КП «Хмельницький міський перинатальний центр»

КП «Хмельницький міський перинатальний центр»
Графік роботи
ДеньГрафік роботи
Понеділок8.00 - 16.20
Вівторок8.00 - 16.20
Середа8.00 - 16.20
Четвер8.00 - 16.20
П'ятниця8.00 - 16.20
Субота8.00 - 16.20
Неділя8.00 - 16.20
Тарифи
Контактні дані
29016, м. Хмельницький, вул.Хотовицького,6
Тел (0382) 67-27-39
Основні напрямки діяльності

Опис

 • здійснення медичної практики
 • забезпечення кваліфікованої стаціонарною лікувально-профілактичною допомогою пацієнтів згідно з діючими стандартами надання стаціонарної, акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги
 • забезпечення спільного перебування матері та новонародженого
 • консультативно-діагностична та лікувально-профілактична допомога вагітним з не виношуванням, іншою акушерською та екстрагенітальною патологією групи високого та вкрай високого ступеню ризику
 • кваліфікована анестезіологічна та реанімаційна допомога пацієнтам
 • раціональне розродження вагітних високого та вкрай високого ступеня акушерського та перинатального ризику
 • надання медичної допомоги хворим та недоношеним новонародженим з подальшим проведенням  реабілітаційних заходів
 • впровадження сучасних організаційних, діагностичних та лікувальних технологій, спрямованих на зниження репродуктивних втрат та збереження репродуктивного здоров’я
 • використання допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) з метою лікування непліддя у жінок та подружніх пар
 • медико-генетичне консультування
 • надання медичної допомоги у денному стаціонарі
 • проведення аналізу причин стану надання медичної допомоги, перинатальної захворюваності та смертності, планування заходів щодо поліпшення показників
 • проведення заходів щодо профілактики вертикальної трансмісії від матері до дитини
 • психологічний супровід та підтримка подружніх пар в допологовий період та вагітних з обтяжених репродуктивним анамнезом
 • впровадження в практику роботи підприємства сучасних методів діагностики та лікування
 • здійснення заходів, щодо профілактики виникнення внутрішньо лікарняних інфекцій
 • забезпечення складання статистичних звітів
 • здійснення співпраці з кафедрами вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих. Аналіз та розробка заходів щодо її зниження
 • проведення аналізу стану надання медичної допомоги жінкам, вагітним, породіллям, та новонародженим
 • здійснення діяльності пов’язаної з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, відпуском,, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
 • надання медичної допомоги іноземним громадянам та особам без громадянства, які тимчасово перебувають н а території України
 • надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України
 • планування діяльності, фінансування, укомплектування штатами, оснащення підприємства медичною апаратурою, інструментарієм, господарським інвентарем та обладнанням відповідно до діючих нормативів
 • участь у виконанні регіональних програм з питань охорони материнства та дитинства
 • забезпечення умов для проведення на базі підприємства спеціалізації, підвищення кваліфікації лікарів, середнього медичного персоналу ЛПЗ міста та області
 • співпраця зі страховими компаніями, запровадження методів страхової медицини
 • забезпечення дотримання парв пацієнта при зверненні до підприємства
 • забезпечення готовності підприємства до роботи в екстремальних умовах
 • організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я, профілактики ускладнень вагітності та пологів, профілактики ВІЛ та СНІДу, планування сім’ї, первинної профілактики вроджених вад розвитку, профілактики онкологічних захворювань
 • переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

Послуги

- спермограма

- внутрішньоматкова інсімінація 

- пункція фолікулів в    стимульованому циклі

- культивування ембріонів, ембріотрансфер

- розморожування ембріонів та яйцеклітин

- вітрифікація ембріонів та яйцеклітин

- ЕКЗ

- реалізація свіжозамороженої плазми

- проходження заочного циклу інтернатури за спеціальністю «Акушество та гінекологія»  

Фактори ризику

- ризики, що стосуються наслідків науково-технологічного розвитку

- ризики при  виконанні поточних медичних процедур

- ризики, пов'язані з недоліками медичних технологій

- ризики, які створюються в ситуаціях самодопомоги і самолікування

- ризик ухвалення рішення про медичне втручання, що містить ризик

Керівник
Ропотан Андрій Григорович
Телефон керівника: 
67-27-61

Біографічна довідка керівника

Працює

Головний лікар КП «ХМПЦ»

 

 

Громадянство

громадянин України

Дата народження

02.12.1961

Місце народження

Україна, Одеська обл., Ананьєвський р-н, с. Долинське

Освіта

Повна вища‚ Одеський медичний інститут ім. М.І.Пирогова, спеціальність: «Лікувальна справа»

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат медичних наук

Володіння мовами

українська, російська

Нагоpоди, почесні звання

Почесні грамоти Міністерства охорони здоров´я України, Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької  обласної та міської ради

Досвід роботи у виборних органах

депутат Хмельницької міської ради VІ скликання (2010-2015)

Трудова діяльність

 

16.08.1985 – 31.07.1986

ЦРЛ м.Ізмаїла та Ізмаїльського р-ну, лікар-інтерн

18.09.1986 – 29.08.1989

Старосинявська ЦРЛ, лікар акушер-гінеколог

01.09.1989 – 05.06.1991

Клінічна ординатура на кафедрі акушерства та гінекології №3  Київського медичного інституту   ім.О.О.Богомольця

24.06.1991 – 28.02.1993       Хмельницький пологовий будинок, лікар акушер-гінеколог

01.03.1993 – 22.08.2000      Хмельницький міський пологовий будинок, завідувач

                                               пологовим  відділенням

01.09.2000 – 16.02.2001       Киівський національний медичний університет імені О.О.Богомольця, асистент кафедри акушерства та гінекології №3

27.02.2001 – 23.06.2002       Хмельницький пологовий будинок, завідувач відділення невиношування вагітності

24.06.2002 – 24.11.2004       Хмельницький пологовий будинок, завідувач відділення екстрагенітальної патології

25.11.2004 – 10.09.2006       Хмельницький пологовий будинок, заступник головного лікаря по наданню акушерської, неонатологічної допомоги та інтенсивної терапії

11.09.2006 – 01.02.2007       Хмельницький пологовий будинок, головний лікар

02.02.2007 – 01.05.2019       Хмельницький міський перинатальний центр, головний лікар

02.05.2019 по даний час      КП «ХМПЦ», головний лікар      

 

Структура, принципи формування та розмір винагороди керівника

Структура, принципи формування та розмір винагороди керівника: 

Структура, принципи формування та розмір винагороди керівника:

За виконання обов`язків керівнику нараховується заробітна плата, а також премії, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном. Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці. У разі неналежного виконання умов контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

 

Річний звіт керівника

2019

Основна мета діяльності Хмельницького міського перинатального центру – максимально якісно реалізувати надання лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям і новонародженим.

                 На 2019 рік  було визначено наступні пріоритетні напрямки :

 -якісна підготовка до медичної реформи;

- оптимізація діяльності підприємства;

- підвищення якості надання медичних послуг.

                 В результаті реформування системи охорони здоров’я у травні 2019 року відбулася зміна господарсько – правового статусу міського перинатального центру з бюджетної установи в комунальне підприємство. З метою забезпечення ефективної адаптації до нової системи фінансування та підготовки до нових  умов надання медичних зроблено наступне :

- оформлено дозвільні документи (ліцензії на право здійснення господарської діяльності з медичної практики ; з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання);

- отримано вищу акредитаційну категорію;

-  розпочато автоматизацію лікувально-діагностичних процесів (придбано 10 одиниць комп’ютерної техніки);

- частково створено локальну мережу та налагоджено роботу з медичною інформаційною системою «Medics».

                  Протягом 2019 року пацієнтів обслуговували 562 працівники. Рівень укомплектованості медичним персоналом  - 99,8 % . Близько 70 % –  медичні працівники вищої та першої категорій.

                 У звітному періоді штатна чисельність становила 618,0 штатних одиниць, в тому числі:

-лікарі  - 118,5 посад;

-середній медичний персонал – 242,0 посад;

-молодший медичний персонал – 152,5 посади;

-адміністративно-господарський персонал – 105,0 посад

                  Розпочато процес оптимізації наявного штатного персоналу у кількості  20,0 штатних одиниць з перерозподілом навантаження працівників, підсиленням одних відділень та скороченням інших у зв’язку з  економічною недоцільністю.

                  Прийнято також ефективні управлінські рішення щодо оптимізації витрат підприємства, які не впливають безпосередньо на якість надання послуги, але знижують її собівартість :

-технічне переоснащення паливної системи автомобільного транспорту ;

-залучення  служби «таксі» з метою доправлення чергових лікарів у заклад натомість цілодобового чергування водіїв закладу             

                  Впродовж року прийнято 5 961 гінекологічних хворих, вагітних, роділь та породіль у цілодобовому стаціонарі,  478 жінок у денному стаціонарі та зареєстровано амбулаторно 208 444 відвідувань.

                   Показники використання ліжкового фонду:

-робота ліжка – 299 днів на рік;

-середній тривалість перебування – 10 днів.

                   Позитивним є факт відносно високого рівня зайнятості стаціонарного ліжка порівняно з попереднім роком та тенденція до зменшення кількості днів лікування.

                   Продовжувалась робота по забезпеченню комфортних умов перебування у закладі. Протягом звітного періоду проводились поточні ремонти у приймальному відділенні, розпочато ремонт сімейної пологової зали з покращеними умовами перебування.

                       Основний акцент було зроблено на медикаментозному забезпеченні вагітних, роділь та породіль. Вартість по медикаментах для вищезгаданої категорії пацієнтів :

-в частині фізіологічних пологів – 297,22 грн на особу;

-в частині пологів, проведених шляхом кесарського розтину – 1 621,23 грн.

 

Найменування показника

Витрати, грн.

Собівартість медичної послуги у стаціонарі, всього

7 830,00

Собівартість відвідування в амбулаторних умовах

60,80

 

                  За рахунок коштів бюджету розвитку міста придбано та  введено в експлуатацію апарат УЗД експертного класу – 2 258,7 тис.грн.

                    Надійшла благодійна допомога на суму 1 289,8 тис. грн.,

у тому числі:

-ліжка – 61 шт. – 1 220,0 тис. грн.;

-твердий інвентар – 69,8 тис. грн.

                    Отримано обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених 125,4 тис. грн. (дихальний реаніматор, повітряний компресор).

 

 

 

 

Директор                                                                                      А.Г.Ропотан

Документація
Реквізити: 
НазваРеквізит
Код ЄДРПО02004746
Розрахунковий рахунокUA873204780000026002924865417, UA148201720344341002100053305, UA198201720344390001000053305, UA228201720344300001003053305
МФО26002924865417 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478
ІПН020047422250
Свідоцтво ПДВ