Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення сесії міської ради від 26.10.2016 р. №41 “Про внесення змін до рішення 20-ї сесії від 31.10.2012 №20

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту рішення 9-ї сесії міської ради від 26.10.2016 №41 «Про внесення змін до рішення 20-ї сесії від 31.10.2012 р. №20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому».

 

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення 9-ї сесії міської ради від 26.10.2016 №41 «Про внесення змін до рішення 20-ї сесії від 31.10.2012 р. №20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому».

Відстеження здійснено: управлінням земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

 Цілі прийняття регуляторного акту: метою прийняття рішення «Про внесення змін до рішення 20-ї сесії від 31.10.2012 р. №20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому»  є:

  • спрощення процедури виплати винагороди;
  • заощадження коштів міського бюджету.

Строк виконання заходів з відстеження: з 05.12.2017р. по 15.12.2017р.

Тип відстеження: повторне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та показники, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акта здійснювався аналіз даних відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та земельної реформи щодо проведених торгів, кількість проданих прав оренди на земельні ділянки, розмір надходжень коштів до місцевого бюджету, та витрати, що сплачувались виконавцю торгів.

Кількісні та якісні значення показників: за період відстеження дії регуляторного акта було проведено 3 аукціони з продажу права оренди земельних ділянок та 1 аукціон з продажу земельної ділянки у власність.

Інформація про земельні аукціони

з/п

Показник

Станом на

31.11.2014 року

Станом на

31.11.2015 року

Станом на

31.11.2016 року

Станом на

31.11.2017 року

1

Кількість проведених аукціонів, од.

4

0

2

1

2

Сума коштів, що була витрачена на винагороду виконавцю, грн.

171335,15

0

304552,25

0

3

Сума коштів, що була зекономлена, грн.

0

0

0

34000,00

4

Сума коштів, що надійшла до міського бюджету від продажу права оренди, грн.

612435,29

0

1733668,98

310028,22

 

Оцінка реалізації регуляторного акту: рішення Хмельницької міської ради «Про внесення змін до рішення 20-ї сесії від 31.10.2012 р. №20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому», являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує заощадження коштів міського бюджету та спрощення процедури виплати винагороди.

Враховуючи вищевикладене, доходимо до висновку, що даний регуляторний акт забезпечив збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок проведення земельних торгів від продажу права оренди земельних ділянок без додаткових витрат, а саме щодо сплати винагороди виконавцю.

 

В.о. начальника управління                                                                                 Л. Кожемяко