомив присутніх з проектом положення про комісії громадської ради.

Надійшла пропозиція доопрацювати положення про комісії в частині функціональної спрямованості комісій.

Головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували:

«за» - 42;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Вирішили: інформацію взяти до відома та на доопрацювання.

 

По другому питанню порядку денного слухали голову громадської ради Богачука В.Я., який ознайомив присутніх з проектом Регламенту громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.

Надійшла пропозиція затвердити Регламент Громадської ради в запропонованій редакції.

Головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували:

«за» - 41;

«проти» - 1;

«утримались» - 0.

Вирішили: Затвердити Регламент громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради у запропонованій редакції.

 

По третьому питанню порядку денного слухали голову громадської ради Богачука В.Я., який запропонував внести такі зміни до положення про громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради:

1) в п.11 положення слово “заступники” замінити на слово “заступник”;

2) аб. 20 підп. 11.1. положення викласти в наступній редакції: “Голова Громадської ради має першого заступника та заступника, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування”;

3) п. 11.4 викласти в наступній редакції:

Заступник голови Громадської ради:

- забезпечує виконання закріплених напрямів роботи Громадської ради;

- організовує вивчення та дослідження громадської думки;

- контролює виконання плану роботи Громадської ради;

- розглядає за дорученням голови Громадської ради питання, що належать до її компетенції;

- виконує інші функції, відповідно до покладених на Громадську раду завдань і доручень Громадської ради.

Голова, перший заступник голови, заступник голови та члени Громадської ради не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб інших членів Громадської ради до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Голова, члени правління, голови комісій Громадської ради можуть бути присутні на засіданнях виконавчого комітету Хмельницької міської ради та на засіданнях постійних комісій міської ради та інших комісіях, комітетах, групах, утворених при структурних підрозділах Хмельницької міської ради.”;

4) в п. 12, підп. 12.2 положення слово “секретаріат” замінити на слово “секретар”;

5) абз.2 підп. 12.2 викласти в наступній редакції: “Для забезпечення діяльності рада обирає секретаря Громадської ради.”;

6) абз. 2 п. 13 положення викласти в наступній редакції:

1. Комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

2. Комісія з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

3. Комісія з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

4. Комісія з питань регламенту, діяльності громадської ради, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв'язку з військовими частинами.

5. Комісія з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

6. Комісія з питань соціально-економічного розвитку, транспорту, інвестиційної політики та дерегуляції.”.

 

Обговоривши дане питання та включаючи усі пропозиції членів громадської ради, головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували за зазначене питання:

«за» - 42;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Вирішили: затвердити запропоновані зміни до положення про громадську раду та направити відповідне звернення до виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 

По четвертому питанню порядку денного слухали члена громадської ради Швеця В.Ф., який презентував проект звернення громадської ради щодо внесення на розгляд міської ради проекту рішення, яким внести зміни до п. 1.10. Регламенту управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради, передбачивши для адміністраторів право приймати від представників ліцензованих землевпорядних організацій землевпорядну документацію, виготовлену на замовлення громадян, та передавати їм результати адміністративних послуг при наявності таких повноважень, що мають бути визначені у договорі про розроблення землевпорядної документації (документацію із землеустрою).

Головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували:

«за» - 41;

«проти» - 0;

«утримались» - 1.

Вирішили: затвердити проект звернення у запропонованій редакції та направити до Хмельницької міської ради.

 

По п'ятому питанню порядку денного слухали голову громадської ради Богачука В.Я., про те, що надійшла відповідь з міської ради щодо питання будівництва багаторівневого паркінгу на місці приміщення колишнього кінотеатру «Мир» по вул. Проскурівського підпілля, 34. Міська рада гарантує, що роботи з проектування та будівництва не виконуються та виконуватися не будуть. Відтак, відпала необхідність проведення громадських слухань на цю тему.

Виступила Береза А.А., із пропозицією організувати круглий стіл з питань містобудівної документації та детальних планів території, визначити представників із членів громадської ради для участі у круглому столі.

Виступив Дзюба В.І. із пропозицією профільній комісії громадської ради вивчити питання щодо можливості організації зустрічі голів комітетів самоорганізації населення стосовно прибирання мікрорайонів Гречани, Лезневе та ін. Богачук В.Я. запропонував повторно внести бюджетну пропозицію на розгляд депутатської комісії щодо виділення коштів на утримання двірників в даних мікрорайонах.

Виступила Ларійчук С.М. із пропозицію вивчити питання щодо облаштування проходу біля обласної лікарні. Також відмітила, що на деяких зупинках громадського транспорту відсутні графіки тролейбусних маршрутів.

Виступив Мороз С.В. із повідомленням про вчинення злочину щодо нього за адресою вул. Подільська, 161. Члени громадської ради вислухали виступаючого та запропонували звернутися до компетентних органів, до повноважень яких відноситься розслідування злочинів.

Виступив Шимілін О.В. із пропозицію вести сторінку громадської ради в соціальних мережах, а саме на Facebook. Голова громадської ради запропонував з'ясувати хто створював попередню сторінку громадської ради та розглянути варіант створення нової сторінки громадської ради.

Голова громадської ради запропонував вищезазначені питання доопрацювати у комісіях та сформовані питання внести до плану роботи громадської ради.

Голова громадської ради Богачук В.Я. запропонував визначити день засідання правління громадської ради на 10 вересня 2019 року, а громадської ради - 24 вересня 2019 року.

Голосували:

«за» - 42;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Вирішили: засідання правління громадської ради провести 10 вересня 2019 року, а громадської ради - 24 вересня 2019 року.

 

Голова громадської ради Богачук В.Я. подякував усім за результативну роботу та оголосив засідання ради закритим.

 

 

 

Голова громадської ради

В.Я.Богачук

 

Секретар громадської ради

Ю.Б. Миронюк