Рішення міської ради

Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тринадцятої сесії

№30 від 22.03.2017 р.

 

Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами, комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції, депутатів міської ради Кветка А.Р., Калюжної Т.О., з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244, Правилами благоустрою території міста Хмельницького, в редакції, затвердженій рішенням міської ради від 25.06.2014 №71 із внесеними змінами та доповненнями, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Доручити управлінню торгівлі спільно із управлінням архітектури та містобудування, управлінням екології та контролю за благоустроєм міста:

1.1. провести інвентаризацію тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі - ТС) з одночасною перевіркою їх відповідності паспортам прив’язки та місця розташування у відповідності до комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Хмельницького (далі - комплексна схема) до 1 червня 2017 року;

1.2. за результатами інвентаризації скласти відомості за формою (додаток 1) у трьох примірниках, які мають зберігатись у кожному із управлінь;

1.3. за результатами інвентаризації скласти окремі переліки ТС, які розміщені:

- самовільно;

- з відхиленням від місць, визначених комплексною схемою;

- з порушенням вимог паспортів прив’язки;

- у центральній частині міста, обмеженій вулицями (з обох сторін): Франка - Проскурівська - Свободи - Європейська - Гагаріна - Кам’янецька - Староміська - Грушевського - Подільська - Свободи - Шевченка - Франка (далі - центральна частина міста).

2. Доручити управлінню архітектури та містобудування:

2.1 до 1 червня 2017 року розробити та внести на розгляд сесії міської ради для затвердження не менше п’яти архітипів ТС, які відображають зовнішній архітектурний вигляд ТС та передбачають розміщення у правому верхньому куті на видному місці ззовні ТС номеру, який має відповідати номеру у комплексній схемі, що має бути повторений у паспорті прив’язки;

2.2. до 1 червня 2017 року розробити та подати на затвердження міській раді комплексну схему розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі - Комплексна схема ПТС). З метою розроблення Комплексної схеми ПТС створити робочу групу;

2.3. до 15 червня 2017 року визначити у центральній частині міста не більше чотирьох місць для розміщення зблокованих ТС, кількістю не більше 8, за архітипами, затвердженими міською радою;

2.4. до 15 червня 2017 року підготувати та подати для затвердження виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо переміщення всіх інших законно встановлених ТС (крім визначених у п.2.2.) з центральної частини міста у інші мікрорайони.

3. Установити наступне:

3.1. строк дії договору особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності дорівнює строку дії паспорта прив’язки ТС і становить 3 роки;

3.2. у центральній частині міста можуть залишитись тільки ТС, у яких ведеться торгівля друкованими засобами масової інформації та іншою друкованою продукцією і частка яких складає не менше 60%, а також не більше чотирьох місць для розміщення зблокованих ТС іншого функціонального використання, кількістю не більше 8, за архітипами, затвердженими міською радою;

3.3. власники ТС, у яких ведеться торгівля друкованими засобами масової інформації та іншою друкованою продукцією, та розміщених у центральній частині міста, не мають права змінювати профіль їх діяльності. У разі порушення цієї вимоги такі ТС підлягають демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради;

3.4. для ТС, розміщених у центральній частині міста, строк дії паспортів прив’язки, термін дії яких закінчується до 1 березня 2017 року, може бути продовжений не більше ніж на один рік, за виключенням тих ТС, які підпадають під дію п.п.3.2. цього рішення;

3.5. протягом одного року з дня затвердження виконавчим комітетом місць для переміщення ТС з центральної частини міста у інші мікрорайони міста, центральна частина міста має бути звільнена від ТС, для чого управлінню торгівлі спільно із управлінням архітектури та містобудування узгодити із власниками ТС нові місця з подальшим внесенням змін до комплексної схеми. Письмові пропозиції для переміщення ТС надаються їх власникам не більше трьох разів;

3.6. ТС, які не будуть перенесені із центральної частини міста у строк, установлений п.п.3.5. цього рішення, підлягають демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради;

3.7. після затвердження міською радою архітипів, власники ТС яких не відповідають затвердженим архетіпам, у тому числі тих, які відповідно до п.п.3.2. цього рішення будуть розміщені у центральній частині міста, протягом трьох місяців мають узгодити із управлінням архітектури та містобудування архітип та протягом наступних дев’яти місяців мають привести ТС у відповідність до обраного архітипу. У разі порушення кожного із цих термінів ТС підлягає демонтажу у порядку, затвердженому міською радою. Узгодження архетипу окремо розміщених ТС відбувається шляхом письмового повідомлення власником ТС управління торгівлі про обраний власником ТС архітип. У разі розміщення поряд двох і більше ТС для них обирається єдиний архітип;

3.8. у разі зміни власника стаціонарної ТС, новий власник зобов’язаний протягом не більше одного місяця переоформити на себе паспорт прив’язки та відповідний договір особистого строкового сервітуту. У разі невиконання цієї вимоги ТС підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради;

3.9. власник стаціонарної ТС має право передавати ТС або її частину в оренду юридичній/фізичній особі-підприємцю. При цьому у разі передачі ТС в оренду:

- паспорт прив’язки на орендаря не оформляється, відповідний договір особистого строкового сервітуту із ним не укладається;

- власник стаціонарної ТС несе відповідальність за дотримання чинного законодавства при здійсненні підприємницької діяльності в даній ТС, в т.ч. незмінність функціонального призначення;

- передача в оренду не більше 30% частини ТС для іншого використання не вважається зміною функціонального призначення ТС.

Зміна функціонального призначення ТС без внесення змін в договір особистого строкового сервітуту забороняється.

Строк дії договору оренди ТС або її частини не може перевищувати строку дії договору особистого строкового сервітуту;

3.10 з метою зменшення фінансового навантаження на власників ТС у випадку вимушеного перенесення ТС в інше місце, стимулювання їх до зміни архетипу протягом одного року після приведення ТС до архітипу, затвердженого міською радою, застосовується стимулюючий коефіцієнт для сплати за договором особистого строкового сервітуту на рівні 0,7, який вступає в дію з моменту заміни конструкції ТС та внесення відповідних змін до договору особистого строкового сервітуту. Строк дії паспорту прив’язки та договору особистого строкового сервітуту в даних випадках становить 5 років;

3.11. у разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, будівництві нових чи зміні розташуванні існуючих будівель, споруд, інженерних мереж тимчасова споруда підлягає перенесенню в інше місце. Нове місце для розміщення письмово пропонується власнику тимчасової споруди управлінням архітектури та містобудування протягом місяця не більше трьох разів виключно в межах того мікрорайону, де вона розміщена, з подальшим уточненням комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності після погодження власника. Паспорт прив'язки у таких випадках може переоформлюватись на строк дії існуючого паспорта прив'язки або на новий строк, рішення про що приймається одночасно із уточненням схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. У разі незгоди власника тимчасової споруди із трьома запропонованими йому новими місцями для розміщення, тимчасова споруда підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради. Ці вимоги обов’язково зазначаються у паспорті прив’язки та відповідному договорі;

3.12. номер ТС видається управлінням торгівлі під час підписання відповідного договору особистого строкового сервітуту. Експлуатація ТС без номера не допускається;

3.13. розрахунок річної плати за розміщення ТС проводиться за формулою:

П = 0,12 Вм х S х Кф,

де:

П - річна плата за розміщення ТС у грн.;

Вм - річна вартість 1 м2 об’єкта благоустрою, яка дорівнює вартості 1 м2 земельної ділянки у відповідному місці у грн. Для розрахунку річної плати за розміщення ПТС суб’єктам господарювання - переможцям конкурсу за основу береться розмір плати за договором особистого строкового сервітуту, встановлений під час конкурсу;

S - площа тимчасової споруди у м2;

Кф - коефіцієнт функціонального використання тимчасової споруди, що затверджується рішенням міської ради;

0,12 - коефіцієнт, що враховується для розрахунку плати за користування об’єктом благоустрою.

4. Затвердити Порядок розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (додаток 2). Порядок набере чинності з моменту прийняття рішення міської ради про затвердження Комплексної схеми розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

5. Затвердити місця проведення ярмарок у місті Хмельницькому (додаток 3).

6. Визначити управління торгівлі організатором ярмарок на території міста Хмельницького. Управлінню торгівлі розробити та подати на затвердження виконавчому комітету порядок організації ярмарок на території міста Хмельницького.

7. Затвердити коефіцієнти функціонального використання тимчасової споруди торговельного, побутового чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (додаток 4).

8. У становити наступне:

8.1. у випадку переходу права власності на ТС до набрання чинності цим рішенням, власник має протягом не більше одного місяця з дня затвердження цього рішення переоформити на себе відповідні паспорт прив’язки та договір особистого строкового сервітуту. У разі невиконання власником цієї вимоги, ТС підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради;

8.2. у випадку передачі ТС в оренду до набрання чинності цим рішенням власник ТС персонально відповідає за незмінність функціонального використання ТС і відсутність боргів за існуючим договором особистого строкового сервітуту. У разі невиконання цієї вимоги ТС підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради.

9. Доручити управлінню торгівлі протягом двох місяців після затвердження цього рішення провести перевірки виконання власниками ТС пунктів 8.1 та 8.2 цього рішення та подати письмову інформацію до постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

10. Установити, що розміщення на території міста тимчасових споруд, у яких здійснюється продаж нерухомого майна у новобудовах, проводиться з урахуванням наступного:

10.1. такі тимчасові споруди, у випадках, коли земельні ділянки, на яких ведеться будівництво відповідних житлових будинків, безпосередньо прилягають до вулиці або провулку, розміщаються у межах цих земельних ділянок, без стягнення плати за їх розміщення з урахуванням вимог, зазначених у п.2.1. рішення 36-ої сесії міської ради №42 від 05.03.2014 “Про внесення змін та доповнень до рішення 15-ої сесії міської ради №23 від 29.02.2012р. та 21-ої сесії міської ради №18 від 12.12.2012р.”;

10.2. рішення про розміщення тимчасової споруди приймається міською радою за зверненням користувача земельної ділянки;

10.3. тимчасова споруда поза межами земельної ділянки, на якій ведеться будівництво житлового будинку, розміщується за паспортом прив’язки та договором особистого строкового сервітуту на строк не більше ніж на 2 роки з можливістю продовження строку дії паспорта прив’язки та договору особистого строкового сервітуту до завершення будівництва без зміни функціонального призначення тимчасової споруди;

10.4. після закінчення строку дії договору тимчасова споруда протягом не більше десяти днів підлягає демонтажу за рахунок заявника, а у разі порушення цього терміну тимчасова споруда демонтується у відповідності до вимог Порядку демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій, затвердженого рішенням міської ради;

10.5. розрахунок річної плати за розміщення тимчасової споруди проводиться за формулою:

П = Вм х S х Кф

де:

П - річна плата за розміщення ТС у грн.;

Вм - річна вартість 1 м2 об’єкту благоустрою, яка дорівнює вартості 1 м2 земельної ділянки у відповідному місці у грн.;

S - площа тимчасової споруди у м2;

Кф - коефіцієнт функціонального використання, який дорівнює 2.

11. Затвердити типовий договір про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд та заяву на укладення договору особистого строкового сервітуту (додатки 5, 6).

12. Внести зміни до пункту 4 рішення сесії міської ради від 12.12.2012 №18 із внесеними змінами, доповнивши його після слів «підприємницької діяльності» словами «крім пересувних тимчасових споруд, які розміщені у відповідності до Комплексної схеми поза центральною частиною міста, обмеженою вулицями (з обох сторін): Івана Франка - Проскурівська - Свободи - Європейська - Гагаріна - Кам’янецька - Староміська - Грушевського - Подільська - Свободи - Шевченка - Івана Франка.

13. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка, управління торгівлі та управління екології та контролю за благоустроєм міста.

14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.Симчишин

File link
Size: 170 КБ
Extension: pdf
File link
Size: 216 КБ
Extension: pdf
File link
Size: 180 КБ
Extension: pdf
File link
Size: 166 КБ
Extension: pdf
File link
Size: 199 КБ
Extension: pdf
File link
Size: 185 КБ
Extension: pdf