Звіт про відстеження результативності регуляторного акту рішення 39-ої сесії міської ради від 25.06.2014р. № 55 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Х

Додаток

 

Звіт

 про відстеження результативності регуляторного акту рішення

39-ої сесії міської ради від 25.06.2014р. № 55 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Хмельницькому».

 

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення 39-ої сесії міської ради від 25.06.2014р. № 55 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Хмельницькому».

Відстеження здійснено: управлінням земельних ресурсів та земельної реформи.

Цілі прийняття регуляторного акту: метою прийняття рішення 39-ої сесії міської ради від 25.06.2014р. №55 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Хмельницькому» є:

забезпечення додаткових надходжень до міського бюджету шляхом врегулювання питань, пов’язаних із проведенням повторних торгів у тих випадках, коли їх результати мають бути анульованими або необхідно визнати такими, що не відбулись.

Строк виконання заходів з відстеження: з 10.06.2018р. по 14.06.2018р.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та показники, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акта здійснювався аналіз даних відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та земельної реформи.

Кількісні та якісні значення показників: з моменту набрання чинності регуляторного акта застосовуються норми даного рішення, які чітко визначають порядок дій у разі, коли переможець земельних торгів відмовився від підписання протоколу,  а також порядок дій, у випадку, коли переможець повторних торгів відмовився від підписання протоколу торгів та/або договору оренди землі.

№ п/п

Показник

2014

2015

2016

2017

1.

Кількість повторних земельних торгів

3

0

2

1

2.

Кількість переможців земельних торгів, які відмовились вносити до міського бюджету кошти, передбачені договором оренди землі

5

0

2

2

3.

Кількість переможців  повторних земельних торгів, які підписали протоколи торгів, договори оренди землі, та внесли необхідні кошти до міського бюджету

12

0

15

1

Оцінка реалізації регуляторного акту:

Даний регуляторний акт досяг своєї мети, є ефективним. Рішення 39-ої сесії міської ради від 25.06.2014р. № 55 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Хмельницькому», являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів на території м.Хмельницького.

Враховуючи вищевикладене, доходимо до висновку, що дані зміни та доповнення до Положення дозволяють завершувати процедуру, з визначенням переможця, проведення земельних торгів після проведення повторних торгів та отримувати додаткові кошти до міського бюджету у разі, коли переможці земельних торгів, у тому числі повторних, відмовляються від внесення коштів до міського бюджету.

Новий порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Хмельницькому призвів до створення рівних умов для учасників земельних торгів, а також до прозорості проведення земельних торгів та збільшення додаткових надходжень до міського бюджету.