АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади»

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади»

 

І. Визначення  проблеми.

Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», органи місцевого самоврядування визначають виконавця житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів.

Відповідно до підпункту 23 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування визначають на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, що здійснюють у межах певної території надання послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

У 2020 році створена Хмельницька міська територіальна громада, до складу якої увійшли окрім м. Хмельницького ще 24 населених пункти. Вивезення побутових відходів з території м. Хмельницького, за результатами проведеного у 2018 році конкурсу, здійснює                               ХКП «Спецкомунтранс», але постало питання організації збору та вивезення побутових відходів з територій приєднаних населених пунктів.  

У зв’язку з цим виникла необхідність проведення Конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади, який розроблений відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

Прийняття рішення «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади» сприятиме поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану території громади, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та є актуальним для забезпечення стабільної роботи підприємств – виконавців послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів, що утворюються на території Хмельницької міської територіальної громади, дозволить підвищити якість надання послуг із вивезення побутових відходів.

Дія даного регуляторного акта поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання, органи місцевого самоврядування.

Вищезазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкового механізму, оскільки чинне законодавство України чітко визначає повноваження органу місцевого самоврядування щодо визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів.

 

Основні групи , на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

Суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

            Метою прийняття зазначеного регуляторного акту є реалізація державної політики в сфері поводження з відходами, створення належних правових підстав та умов для організації роботи виконавців таких послуг у сфері поводження з відходами і розвитку конкурентного середовища у цій сфері; створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними послугами з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів, що утворюються на території Хмельницької міської територіальної громади.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

  1. Визначення альтернативних способів

Альтернативними способами досягнення цілей є:

Вид альтернативи

                             Опис альтернативи

Залишити ситуацію без змін

Відсутність організованого збирання та вивезення побутових відходів створює незадовільну санітарно-епідеміологічну ситуацію та не вирішує існуючу проблему поводження з відходами.

Прийняття даного регуляторного акта

 

Прийняття даного регуляторного акта дозволить створити відповідні умови для забезпечення споживачів якісними послугами з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів, що утворюються на території Хмельницької міської територіальної громади.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутня, створює екологічні проблеми, зростає кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.

Можливе притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання вимог законодавства щодо обов’язковості проведення конкурсу

Прийняття даного регуляторного акта

 

Відповідає нормам діючого законодавства.

Не вбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Не вбачаються

Не вбачаються

Прийняття даного регуляторного акта

 

Покращення якості надання послуг

Не вбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Не вбачаються

Не вбачаються

Прийняття даного регуляторного акта

 

Надання можливості іншим суб’єктам господарювання прийняти участь у конкурсі на надання послуг з вивезення побутових відходів

Не вбачаються, оскільки за прийняття участі у конкурсі плата не стягується

Показник

Великі

Середні

Малі/Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

3

3

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100%

100%

             

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння

Залишити ситуацію без змін

1

Не забезпечує розв’язання існуючої проблеми

Прийняття даного регуляторного акта

 

3

Забезпечує принципи державної регуляторної політики, забезпечує надання послуг з вивезення побутових відходів в житловій забудові та на об’єктах виробничої сфери для територіальної громади

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Залишити ситуацію без змін

Відсутні

Відсутні

Проблема продовжує існувати

Прийняття даного регуляторного акта

 

Досягнення встановлених цілей

Визначення надавача послуг з вивезення побутових відходів

Забезпечує розв’язання проблеми

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишити ситуацію без змін

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему

Зміни чинного законодавства у сфері надання послуг з вивезення побутових відходів

Прийняття даного регуляторного акта

 

Прийнятна, адже вирішує  проблемні питання

 

V. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

           При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

- планування робіт з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів;

- упровадження договірних відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів;

- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг із вивезення побутових відходів;

- застосування заходів адміністративного впливу до осіб, які порушують вимоги щодо поводження з відходами під час їх збирання та вивезення.

- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг із вивезення побутових відходів.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

При затвердженні рішення Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади» відповідно до чинного законодавства органи місцевого самоврядування не несуть додаткові витрати.

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводяться розробником у період з______ 2021року по______ 2021року.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

1

Робочі зустрічі, телефонні розмови.

 

 

3

В цілому

запропоноване

регулювання

сприймається.

Надано консультації

щодо вимог

претендентів та

необхідного

переліку документів

для участі у конкурсі

 

           2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3 (одиниці), у тому числі малого та мікро підприємництва 3 (одиниці).;

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

            3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання*

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула: прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

5

Інші процедури (уточнити):

1) витрати на проїзд до представника організатора чи робочого органу (2р.)

2 х 8,00 грн=16,00 грн

3

240,00 грн

 

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

16,00

х

240,00

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3

 

8

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

48,00

х

720,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва*

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

(витрати часу на отримання інформації(0,5 год) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (розмір погодинної мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2021р. відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р. № №1082-ІХ

0,5 год х 36,11 грн=18,05 грн

54,15

 

270,75

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

(витрати часу на  впровадження внутрішніх для суб’єкта господарювання  процедур упровадження вимог регулювання (0,5год)Х 36,11грн)

0,5 год х 36,11 грн=18,05 грн

54,15

 

270,75

 

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

36,10

108,30

541,50

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3

16

Сумарно, гривень

108,30

Х

1624,50

                   

* Дані витрати несуть виконавці послуг з вивезення побутових відходів, виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат у суб’єктів, що утворюють відходи .

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

 Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:  Хмельницька міська рада та її виконавчі органи                                                              

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,5 год

88,76 грн/год (середня заробітна плата відповідальної особи)

0

0

44,38

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
- надання роз’яснень учаснику конкурсу щодо оформлення документів на участь у конкурсі

4 год

88,76 грн/год (середня заробітна плата відповідальної особи)

1

3

355,04

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

399,42

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

798,84 (за 5 річний

термін виникає

необхідність у

застосуванні

положень цього

регуляторного акту двічі за урахування

терміну дії

укладеного з

переможцем

конкурсу договору)

  * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та  на кількість процедур на рік.

  4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн

За п’ять років, грн

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

48,00

820,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

108,30

1624,50

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

156,30

2444,50

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

399,42

798,84

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

555,72

3243,34

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Зазначена сума є прийнятною для 3 суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

0

0

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 

Проєкт рішення Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади»  розроблений на виконання вимог статті 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 35-1 Закону України«Про відходи», постанов Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів». Участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу є безкоштовною, тому пом’якшувальні заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання відсутні.

 

VII. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється на 5 років.  Відповідно до постановами Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» організатор конкурсу зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати послуги, але не менше як 5 років.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано наступні показники:

Статистичні показники :

- кількість поданих заявок для участі у конкурсі;

- кількість відібраних переможців конкурсу;

- кількість скарг на роботу виконавця послуг з вивезення побутових відходів, що визначений за результатами конкурсу.

Показники соціологічних опитувань:

- рівень інформування суб’єктів господарювання про існування цього регуляторного акта;

- час, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта (даний показник не впливає на результативність даного акта).

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі) наведено в таблиці:

 

Назва показника

Одиниця виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

1

Кількість поданих заявок для участі у конкурсі

од.

3

3

3

2

Кількість відібраних переможців конкурсу

од.

3

3

3

3

Кількість скарг на роботу виконавця послуг з вивезення побутових відходів, що визначений за результатами конкурсу

 

од.

 

-

 

-

 

-

4

Рівень інформування суб’єктів господарювання про існування цього регуляторного акта

%

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 

 Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватися за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

             Базове відстеження результативності регуляторного акта до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

            Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом.

   Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних та соціологічних даних.

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акту будуть служити періодичні перевірки, рейди уповноважених представників виконавчих органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їх оперативна інформація щодо рівня та якості забезпечення споживачів даними послугами, а також кількість заяв та звернень громадян з даного питання до органів місцевого самоврядування тощо.

 

 

В. о. начальника управління

комунальної інфраструктури                                                                    Василь КАБАЛЬСЬКИЙ