Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 05.03.2014 року № 42 “Про внесення змін та доповнень до рішення 15-ої сесії міської ради № 23 від 29.02.2012 р. та 21-ої сесії міської ради № 18 від 12.12.2012 р.”

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 05.03.2014 року № 42 “Про внесення змін та доповнень до рішення 15-ої сесії міської ради № 23 від 29.02.2012 р. та 21-ої сесії міської ради № 18 від 12.12.2012 р.”

Номер документа: рішення сесії Хмельницької міської ради від 05.03.2014 № 42.

Дата прийняття: 05.03.2014

Тип відстеження: повторне.

 Відстеження здійснено: управлінням архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

Строк виконання заходів з відстеження: з 22.02.2021 року до 16.03.2021 року.

Цілі прийняття акта: контроль за самочинним розміщенням та розширенням тимчасових споруд; впорядкування розміщення тимчасових споруд у центральній частині міста; врегулювання питання щодо встановлення тимчасових споруд на власних земельних ділянках, або тих, що перебувають в користуванні.

Методи  дослідження: статистичний.

Кількісні та якісні значення показників наступні:

Якісні значення показників: прийняття рішень щодо надання дозволу суб’єктам господарювання на встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на власних земельних ділянках, впорядкування розміщення тимчасових споруд у центральній частині міста шляхом прийняття рішень, щодо їх перенесення; здійснення контролю за самочинним розміщенням та розширенням тимчасових споруд.

Кількісні значення показників:

                                  Період                      

Показник

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Кількість оформлених паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності зі збереженням самочинного розширення, од.

101 од.

128 од.

95 од.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту: рішення міської ради від 05.03.2014 року № 42 “Про внесення змін та доповнень до рішення 15-ої сесії міської ради №23 від 29.02.2012 р. та 21-ої сесії міської ради №18 від 12.12.2012 р.”, яке є нормативно-правовим документом локальної дії, надало можливість врегулювати алгоритм дій щодо узаконення самочинно розміщених та розширених тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, а також визначило шлях надання дозволів на встановлення тимчасових споруд на власних земельних ділянках та таких, що перебувають у користуванні фізичних та юридичних осіб.

 

В. о. начальника управління

архітектури та містобудування                                                                 Максим ДРУЖИНІН